Region Öst
Region Öst

Rosersberg

Adress

Linde Material Handling AB
Stålgatan 5A
195 72 Rosersberg

Kontakta oss

Tel: 08-506 869 00
Fax: 08-506 869 19
E-post: info@linde-mh.se

Kontakta Lindemedarbetare i Region Öst

Försäljning

Försäljning

Anders Karlsson

Försäljning

Daniel Olsson

Försäljning

Franzi Höbenreich

Försäljning

Johan Heldenius

Försäljning

Linus Sandersen

Försäljning

Patrik Johansson

Service

Servicechef Region Öst

Mikael Manderbacka

Serviceledare - Verkstad Rosersberg

Mikael Södergren

Serviceledare - Södra Stockholm

Thomas Knuter

Serviceledare - Norra Stockholm

Roberth Larsson

Serviceledare - Gävle

Patrik Tjernell

Korttidshyra och begagnade truckar

Korttid Region Öst

Jonas Messing

Begagnat Region Öst

Mikael Olsson

Utbildning

Utbildare Region Öst

Emil Persson

Regionchef

Regionchef Region Öst

Per Forsberg