Region Väst
Region Väst

Göteborg

Adress

Linde Material Handling AB
Kårebogatan 7
418 78 Göteborg

Kontakta oss

Tel: 031-64 47 00
Fax: 031-64 47 10
E-post: info@linde-mh.se

Kontaktpersoner

Försäljning

Försäljning

Fadi Nano

Försäljning

Magnus Persson

Försäljning

Rickard Brink

Key Account Manager

Peter Armskogh

Försäljning

Håkan Johansson

Försäljning

Filip Wictorin

Försäljning

Roger Wennborg

Service

Servicechef

Johan Magnusson

Serviceledare - Verkstad Göteborg

Andreas Hansson

Serviceledare - Södra Göteborg

Thomas Larsson

Serviceledare - Norra Göteborg

Henrik Svantesson

Korttidshyra och begagnade truckar

Begagnat Region Väst

Faruk Zulcic

Korttid Region Väst

Vakant

Utbildning

Utbildare Region Väst

Niklas Nelhage

Regionchef

Regionchef Region Väst

Dan Jonasson