En lagerarbetare bär den interaktiva varningsvästen från Linde Material Handling i ett mörkt lager
Varnar för truckar

Interaktiv varningsväst

Den interaktiva varningsvästen utökar Linde Material Handlings innovativa Safety Guard-system , som bland annat varnar truckförare och fotgängare om risksituationer i tid. Den intelligenta varningsvästen gör bäraren uppmärksam på faror med hjälp av ljussignaler, vibrationer och ljud. Det ger maximal säkerhet både inomhus och utomhus.

Dagens intralogistik ställer allt högre krav på säkerheten för de som arbetar med, och i närheten, av truckar. I lagerhallarna, inom produktionen och utomhus är miljön ofta högljudd, hektisk och svår att överblicka. Höga hyllor, trånga gångar, staplat gods och svårkontrollerade korsningar blockerar sikten för fotgängare och truckförare. Siffrorna talar för sig själva. Bara i Sverige rapporterades 1180 truckrelaterade olyckor år 2018. Att se och bli sedd är därför grundläggande för ett säkert arbete.


Den interaktiva varningsvästen från Linde Material Handling ger högre säkerhet i svåröverskådliga situationer. Det intelligenta klädesplagget varnar användaren optiskt, akustiskt och med vibrationer när en truck närmar sig. Det är dubbla säkerhetsfördelar: västen varnar användaren om den potentiella faran, samtidigt som denne syns bättre. Detta gör västen till ett viktigt tillägg i Safety Guard-systemet.

Linde Safety Guard: Alltid i säkerhetszonen

Linde Safety Guard är ett innovativt stödsystem som ökar säkerheten för både truckförare och fotgängare. Systemet skyddar även infrastrukturen och godset genom att aktivt övervaka omgivningen och varna för kollisionsrisker. Föraren varnas för eventuella faror i truckens närhet, både akustiskt och med blinkande lampor via enheten som är inbyggd i trucken. På LED-skärmen kan föraren dessutom se från vilket håll fotgängare närmar sig. Samtidigt varnas även fotgängaren, detta genom att antingen den mobila Safety Guard-enheten eller den interaktiva varningsvästen kommunicerar med truckens enhet. Med ljud, blinkande lampor eller vibrationer varnas västens användare för den mötande trucken.

Lagerarbetarnas och truckarnas vägar korsas, och med den interaktiva varningsvästen från Linde Material Handling är lagerarbetaren alltid väl synlig

Den syns, hörs och är alltid med

Den interaktiva varningsvästen kombinerar fördelarna av en vanlig varselväst med det innovativa stödsystemet Linde Safety Guard. Västen är bekväm, enkel att använda och har lång batteritid, vilket gör att den till och med kan användas som standardklädsel i det dagliga arbetet. Med västen anpassas säkerheten till det dagliga arbetet och inte tvärtom.

Säker och bekväm

Den interaktiva varningsvästen finns i sex olika storlekar. Den sitter ordentligt och riskerar inte att fastna i övrig utrustning, hyllor eller andra föremål. Västen är utformad att ge bästa möjliga rörelsefrihet. Varningsanordningen är placerad i höjd med nyckelbenet för att användaren ska känna av vibrationen ordentligt. Placeringen är även optimal för den akustiska varningssignalen då den sitter nära örat. Varningssignalen och vibrationerna kan anpassas efter arbetsmiljön.

Lätthanterlig

Den interaktiva varningsvästen är enkel och intuitiv att använda. En startton signalerar att västen är aktiverad, och en frånkopplingston varnar om batteriet skulle laddas ur eller kopplas ifrån. Om batteriet är tomt eller tas ut hörs en frånkopplingssignal. En statuslampa bekräftar att enheten är påslagen, och en batteriindikator visar västens laddningsstatus. Västen stängs även av automatiskt när användaren tar av sig den.