Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Vägen till framgång för nya stortruckar på Stora Enso Hyltebruk

20 mars 2017

Den är stor som en kompakt sommarstuga, hög som en elefant och smidig som ett kattdjur. Truckföraren Magnus Bertilsson tronar högst upp, i den vändbara hytten. Med full kontroll och exakthet manövrerar han åtta ton tidningspapper med klämaggregatet. På Stora Ensos pappersbruk i Hyltebruk har två nya H100 just börjat tjänstgöra.

Stora Enso

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Företaget omsätter 9,8 miljarder EUR och har cirka 25 000 medarbetare i 35 länder. Stora Enso Hylte tillverkar cirka 500 000 ton tidningspapper per år, framför allt till marknaderna i Skandinavien, Tyskland, Storbritannien, Kina och Asien. Dygnsproduktionen ligger på cirka 1 500 ton.
Källa: storaenso.com

Tack vare mindre slitage, större tillgänglighet och mer fokus på förarnas kompetens har det hittills varit en framgång.

– Om allt slår väl ut är tanken att vi bara ska ha H100 på lagret, säger Joakim Snygg, ansvarig för magasin och utlastning. Affären med de nya truckarna är frukten av ett nära samarbete mellan Hylte, Linde och leverantören av klämaggregat.

– Vi är duktiga på att fånga upp önskemål och anpassa truckarna i vår verkstad i Örebro. Den här gången var det extra mycket att ta hänsyn till. Vi har haft stor hjälp av att Hylte kan sin verksamhet utan och innan och var enormt pålästa, säger Christoffer Jannesson, säljare på Linde, och fortsätter:

Robin Sanell, servicetekniker, Christoffer Jannesson, säljare på Linde, Roger Andersson, fordonsansvarig.

Fr v: Robin Sanell, servicetekniker, Christoffer Jannesson, säljare på Linde, Roger Andersson, fordonsansvarig.

– Hanteringen av pappersrullar är i grunden en helt annan materialhantering än i många andra branscher. Rullarna måste hanteras på ett speciellt sätt, man kan till exempel inte klämma dem så hårt, då blir rullarna ovala och kan inte köras i tryckpressen. Projektet började med att Joakim Snygg och Roger Andersson, fordonsansvarig på Hylte bruk, hade ett problem. De befintliga Lindetruckarna utnyttjades för mycket och slets hårt.

– Ju högre kapacitetsutnyttjande, desto mindre har man i reserv om något händer med trucken. Vilket det gör, för högt utnyttjande innebär hårdare slitage. Vilket i sin tur betyder mer tid på verkstan. Det är varken effektivt eller produktivt, säger Roger.

– Vi har använt vändbar förarplats sedan 1996, men haft problem med tillgängligheten i omgångar. Nu var vi på jakt efter en fabriksbyggd vändbar förarhytt, inflikar Joakim. Arbetet med att hitta en lösning började 2014. I juni samma år lanserade Linde en stortruck med vändbar hytt.

Förare i vridbar hytt

Nöjd förare med vridbar hytt.

– Jag såg trucken i Bättre Upp och ringde direkt till Bengt Alestig (Lindes vd). Han ordnade så vi fick komma på studiebesök i Aschaffenburg i november. Och ett år senare beställde vi två H100, säger Joakim. Specifikationen kan sammanfattas med ”back to basic”.

Fakta

Förutom hydraulisk klämkraftkontroll och vändbar hytt har Hyltes nya stortruckar flera andra olikheter jämfört med övriga stortruckar i magasinet:

  • Ingen autotilt.
  • Halvmassiva däck, vilket motverkar nigning.
  • Ingen manuell utbränning av avgasfiltret.
  • Fast mittkniv.
  • Många justeringsmöjligheter på stol.
  • Övervakning i display.

– Vi har rensat bort den mest avancerade elektroniken, men behållit funktionerna. De tidigare truckarna var helt enkelt för avancerade och våra förare var för beroende av elektroniska funktioner. Det gav upphov till misstag som de inte kunde styra över. Vi använder fortfarande automatisk klämkraftkontroll, men nu med hydraulisk styrning. Förarnas kompetens står mer i fokus nu, och det är positivt. säger Roger Andersson. H100 är 65 mm bredare, 420 mm längre och 335 mm högre än de andra Lindetruckarna (H80) i magasinet.

– Den nya maskinen är större och tyngre och det ger ett annat körsätt. Skillnaden är som att jämföra mellan att köra en Volvo 360 och en Volvo XC60. Förändringar upplevs ofta som negativa till en början. Hur gjorde man på Hylte för att få med alla på det nya?

– Vi har haft en introutbildning med alla skiftlag, där vi har gått igenom förändringarna och förklarat skillnaden mellan det gamla och det nya. Vi har verkligen motiverat förarna att ge trucken en chans och sätta sig in i truckens funktioner. Och vi har uppmanat dem att utveckla sitt eget körsätt och vårda trucken som sin egen, förklarar Roger. Linde har en servicetekniker stationerad på bruket. Han heter Robin Sanell och är specialist på H100.

– Det är en lättservad truck, trots sin storlek. Filter och andra delar som måste bytas ut med jämna mellanrum sitter samlade på ett och samma ställe. Det är lätt att komma åt, trucken är genomtänkt även ur servicesynpunkt. De nya stortruckarna levererades i november 2016. Redan nu ser Roger Andersson resultatet av investeringen:

– Ergonomin för förarna har förbättrats tack vare den vändbara förarhytten. Vid ett visst läge skiftar hytten plats så att föraren sitter rätt placerad och har kontroll över hanteringen utan att överbelasta rygg, axlar och nacke.
– Utnyttjandegraden av truckens totala kapacitet har sänkts från 75-90 procent till 50-75 procent. Det innebär mindre slitage, mindre tid på verkstad och större tillgänglighet. Så trots att H100-truckarna utnyttjas mindre, behåller vi produktiviteten i magasinet.