Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

HVO100

Klimatsmart drivmedel till dieseltruckar
Dieseltruckar från Linde är numera godkända att använda HVO100

Det fossilfria bränslealternativet HVO100 är numera godkänt att använda till våra dieseldrivna truckar. Med hållbarhet som en viktig kärnfråga är det klimatsmarta alternativet ett stort steg mot en snabb övergång till förnybart bränsle.

HVO100 är ett fossilfritt och helt förnybart bränslealternativ. Från och med februari 2021 är drivmedlet godkänt för användning för samtliga av våra truckmodeller med dieselmotor. Det kan blandas med vanlig diesel och kräver ingen hårdvara för att anpassas till våra dieseltruckar.

Jessica Borg jobbar som QHSE Manager på Linde Material Handling
Att vi nu kan erbjuda våra kunder minskade CO2-utsläpp via användning av HVO100 i våra dieseltruckar är en vinst miljömässigt. Det går helt i linje med vår hållbarhetsstrategi inom koncernen, vars mål är att reducera vår CO2-påverkan med 30% till 2027.

Jessica Borg, Manager QHSE

Vad är HVO100

HVO100 består av vegetabiliska oljor eller oljor från slaktavfall som sedan behandlas och reageras med väte. Klimatpåverkan kan med HVO100 minskas med uppemot 90 % tack vare en reducering av det totala koldioxidutsläppet. HVO100 sänker även utsläppen av partiklar och lokala utsläpp av partiklar och kväveoxider (NOx).

Påverkas truckens prestanda när man går från diesel till HVO100?

Svaret är enkelt - nej. HVO100 uppför sig som helt vanlig diesel vad gäller prestanda och kommer inte att påverka truckens effektivitet. Det innebär att du får samma höga prestanda med ett mer miljövänligt alternativ.

Det klimatsmarta drivmedlet kan beskrivas som en kopia av vanlig fossil diesel, samtidigt som den reducerar växthusgaserna. Det kan i vissa fall till och med ge trucken förbättrad livslängd då en renare förbränning ger mindre sot i motor och reningssystem. HVO100 ger också lägre underhållskostnader, jämfört med traditionell diesel.

Vilka drivmedel är tillåtna att använda?

Drivmedel som uppfyller specifikation enligt ASTM D975 samt EN15940 är kompatibla med våra truckmodeller.

De truckmodeller från Linde som är godkända att använda drivmedel enligt standard ASTM D975 och EN15940 är:

  • HT100 - HT180 (modellserie 1411)
  • H100 - H180 (modellserie 1401)
  • H50 - H80 EVO (modellserie 396)
  • H40 - H50 EVO (modellserie 1204)
  • H20 - H35 (modellserie 1202)
  • H14 - H20 EVO (modellserie 391)

Garantier avseende motor och avgasreningssystem gäller oförändrat förutsatt att trucken hanteras och servas enligt gällande bruksanvisningar.

Förnybart bränslealternativ

HVO100 är ett helt fossilfritt bränsle tillverkat av 100 % förnybara råvaror så som vegetabilisk olja som behandlats med väte.

Minskade utsläpp

Upp till 90 % mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossil diesel.

Fortsatt hög prestanda

HVO100 agerar precis som vanlig diesel och ger därför dina truckar samma höga prestanda och kraftfullhet.