Markus Schmermund är huvudansvarig för intralogistiklösningar på Linde.
Allt hänger ihop i intralogistikens värld

Utmaning - att se bortom trucken

Samtalet med Markus Schmermund på WoMH öppnar verkligen ögonen för framtiden inom materialhantering. Allt hänger ihop. Och allt bygger på att förstå kundens process på djupet.

– Vår utmaning är att se bortom trucken. Först då kan vi uppfylla det intralogistik handlar om – att erbjuda den rätta lösningen för varje kundsbehov, flöde och process.

Markus Schmermund är huvudansvarig för intralogistiklösningar på Linde. Våra frågor om intralogistik har han säkert fått tusentals gånger. Men eftersom han brinner för ämnet svarar han med en entusiasm som om det var första gången.

– När materialhantering blir alltmer komplext krävs ett helhetstänk för att skapa värde för kunden. Då kan varken vi eller kunden sitta fast i ett tänkesätt som stämde överens med det som var förr. Vi måste tillsammans se på saker och ting från ett annat perspektiv. Det perspektivet bygger på mer dialog, ökad förståelse om kunden och kundens process och ett mer konsultativt beteende från vår sida.

– När allt detta kombineras till en helhet som passar en kunds behov får vi den optimala intralogistiska lösningen, säger Markus Schmermund och tillägger:

– För att skapa den lösningen måste vi anpassa vårt sortiment till kundens krav och behov. Vi måste alltid vara flexibla för att tillgodose processer på rätt sätt, med rätt produkter och tjänster. Det kan skilja sig mellan länder, branscher och företag, och man kan vara tvingad att ta det i olika steg. Utvecklingen inom e-handel har drivit på utvecklingen inom intralogistik, menar Markus Schmermund.

– Övergången från traditionell retail till e-handel har förändrat spelplanen. Allt är ett klick bort idag. Det innebär att det krävs helt andra resurser för materialhantering, inte minst i lager, för att slutkunden så fort som möjligt ska få det han eller hon har beställt. Idag pratar man om mörka lager eller ”dark buildings”, lagerbyggnader där det enbart finns autotruckar som styrs av ett fåtal personer. Världens enda mörka lager finns idag i Kina, men allt pekar på att liknande lösningar kommer att spridas i övriga världen.

– Resan in i framtiden är mycket spännande. Digitalisering av processer, system, människor och maskiner är grundläggande i det hela. Och allt måste ske med stor precision. Det här kräver ett annat säljbeteende hos oss och en annan typ av medarbetare.

– Vi kommer att jobba mer som konsulter och våra medarbetare kommer att ha en annan typ av kompetens som bygger på det helhetstänkande
jag nämnde tidigare. För att ligga i framkant samarbetar Linde med fem universitet i Tyskland.

– Samarbetet utgår från våra behov av framtida teknik och att tänka bortom trucken. Att utläsa mönster i data är ett sådant område. Digitaliseringen
innebär att vi får tillgång till en stor mängd data, men mängden är inte det viktiga, utan vad vi kan utläsa i den och hur vi använder de analyser vi gör. ”The IT behind the IT” brukar jag säga. Vi kommer att använda oss mer av AI (artificiell intelligens) och algoritmer. På det viset kommer vi att vara mer ett teknikföretag med fokus på data och mjukvara, än ett truckföretag.

Intralogistik