Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Produktivitet på nya sätt

Optimera er logistik
Linde smalgångstruck i ett lager

Från kostnadsställe till värdeskapare

Logistik är en nyckelbransch i globaliseringen. Digitalisering, e-handel och intelligenta automatiska produktionsnätverk i industrin är bara några av de faktorer som driver logistikbranschens tillväxt. Med logistikens ökade betydelse hamnar allt större fokus på materialflödet inom företaget. Metoder som gör mer än bara granskar kostnader är efterfrågade. Företag som långsiktigt vill förbättra sina logistikprocesser analyserar hur intralogistiken på ett mätbart sätt bidrar till att skapa värde.

Det är en komplex uppgift eftersom fyra olika trender pågår samtidigt inom logistikbranschen: Digitalisering, automation, individualisering och nya energisystem. Linde Material Handling tillgängliggör därför nyckeltal för prestanda till kunderna, som kan användas för att bedöma produktiviteten i intralogistiken samt hjälpa dig hitta de produkter och lösningar som långsiktigt ökar produktiviteten i företagets interna materialflöde.

Dragtruck med flera varuvagnar transporterar komponenter till tillverkningslinan.

Lindes prestandatester avspeglar produkternas verkliga användningsegenskaper

Gör produktivitet mätbart

Stortruck med vridbar hytt förenklar backning med höga laster och ökar produktiviteten.

Bättre ergonomi betyder högre produktivitet

Sedan tidigare har Linde Material Handling samarbetat nära industri-, speditions- och handelsföretag och utvecklat TÜV-certifierade prestandatester för motviktstruckar och lagerteknik. Testerna baseras på definierade arbetsförlopp som genomförs av olika truckar under samma förutsättningar. Testerna mäter tiden för manövrering och energiförbrukning för de olika truckarna. För att få bästa möjliga bild av kostnadseffektiviteten upprepas cykeln tre gånger för varje trucktyp. Prestandatesterna riktar sig därmed till de specifika användningsområdena för motviktstruckar, pallyftare och skjutstativtruckar. Kunderna kan jämföra mer än bara produktiviteten hos olika truckar. De får också en neutral grund för att jämföra totalkostnaderna både hos enskilda truckar men även en hel truckflotta.

Lastkapacitet är avgörande för kostnadseffektiviteten

Ergonomisk plockning i höglager med Linde V Modular.

Personalkostnader är en viktig driftkostnadsfaktor

Validiteten av oberoende tester är särskilt tydlig vid mätning av lastkapaciteten. Många företag beräknar truckflottans värde utifrån kostnad per drifttimme. Faktisk kör- och transportprestanda ignoreras ofta. En differentierad kostnadsanalys ger däremot andra resultat. Exempelvis personalkostnader. De utgör i regel upp till 90 procent av totalkostnaden. Eftersom Lindes truckar har upp till 30 procent högre lastkapacitet än konkurrerande modeller så sjunker kostnaderna för personal, energi och underhåll i motsvarande grad. Dessutom kan ägaren minska investeringarna i nya truckar eftersom de får högre total lastkapacitet med färre truckar.

Effektivitet – inbyggd i Lindes truckar

Elektriska och hydrauliska drivkomponenter i en av Lindes skjutstativtruckar.

Optimalt avstämda komponenter minskar energiförbrukningen

Effektiviteten hos Lindes truckar beror på en mängd konstruktionsdetaljer. En Lindetruck avger betydligt mindre buller, utsläpp och vibrationer jämfört med konkurrenternas truckar. Truckarnas genomtänkta ergonomi underlättar i förarens dagliga arbete. Det påverkar produktiviteten positivt. Färre olycksfall och färre sjukdomsrelaterade avbrott förbättrar lönsamheten. Detsamma gäller för drivtekniken. El- och strömförbrukningen hos Lindes truckar är klart lägst. Den senaste generationen elektriska motviktstruckar har ett enastående energihanteringssystem och återvinner bromsenergin. Vid väldigt intensiv användning kan det löna sig att investera i Lindes nya energikoncept såsom litiumjonbatterier och bränsleceller. Slutligen får användaren också fördelar av Lindes teknik i samband med service. Många drivsystem är nästan underhållsfria och underhållsintervallen är betydligt längre än hos konkurrenterna.

Intelligent automation

Automatiserad dragtruck i serien Linde Robotics

Automation – lösningen för repetitiva hanteringar

Förutom effektiva truckar är automatiserade processer också en viktig del för att öka produktiviteten i materialflödet. Komplexa och högt automatiserade system kan dock inte alltid användas i alla miljöer. Processerna i företaget drivs av konsumenternas individuella krav och önskemål – lika dynamiskt som produkterna och varorna själva. Intelligenta automationslösningar är efterfrågade. Baserat på det breda utbudet av truckar, ett stort utbud av halvautomatiska system och navigationsteknik som fungerar utan fast infrastruktur utvecklar Linde lösningar för framtiden, som är perfekt anpassade till kundens specifika krav och utnyttjar alla fördelar med automation.

På väg mot en uppkopplad truckflotta

Dashboard i fleet management programvaran Connect:desk.

Alla truckflottedata samlade

En realistisk titt på intralogistikens bidrag till värdet omfattar mer än bara enskilda truckar och processer. Digitalt styrda tillverkningsprocesser ska öka effektiviteten och flexibiliteten i alla tillverknings- och leveranskedjor. En modern programvara för fleet management, som Linde Connect, hjälper användarna att koppla upp truckar och digitala processer. Genom utvärdering av data från sensorer och assistanssystem får användarna värdefull kunskap som hjälper dem att förbättra service och underhåll, förkorta processtider, göra arbetsförlopp säkrare och integrera truckarna i övergripande IT-processer. Linde banar väg för framtidens helt uppkopplade logistik.