Ergonomisk plockning på pall

Plocktruck N16 från Linde Material Handling ger extra hög hanteringskapacitet: Förarplatsen är placerad framför batteriet, vilket ger föraren en bra sikt över omgivningen. Trucken har en liten svängradie, vilket gör den lätt att manövrera till önskad position, även i gångar. Tack vare hissen kan gafflarna höjas upp till en ergonomisk höjd, på upp till 790 mm. När lasten ökar i höjd sänker trucken automatiskt ned gafflarna proportionellt med den automatiska hissen (tillval). Det gör att du slipper manövrera hissen manuellt och du kan fortsätta att jobba på en optimal höjd, utan att behöva avbryta arbetet. Hela förarplatsen är fjädrad och dämpar skakningar och stötar under färden.

Egenskaper

Säkerhet

Plocktruck N16 Li har ett tredelat bromssystem, som anpassar sig både efter omgivningen och lastvikten: Den elektromagnetiska färdbromsen är kopplad med dödmansbrytaren och nödstoppsknappen. Bromseffekten förstärks med hydrauliska bromsar när lastvikten ökar. Dessutom bromsas trucken automatiskt när motorstyrningen lossas. N16 Li minskar hastigheten i kurvor, för att skydda både förare och last. Dessutom stabiliserar ett lastskydd (tillval) lasten och ger föraren ett perfekt skydd. Servostyrningen med självcentrering gör att det bara krävs ett litet rattutslag, vilket minskar rörelsen användaren måste utföra i förarplatsen. Tillval som LED-belysning fram och Linde BlueSpot™ ger maximal säkerhet i lagret.

 • Tredelat bromssystem
 • Dödmansbrytare och nödstoppsknapp
 • Hastighetsminskning i kurvor
 • Självcentrerad ratt

Ergonomi

Förarplatsen har en instegshöjd på bara 13,7 cm, vilket gör det lätt och bekvämt att komma in i den. Trucken har rundade linjer och många fack och hållare med gott om plats för allt du kan behöva. Tack vare gaffellyften sker allt arbete i ergonomisk höjd, vilket skonar ryggen för föraren. Som tillval finns även en automatisk hiss, som automatiskt anpassar gaffelhöjden efter lasten. Trucken kan enkelt styras i fotgängarläget, vilket minskar körsträckan. Som tillval finns en höjdreglering för den intuitiva Linderatten och sätet med utfällbar sits. Dessutom är plattformen helt fjädrad för att minska skakningar och stötar under färden. Nya förare lär sig snabbt att förstå de tydliga och klara reglagen.

 • Låg instegshöjd
 • Rundade konturer
 • Fack och hållare för utrustning
 • Fotgängarläge
 • Intuitiv Linderatt
 • Fjädrad plattform

Hantering

Trucken drivs av en trefasmotor på 3 kW, som snabbt accelererar upp N16 Li till dess maximala hastighet på 12 km/h. Trucken har kontakt med underlaget i fyra punkter, vilket gör den extremt stabil. Initiallyften underlättar transport över ramper och ojämnt underlag. Trucken kan utrustas med ett litiumjonbatteri (tillval), vilket förkortar stilleståndstiden, eftersom föraren kan utnyttja pauserna för att mellanladda batterierna. En multifunktionsdisplay ger hela tiden information om truckens aktuella batteriladdning. De intuitiva reglersymbolerna på ratten ger direkt översikt över de viktigaste funktionerna. Den automatiska hissen (tillval) eliminerar onödiga rörelser genom att automatiskt höja och sänka gafflarna.

 • Kraftfull trefasmotor på 3 kW
 • Fyra kontaktpunkter med underlaget
 • Initiallyft för körning på ramper
 • Litiumjonbatterier
 • Översiktlig multifunktionsdisplay

Service

N16 Li kräver endast minimalt underhåll: Trucken kan rulla upp till 1 000 drifttimmar utan inspektionsservice. Trefastekniken är underhållsfri och bromsarna behöver inte efterjusteras. Tekniker kan enkelt och lätt nå alla servicekomponenter genom att ta av serviceskyddskåpan. De viktigaste truckparametrarna kan läsas av på en bärbar dator tack vare CAN-bussanslutningen. Den robusta stötfångaren av gjutstål skyddar den fjädrade förarplatsen och minskar påkörningsskadorna.

 • 1 000 drifttimmar utan inspektionsservice
 • Underhållsfri trefasteknik
 • Ingen efterjustering av bromsarna
 • CAN-bussanslutning
 • Robust stötfångare av gjutstål fram

Teknisk data

Model Lyftkapacitet/last Lyft Körhastighet, med/utan last Vändradie Batterispänning/klassad kapacitet (5h)
N16 Li 0,8 / 1,6 (t) 550 (mm) 10 / 12 km/h 2380 / 2450 (mm) 24 / 345/375 (V)/(Ah) o. kWh

Tillval

Instrumentbrädan för fleet management-programmet Linde connect från Linde Material Handling

Fleet management

Med fleet management-systemet Linde connect kan du bland annat analysera hur truckflottan används, för att kunna optimera serviceinsatserna och nyttjandegraden.

Plocktruck N20 från Linde Material Handling med LED-belysning fram

LED-belysning fram

LED-strålkastaren sitter framtill och ger stor lyskraft. Den är vatten- och dammtät.

Laststödet för plocktruck N20 från Linde Material Handling

Laststöd

Laststödet ger extra skydd för föraren och lasten. Stödet kan anpassas i höjdled.

BlueSpot™ från Linde Material Handling för plocktruck N20

Linde BlueSpot™

Det optiska varningssystemet Linde BlueSpot™ ökar arbetssäkerheten genom att LED-strålkastaren gör trucken synlig utan att den väsnas.

Plocktruck N20 från Linde Material Handling med litiumjonbatteri

Litiumjonteknik

Tack vare den innovativa litiumjontekniken är batterierna helt laddade vid rumstemperatur redan efter 1 timme.

Fotgängarknapp på plocktruck N20 från Linde Material Handling

Fotgängarknapp

Trucken har tryckknappar på båda sidorna vid lyftstativet. Med dessa knappar kan föraren styra plocktrucken utifrån, samtidigt som hen går bredvid.

Batterierna tas ut på sidan på plocktruck N20 från Linde Material Handling

Batteribyte på sidan

Möjligheten att ta ut batterierna på sidan, på rullager, och den ergonomiska spaken förkortar bytestiden, vilket är en stor fördel vid flerskiftsarbete.

Stötfångare för plocktruck N20 från Linde Material Handling

Stötfångare

Stötfångaren minskar skakningarna vid en kollision och skyddar därmed både föraren, trucken och inredningen, som t.ex. hyllor i lagret.

Ritning över stötsensorer i fleet management-systemet Linde connect

Olycksövervakning

Skakningar från förarmisstag, ojämnheter i underlaget eller felaktig användning registreras av en stötsensor. Data kan utvärderas av fleet management-programvaran för bedömning av orsaken till skador eller olyckor.

Åtkomstkontroll för plocktruck N20 från Linde Material Handling

Åtkomstkontroll

Åtkomstkontrollen via fleet management-systemet connect ser till att truckarna bara körs av behöriga personer. Föraren måste identifiera sig med PIN-kod eller RFID-kort före körningen.

Begär offert