Region Öst
Region Öst

Rosersberg

Adress

Linde Material Handling AB
Stålgatan 5A
195 72 Rosersberg

Kontakta oss

Tel: 08-506 869 00
Fax: 08-506 869 19
E-post: info@linde-mh.se

Kontakta Lindemedarbetare i Region Öst

Försäljning

Försäljning

Anders Karlsson

Försäljning

Daniel Olsson

Försäljning

Franzi Höbenreich

Försäljning

Johan Heldenius

Försäljning

Linus Sandersen

Försäljning

Patrik Johansson

Service

Servicechef Region Öst

Mikael Manderbacka

Serviceledare

Thomas Knuter

Serviceledare

Roberth Larsson

Serviceledare

Mikael Södergren

Serviceledare

Patrik Tjernell

Korttidshyra och begagnade truckar

Korttid Region Öst

Jonas Messing

Begagnat Region Öst

Mikael Olsson

Utbildning

Utbildare Region Öst

Emil Persson

Regionchef

Regionchef Region Öst

Per Forsberg