Region Väst
Region Väst

Göteborg

Adress

Linde Material Handling AB
Kårebogatan 7
418 78 Göteborg

Kontakta oss

Tel: 031-64 47 00
Fax: 031-64 47 10
E-post: info@linde-mh.se

Kontaktpersoner

Försäljning

Försäljning

Fadi Nano

Försäljning

Magnus Persson

Försäljning

Rickard Brink

Key Account Manager

Peter Armskogh

Försäljning

Håkan Johansson

Försäljning

Filip Wictorin

Service

Serviceledare

Tommy Olsson

Serviceledare

Thomas Larsson

Servicechef

Johan Magnusson

Serviceledare

Roger Wennborg

Korttidshyra och begagnade truckar

Begagnat Region Väst

Faruk Zulcic

Korttid Region Väst

Vakant

Utbildning

Utbildare Region Väst

Niklas Nelhage

Regionchef

Regionchef Region Väst

Dan Jonasson