Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

En komplett truckflotta från Linde

På plats hos Tetra Pak
Fasaden hos Tetra Pak i Lund.

Tetra Paks breda sortiment av förpackningar gör livet lättare för miljarder människor världen över. Lindes breda trucksortiment gör att Stefan Hjerpe kan känna sig trygg att verksamheten vid Tetra Paks anläggning i Lund oförtrutet löper på. Det betyder att företaget uppfyller löftet som står på lådorna med reservdelar – Genuine parts on-time.

Tetra Pak

Tetra Pak är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel (mejeriprodukter, drycker, glass, ost, livsmedel, grönsaker, djurfoder, etc). Allt började 1943 när Ruben Rausing tog de första initiativen till en ny typ av mjölkförpackning. Åtta år senare grundades Tetra Pak i Lund och samma år presenterades ett nytt förpackningssystem som väckte stor uppmärksamhet. Idag finns Tetra Pak i 175 länder, har 24 100 anställda och omsätter 11,4 miljarder euro (2016). Enbart under 2016 såldes 188 miljarder Tetra Pak-förpackningar. Tetra Pak är ett av tre företag i Tetra Laval Group, en privat företagsgrupp som grundades i Sverige. De andra två företagen är DeLaval och Sidel. Tetra Laval har sitt huvudkontor i Schweiz.

Källa: www.tetrapak.com

"En förpackning ska spara mer än den kostar". Så löd grundtesen för Tetra Paks grundare Ruben Rausing som startade utvecklingen av den pyramidformade förpackningen (tetraedern). Den grundläggande idén var att utforma en tub av en rulle plastöverdraget papper, fylla den med dryck och försegla den under vätskenivån. Konstruktionen, som ursprungligen uppfanns av den unge laboratorieassistenten Erik Wallenberg, revolutionerade tillverkningen av dryckesförpackningar och gjorde hygieniskt förpackade livsmedel tillgängliga för fler människor.

Idag är Tetra Pak ett världsföretag, känt för sina förpackningslösningar och för den teknik som fyller på och försluter förpackningarna. I Lund ligger Technical Services, Tetra Paks nav för distribution av reservdelar till fyllningsmaskiner. Här finns Linde som samarbetspartner sedan snart tio år tillbaka.

– Verksamheten kräver en bred flotta av pålitliga truckar och bra service när det uppstår problem. Linde står för allt detta – kvalitet, bredd och en hög servicenivå, säger Stefan Hjerpe, Manager Warehousing and Infrastructure (lagerchef).

Technical Services köper och säljer delar till maskiner som Tetra Pak har sålt eller håller i drift. Lund-anläggningen utvecklar även nya reservdelar och tillbehör (oljor, sugrör, m.m.) för att förädla Tetra Pak-maskiner runt om i världen.

– Vi har en databas med över 600 000 artikelnummer. Av dessa lagerför vi 90 000. Vi har också en jourverksamhet med 500-600 orderrader som vi kan sända express med nästa flyg från Sverige. När det är riktigt brådskande har vi kurirer som reser med godset hela vägen och överlämnar det direkt till kunden, säger Stefan Hjerpe.

Truckförare på Tetra Pak

Truckförare på Tetra Pak lastar gods.

Logistik och service av högsta kvalitet

För att snabbt nå direkt till fyllningsläggningarna, till logistikcentret i Shanghai eller regionala distributionscentran i Dubai, Mexiko, USA, Ryssland och Brasilien krävs leveransprecision och logistikkvalitet på högsta nivå.

– Vi har nästan alltid högt tryck. Vi kan hantera 43 000 orderrader i veckan och har inte mer än 0,37 fel per 1 000 plock, förklarar Stefan och sätter därmed indirekt nivån för vad truckflottan ska bidra med.

– Stillestånd har vi inte råd med. Och det behöver inte heller ske om förebyggande underhåll sköts av skickliga servicetekniker. Linde har två servicetekniker som kommer hit direkt om något blir fel. Och som dessutom ser till att fel aldrig eller sällan uppstår, eftersom de jobbar proaktivt.

Fördel med brett trucksortiment

En bred verksamhet kräver olika typer av truckar. Hos Tetra Pak är i princip Lindes hela sortiment representerat.

– Åtta olika segment ur vårt sortiment finns här. Allt från staplare och elmotviktare till skjutstativare och en smalgångstruck. Snart får vi även hit två dieseltruckar för utomhusbruk, förklarar Martin Linse, regionchef för Region Syd.

Smalgångstruck hos Tetra Pak.

Smalgångstruck hos Tetra Pak.

Någon större anpassning av truckarna har inte varit aktuellt i det här fallet.

– Vi försöker standardisera truckarna. Alla förare kan köra alla truckar, det gör det enkelt vid byte av arbetsuppgifter. Vissa truckar är dock anpassade till exempel med halvmassiva däck, säger Stefan Hjerpe.

Martin Linse ser en stor potential för Linde att öka sin närvaro gällande industritruckar hos Tetra Pak i Lund. I ett längre perspektiv är även olika automationslösningar intressant eftersom det är ett område som Linde satsar hårt på. Linde har sedan en tid förvärvat företaget Dematic.

Dematic tillverkar utrustning och system för lagerautomation och ingår i KION, som äger Linde. Inom koncernen finns också samarbetet med den franska robotspecialisten Balyo som en stor tillgång.

Martin Linse och Stefan Hjerpe

Från vänster: Martin Linse, regionchef för Linde Region Syd. Stefan Hjerpe, Manager Warehousing and Infrastructure.

Globalt avtal ger stora möjligheter

Sedan årsskiftet 2015-16 har Tetra Pak ett globalt avtal med tre truckleverantörer, varav Linde är en. Det övergripande ansvaret för avtalet sköts från Lund av Per Kvist, Global Fleet Manager Forklifts.

– Linde är dedikerade, flexibla och har resurser för att serva alla våra anläggningar, även de som ligger otillgängligt till i vissa länder. Ibland ställs saker på sin spets, och då gäller det att kunna leverera oavsett förhållanden och förutsättningar. Då bevisar man att man är en global leverantör ut i fingerspetsarna.

Efter två år summerar Per Kvist samarbetet såhär:

– Det fungerar jättebra. Uppbackningen lokalt i Sverige är perfekt. Och när jag vänder blicken mot övriga Europa har Linde en International Key Account som är väl insatt i Tetra Paks verksamhet och att vi är en storkund med hela världen som arbetsfält.

Truckförare som kör staplare

Truckförare som kör en staplare från Linde.

Genom det globala avtalet är Linde representerat i de flesta länder där Tetra Pak finns.

– Ett globalt avtal förutsätter ett brett sortiment, annars kan man inte bli en global leverantör, säger Stefan.

– Avtalet och vår sortimentbredd gör det möjligt att komma in i andra delar av Tetra Paks verksamhet med våra produkter, poängterar Martin.

Det stora globala har en gång varit det lilla lokala, och det för oss åter till Tetra Paks hemstad. I Lund föddes idén om de geniala förpackningarna och här utvecklades företaget och mottot som sammanfattar nyttan som förpackningarna gör - "Protects what's good". Att skydda det goda och värdefulla gäller även för annat inne i anläggningen på Ruben Rausings gata. Till exempel att alla truckförare står och sitter säkert när de gör sitt jobb för att Technical Services ska leva upp till löftet som står tryckt på trälådorna med reservdelar.