Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Framtidens smartaste energisystem

Bränsleceller med vätgas
Truck med bränsleceller från Linde som laddas.

Bränsleceller med vätgas

Föreställ dig att du kan tanka en truck på bara tre minuter och köra helt utsläppfritt! Det kan låta som önsketänkande, men är faktiskt två av de största fördelarna med ett av framtidens smartaste energisystem: bränslecellstekniken.

Linde var tidiga med tekniken i truckbranschen och har utvecklat bränslecellsdrivna truckar sedan år 2000.

  • Snabb tankning
  • Lägre kostnader
  • Hållbart alternativ
  • Säker hantering
  • Lång livslängd

Fördelar

snabbare tankning

Det bara tre minuter att tanka bränslecellerna med vätgas. Därmed ökar truckens tillgänglighet – en stor fördel vid tidspressat flerskiftsarbete.

lägre kostnader

Kostnaderna för väte har sjunkit mycket de senaste åren. Dessutom ökar produktiviteten då man slipper tidskrävande batteribyten och tankar trucken på kortare tid.

säker hantering

Hanteringen av bränsleceller är säkrare för användaren, eftersom man slipper batteribyten och potentiellt farliga syror.

längre livslängd

Bränsleceller har en livslängd på i genomsnitt 10 000 drifttimmar. Därmed minskar också livscykelkostnaderna och miljöpåverkan.

platsbesparande

Inga laddstationer för batterier eller batteriutrymmen. Infrastrukturen för vätgastankning upptar minimalt utrymme, vilket ger mer tillgänglig lageryta.

miljövänlig

Vid ”kall förbränning” alstras bara vattenånga och värme. Vätgasen utvinns på ett sätt som är skonsamt för miljön, exempelvis från förnybara källor som biogas. Därmed minskar CO2-utsläppen.

Hur fungerar bränsleceller?

Bränsleceller fungerar på liknande sätt som batterier, dvs. energi uppstår genom en kemisk reaktion. Det finns dock en avgörande skillnad. I bränsleceller reagerar vätgas och syre med varandra och producerar ström, värme och vatten. Processen som kallas ”kall förbränning” ger en del fördelar, men också tekniska utmaningar.

Linde har löst dessa utmaningar tillsammans med våra teknikpartners och genom att bygga om truckarna. Exempelvis leder den värme som alstras bort med en fläkt. I hybridsystemet finns det dessutom ett extra litiumjonbatteri för att täcka drifttoppar. Batteriet sparar den återförda bromsenergin.

Truck med bränslecellsteknik som lastar.

Kundreferens

BMW-koncernen bekräftar lönsamheten

Vi utvecklar bränslecellstekniken tillsammans med starka och erfarna samarbetspartners. Under 2013 startade vi tillsammans med BMW-koncernen en omfattande studie. Syftet var att undersöka de ekonomiska och tekniska möjligheterna med bränslecellsdrivna truckar.

På BMW:s karossfabrik användes bränslecellsdrivna truckar under minst 20 000 drifttimmar. Resultatet? En hög tillgänglighet av truckflottan och minimal miljöpåverkan tack vare förnybart producerad vätgas..

Bränslecelltekniken från Linde används hos BMW-koncernen

Vi investerar i hållbar teknik

Linde Material Handling ser bränsleceller som en teknik för framtiden. Därför integreras bränslecellsdrivna versioner löpande till fler av våra modellserier.

Truck som laddas med vätgas i en verksamhet.

Kan vätgas vara något för oss?

Bränsleceller med vätgas är ett energisystem med stor potential. Men i vilka verksamheter passar det? Här reder vår expert ut de vanligaste frågorna kring den revolutionerande tekniken.

Läs mer