Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
 • 0 - 1600 (kg)
 • 0 - 3500 (mm)

Automatiserade truckar L-MATIC HD/HD k

Autonom pallyftare

Perfekt för tung last och höga lyft

Den automatiserade ledstaplaren L-MATIC HD är idealisk för in- och utlagring av euro- och industripallar i bredgångslager, och som matartruck i smalgångstillämpningar. Trucken är tillgänglig i två utföranden, L-MATIC HD och L-MATIC HD k. Båda modellerna lyfter laster på upp till 1 600 kilogram och når lyfthöjder på upp till 3,5 meter. Kombinationen av kraftfull maskinvara och intelligent programvara garanterar tydliga prestandafördelar. Omfattande sensorer för belastnings- och miljödetektering ger hög processäkerhet. Olika lokaliseringsmetoder säkerställer att truckarna optimalt kan anpassa processer på plats. Det omfattande säkerhetskonceptet skyddar last, truckarna och omgivning. Båda truckarna är tillgängliga med både blyackumulatorer och litiumjonbatterier. De har konstruerats för drift dygnet runt, veckans alla dagar, och hittar själv laddstationen när batterinivån är låg.

Egenskaper

säkerhet

Linde L-MATIC HD och L-MATIC HD k har ett omfattande, sensorbaserat säkerhetspaket som skydd för personer, truckar, transportgods och omgivning. Laserskannrar övervakar hela arbetsområdet och säkerställer att hinder och andra truckar upptäcks i tid. När detta händer sänker trucken sin hastighet eller stannar helt. Skannerns övervakningsområden anpassas automatiskt enligt körhastighet och kurvradie. Därmed kan truckar användas även i de trångaste utrymmena. En 2D-ridålaser detekterar objekt i högre belägna områden, t.ex. utskjutande last eller hängande föremål. Akustiska och optiska varningssignaler för fotgängare och andra truckar fulländar säkerhetsutrustningen.

 • Omfattande säkerhetspaket
 • Totalövervakning av arbetsområdet
 • Intelligent säkerhetsutrustning med laserskannrar
 • Automatisk hastighetsanpassning och kollisionsavvärjning
 • Akustiska och optiska varningssystem

Manövrering

L-MATIC HD och L-MATIC HD k har tagits fram för enklaste möjliga användning och sömlös integrering i moderna intralogistiska omgivningar. Datainmatningen sker via en intuitiv pekskärm som också visar viktig information som truck-, batteri- och systemstatus. De förinstallerade L-MATIC HD k-laserreflexerna tar hand om lokaliseringen. L-MATIC HD använder av konturnavigation som orienterar sig efter den omedelbara omgivningen utan ytterligare infrastruktur. Styrprogramvaran tar över ruttplaneringen, ordertilldelningen och energihanteringen och kan också anslutas snabbt till Warehouse Management- eller ERP-system. En sensorstödd lastpallsdetektering ger en säker hantering även vid maximalt utnyttjande av lastkapaciteten. Den användarvänliga driftsättningsprogramvaran gör det möjligt att snabbt integrera truckarna i befintliga arbetsmiljöer och anpassa dem när arbetsuppgifterna förändras. Dual-läget ger enkla byten mellan automatik och manuell drift.

 • Intuitiv pekskärm med enkelt användargränssnitt
 • Lastpallsdetektering för precis hantering
 • Intelligent rutt- och orderstyrning
 • Gränssnitt till WMS- och ERP-system
 • Det går att växla till manuell drift

Service

L-MATIC HD och L-MATIC HD k är baserade på beprövade, serietillverkade truckar från Linde. Därmed erbjuder de hög tillförlitlighet, något som användare av Linde-truckar är vana vid. Tack vare Lindes täta servicenät garanteras snabbt underhåll och reparation när som helst. Alla elektroniska och mekaniska komponenter är lätt tillgängliga och såväl drivsystem som litiumjonbatterierna varar länge och är nästan underhållsfria. Kombinationen av elektroniskt diagnossystem och programvara för förebyggande underhåll säkerställer maximal trucktillgänglighet. På L-MATIC HD k stöder en digital tvilling säkert och tillförlitligt underhåll av program- och maskinvara.

 • En serietillverkad Linde-trucks tillförlitlighet
 • Effektiv service för hög trucktillgänglighet
 • Digitalt diagnosverktyg för enkel datatillgång
 • Enkel tillgång till alla komponenter
 • Digital tvilling för L-MATIC HD k

Filmer och foton

Automatiserad ledstaplare L-MATIC HD från Linde Material Handling på lagret

Teknisk data

Model Lyftkapacitet/last Lyft Batterispänning/klassad kapacitet (5h) Vändradie Körhastighet, med/utan last
L-MATIC 16 HD k 1,6 (t) 2844 (mm) 24 / 375 (V)/(Ah) o. kWh 1744 (mm) 7,2 / 7,2 km/h
L-MATIC HD 1,6 (t) 2344 (mm) 24 / 375 (V)/(Ah) o. kWh 1712 (mm) 6,1 / 6,1 (6 / 6) km/h

Tillval

Streckkodsläsare

På L-MATIC HD kan 1D/2D-streckkodsläsare installeras så att lastdata kan läsas in direkt i ett ERP-system.

Lastpositionering

L-MATIC HD kan som tillval utrustas med en 3D-kamera för övervakning av pallens position.

Säkerhetsskannrar på sidan

Krockskydden på sidan, utrustade med elektriska stoppbrytare, kan på L-MATIC HD bytas ut mot säkerhetsskannrar som registrerar hinder på sidan om trucken.

Röda varningslinjer

På L-MATIC HD k projicerar varningsljussystemet röda säkerhetslinjer på golvet för att se till att fotgängare håller ett tillräckligt stort avstånd till trucken.

Avancerad lastdetektering

Sensorerna detekterar lastbärare som staplats på varandra och ger ytterligare säkerhet vid in- och utlagring med L-MATIC HD k.

Begär offert