Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Vätgasdrivna truckar – ett alternativ för framtiden

8 dec. 2015

Forskningsrapport presenterar resultaten av H2IntraDrive-projekt

BMW Group, Linde Material Handling och Institute of Technical University Munich (TUM) har presenterat resultaten av deras H2IntraDrive-projekt som genomförts på BMW:s fabrik i Leipzig. Den viktigaste slutsatsen från forskningsrapporten är att den gemensamt framtagna vätgasdriften för industritruckar redan är säljbar och med rätt förutsättningar ekonomiskt fördelaktig. Projektet har beviljats 2,9 miljoner euro i forskningsanslag från det federala ministeriet för transport och digital infrastruktur som en del av National Innovation Programme for Hydrogen and Fuel Cell Technology (NIP).

På medellång sikt anses användningen av bränslecellsteknik med vätgasdrift ha goda chanser att ersätta vissa av de konventionella energikällorna som idag används till industritruckar. Detta stöds av en oberoende undersökning som TUM’s Institute of Material Handling lät genomföra sommaren 2015. Enligt undersökningen anser 93 % av de tillfrågade industriexperterna att användningen av vätgasteknik är gynnsam. Samtidigt upplever 80 % att de saknar tillräcklig information kring de möjligheter som den nya teknologin för med sig. Förhoppningen med forskningsrapporten som presenterades i Leipzig är att den kan överbrygga denna kunskapsklyfta. Rapporten bygger på ”Guide for the use of hydrogen-powered industrial trucks” som togs fram som en del i forskningsprojektet.

– Att vätgasteknik redan klarat uthållighetstesterna vid BMW:s produktion av i-modellerna och även nått marknadsmognad är en viktig signal för våra kunder, säger Christophe Lautray, CSO på Linde Material Handling. Följaktligen har denna innovativa drivteknik rekommenderat sig själv inför framtiden. Under projektets gång har vi även gjort viktiga insikter om den framtida utvecklingen av våra fordon. Vi ser oss själva som en branschpionjär och med det här projektet har vi återigen bevisat att vi befinner oss i framkant av den tekniska utvecklingen.

Ökad tillgänglighet, sänkta utrymmeskrav

Forskningsrapporten visar att bränslecellsdriften har levererat övertygande resultat i praktiskt arbete under testperioden på närmare två år. Från december 2013 till slutet av oktober 2015 har dragtruckarna gått 10 000 drifttimmar, och gaffeltruckarna 11 000. Under vissa omständigheter, exempelvis intensivt skiftarbete, innebär det en markant ekonomisk fördel för användaren redan från dag ett. Exempelvis bidrar de vätgasdrivna industritruckarna till en ökad operativ tillgänglighet. Detta beror på att fordonen tankas på kort tid jämfört med den relativt långa stilleståndstid som krävs för laddning, byte och underhåll av bly-syra batterier till konventionella truckar. Analyserna har visat att tankningen av en dragtruck tar 1,5 minut. Ett batteribyte kan genomföras på ungefär 5 minuter, men kan även ta mycket längre tid. För gaffeltruckar tar tankningen 2,2 minuter vilket kan jämföras med cirka 10 minuter för ett batteribyte.

Dessutom sparar vätgasdrivna fordon utrymme. Lyftanordningar, ventilationssystem, skyddstråg, nödduschar och annan utrustning som krävs för att hantera bly-syrabatterier behövs inte längre. Inför projektet i Leipzig konverterade Linde MH sex dragtruckar och fem gaffeltruckar av typerna Linde E25 HL och Linde E35 HL till vätgasteknologi och har under projektets gång utvecklat och anpassat tekniken. På det här sättet har bland annat snittiden mellan uppkomna fel hos de vätgasdrivna fordonen fördubblats på ett år.

– BMW Group har satt höga krav när det gäller hållbarhet vid produktionen av våra innovativa elbilar i3 och i8. Vätgasdriften inom intralogistik är ett betydande bidrag i sammanhanget, bland annat tack vare användandet av lokalt producerad grön vätgas, säger Dr. Michael Ströbel, Senior Manager Steering and Logistics CFRP Production and Purchasing hos BMW.

Tester på BMW:s fabrik i Leipzig

Under projektets gång har truckarna använts för att tillhandahålla delar till BMW:s i car-chassi produktionsområde på Leipzigfabriken. Här har truckarna fått ta över alla uppgifter som i vanliga fall sköts av konventionella batteridrivna truckar. I rapporten jämför TUM-forskare de två teknologierna baserat på följande parametrar: energieffektivitet, tillförlitlighet, livslängd samt miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Forskarna beräknade kostnaden för truckarnas hela livscykel och genomförde även verksamhetsnära beräkningar för en flotta med 50 truckar.

Vätgasdrivna truckar jämfört med konventionella industritruckar

Jämfört med konventionella eldrivna truckar var körsträckan av vätgasdrivna dragtruckar längre än konventionella truckar medan den operativa drifttiden hos gaffeltruckarna var lägre. En större tank och högre tanktryck kommer öka denna hastighet i framtiden. Effektiviteten i bränslecellssystemet är, enligt forskningsrapporten, fortfarande något lägre än hos ett klassiskt bly-syrabatteri. Sammantaget vinner dock de vätgasdrivna fordonen tack vare högre operativ tillgänglighet, lägre personalkostnader och reducerad miljöpåverkan jämfört med konventionella energimönster.

– Vi anser att resultatet av vårt forskningsprojekt är en succé för den tyska logistikbranschen på vägen mot framtida drivmedel, säger professor Dr. Willibald A. Günther på TU Munich. Vår forskningsrapport visar att vi nått ett viktigt delmål. Ytterligare frågor och finjusteringar kan undersökas närmare i framtida projekt.