Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
Linde Motion Detection gör det alltid säkert att backa med trucken
Backa säkert

Linde Motion Detection

Över hälften av alla olyckor där truckar och fotgängare är inblandade sker när trucken backar (källa: BGHW Deutschland, 2014). Personer som rör sig på lagret förlitar sig ofta på att truckföraren ska se dem – ett misstag som i värsta fall kan få fatala konsekvenser. Olyckor på lagret orsakar förutom personligt lidande även höga kostnader, driftsavbrott och produktivitetsförluster. För att undvika detta blir säkerheten högprioriterad.

För att varuhanteringen ska bli så säker som möjligt stöttar Linde sedan länge sina kunder med en mängd konstruktiva åtgärder och aktiva assistanssystem. Med Linde Motion Detection läggs ytterligare en pusselbit till i vår säkerhetsportfölj. Systemet registrerar rörelser bakom trucken och förhindrar därmed olyckor med personer och andra truckar i riskzonen och går att montera i efterhand.

Video om Linde Motion Detection

Multitasking är en riskfaktor

En av de mest riskfyllda situationerna i samspelet mellan truckar och fotgängare är in- och utlagring, samt att plocka upp och ställa ner last. Föraren är koncentrerad på lasten och uppfattar inte fotgängare eller andra truckar som befinner sig bakom trucken. 25 procent av alla personolyckor som inträffar på ett avstånd på 0 till 3 meter bakom trucken sker i samband med situationer av den här typen (källa: BGHW 2014). Den här situationen blir farligare ju högre tidspress föraren står under eller om föraren tappar koncentrationen på grund av monotona, upprepande arbetsmoment.

Truck med Linde Motion Detection i arbete i ett lager

Undvik olyckor överallt

Linde Motion Detection förhindrar kollisioner med fotgängare eller andra truckar genom att assistanssystemet registrerar rörelser bakom trucken. Om en rörelse registreras när trucken står still förhindrar assistanssystemet att den börjar köra. Föraren varnas genom ett meddelande på sin bildskärm. En ljudsignal varnar dessutom fotgängaren. Efter varningen måste föraren föra gaspedalen till utgångsläget för att kunna köra vidare. Systemet fungerar tillförlitligt oavsett ljusstyrka och kan anpassas individuellt utifrån respektive användningsområde. Därmed är Linde Motion Detection ett stöd till föraren även vid navigering i dåligt belysta områden på lagret eller där det är sämre sikt.

Hållbar säkerhet för montering i efterhand

Linde Motion Detection är utformad för motviktstruckar och kan även monteras på i efterhand. Det krävs ingen störande konstant varningston vid backning, något som ofta bara bidrar till att höja den redan höga ljudnivån på lagret. Dessutom blir förare och fotgängare mer uppmärksamma på farliga situationer och försiktigare när de rör sig genom lagret. Att även fotgängare varnas för vanliga riskzoner och risksituationer resulterar i en långsiktig inlärningseffekt hos alla på lagret. Det bidrar till en högre säkerhet i verksamheten och minskade driftstopp som uppstår på grund av olyckor.

Fördelarna med Linde Motion Detection i korthet

Säkerhet

Linde Motion Detection förbättrar förarens uppfattningsförmåga och förhindrar kollisioner med fotgängare och andra truckar.

Modernisering

Med ett system som kan monteras på i efterhand går det att utrusta hela flottan av motviktstruckar på ett kostnadseffektivt sätt.

Hållbarhet

Assistanssystemet gör alla lagermedarbetare mer uppmärksamma på farliga situationer, vilket resulterar i en mer hållbar inlärningseffekt.

Produktivitet

Färre olyckor minskar driftsavbrott, kostnader och ökar produktiviteten.