Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Linde TruckSpot

Symbolen för säkerhet
Två personer går omkring i ett lager och deras vägar korsas av en truck

En studie utförd av Allianz Zentrums für Technik (AZT) fastställde att nästan hälften av alla olyckor på tyska gator som sker i samband med parkering och manöverkörning inträffar när fordonen backar. För truckar är siffrorna än mer skrämmande. 55 procent av alla olyckor inträffar bakom trucken. En truck som backar är den främsta anledningen till personskador.

Smala gångar, korsningar med dålig sikt och oöverskådliga områden gör det svårt för fotgängare att se en truck som backar i tid. Statiska varningsskyltar ökar visserligen vår uppmärksamhet och varnar för potentiella faror, men det hjälper inte alltid i konkreta situationer. Med Linde TruckSpot har trucken alltid med sin varningsskylt och det kan förhindra farliga situationer.

Starkare varningseffekt

Linde TruckSpot är ett optiskt varningssystem som avger en ljussignal. Utrustningen monteras på ramen till förarens skyddstak och projicerar en signal på marken bakom trucken som varnar fotgängare och andra truckar.

Med TruckSpot skapar Linde ytterligare ett ny standard för att öka säkerheten i transportgångar och korsningar med dålig sikt. Det innovativa varningssystemet drar nytta av fördelarna med Linde BlueSpot och lägger till ytterligare en viktig funktion: En stor varningssymbol med starka kontrastfärger förstärker varningseffekten.

Först kommer varningsskylten, sen kommer trucken

TruckSpot projicerar en röd varningstriangel med trucksymbol på marken med ett avstånd på drygt fyra meter. Om trucken backar syns tecknet bakom trucken och visar därmed åt vilket håll den är på väg. Vid hörn och infarter får korsande fotgängare och truckförare en chans att reagera i tid. TruckSpot är monterat på ett sådant sätt att fotgängare och andra förare inte bländas.

Motivet, storleken och symbolens rörelse väcker uppmärksamhet och får oss att reagera. Formen och färgen på varningssignalen är vald med omsorg: Människor i hela världen uppfattar instinktivt den röda varningstriangeln mot vit bakgrund.

TruckSpot fungerar helt visuellt och är därför den bästa lösningen i bullriga arbetsmiljöer. Det faktum att systemet fungerar utan ljudsignaler innebär en extra säkerhet, eftersom det inte riskerar att skrämma fotgängare eller förare i fel ögonblick.

Enkel eftermontering

Tack vare modern LED-teknik har TruckSpot en lång drifttid på omkring 20 000 timmar. TruckSpot används för motviktstruckar och skjutstativtruckar, och kan beställas som eftermonteringssats från fabrik. Så kan du till exempel utrusta din befintliga truckflotta med den nya optiska varningssignalen.

Linde TruckSpot projicerar en varningssignal på marken när trucken backar och hjälper till att identifiera fordon som närmar sig korsningen.

Fördelarna i korthet

  • Varnar medarbetarna i god tid
  • Ökar uppmärksamheten genom en rörlig, ljus varningssymbol
  • Uppfattas intuitivt som varningssymbol
  • Visar tydligt körriktningen
  • Avger inga störande ljudsignaler
  • Uppnår optimal varningseffekt trots en bullrig omgivning
  • Bländar inte förbipasserande