En lagerarbetare bär den interaktiva varningsvästen från Linde Material Handling i ett mörkt lager
Interaktiv varningsväst

Varnar för trucktrafik

Den interaktiva varningsvästen utökar Linde Material Handlings innovativa Safety Guard-system, som bland annat varnar truckförare och fotgängare om risksituationer innan de uppstår. Den intelligenta varningsvästen gör användaren uppmärksam på faror med hjälp av ljussignaler, vibrationer och ljud. Det ger maximal säkerhet både inomhus och utomhus.

Intralogistiken ställer mycket höga krav på säkerheten för anställda som arbetar med, och i närheten, av truckar. Inom lagerarbete är miljön ofta högljudd, hektisk och svår att överblicka. Höga hyllor, trånga gångar, staplade varor och svårkontrollerade korsningar blockerar sikten för fotgängare och truckförare. Siffrorna talar för sig själva. Bara i Sverige rapporterades 1180 truckrelaterade olyckor. Att se och att synas är därför grundläggande.


Den interaktiva varningsvästen från Linde Material Handling ger högre säkerhet i svåröverskådliga situationer. Det intelligenta klädesplagget varnar användaren optiskt, akustiskt och med vibrationer när en truck närmar sig. Det här ger dubbel säkerhet: Varningsvästen gör användaren uppmärksam på evenetuella faror och samtidigt som hen syns bättre. Därför är den ett viktigt tillskott till Safety Guard.

Linde Safety Guard: Alltid i säkerhetszonen

Linde Safety Guard är ett innovativt stödsystem som ökar säkerheten för truckförare och fotgängare. Systemet skyddar även infrastrukturen och varorna genom att aktivt övervaka omgivningarna och varna för kollisionsskador. Förarna uppmärksammas på faror i truckens omedelbara närhet både akustiskt och med blinkande lampor via truckenheten som är inbyggd i truckarna. På LED-skärmen kan föraren dessutom se från vilket håll personer närmar sig riskområdet. Samtidigt varnas även fotgängaren: både den bärbara Safety Guard-enheten som redan funnits ett tag och den nya interaktiva varningsvästen kommunicerar med truckenheten. Med ljud, blinkande lampor eller vibrationer varnar de bäraren för den ankommande trucken och ökar på så sätt uppmärksamheten hos alla inblandade.

Lagerarbetarnas och truckarnas vägar korsas, och med den interaktiva varningsvästen från Linde Material Handling är lagerarbetaren alltid väl synlig

Den syns, hörs och känns och sitter alltid på

Den interaktiva varningsvästen kombinerar fördelarna med en vanlig varningsväst med det innovativa säkerhetskonceptet hos Linde Safety Guard. Med den anpassar man säkerhetslösningen till den dagliga driften och inte tvärtom. Säkerhetsvästen kan integreras som standardklädsel i de anställdas dagliga arbete inom ramen för HSE. Eftersom den är bekväm, enkel att hantera och har lång användningstid stör den inte arbetet och gör dessutom att arbetsuppgifterna känns bättre och säkrare.

Säker och bekväm att ha på sig

Den interaktiva varningsvästen finns i sex olika storlekar. Den sitter ordentligt och fastnar inte i utrustning, hyllor eller andra föremål. Västen är utformad att ge bästa möjliga rörelsefrihet. Säkerhetsvästens varningsanordning är placerad i höjd med nyckelbenet. Där är det lättast för bäraren att känna vibrationslarmet. Det gör dessutom att den akustiska varningssignalen ljuder alldeles vid örat. Varningssignalen och vibrationerna kan anpassas efter arbetsmiljön.

Mycket lätt att hantera

Den interaktiva varningsvästen är enkel och intuitiv att använda. En startton förtydligar att varningsvästen har aktiverats. Om batteriet är tomt eller tas ut hörs en frånkopplingssignal. Via en statuslampa får västens bärare hela tiden information om signalgivarens driftstatus, och en batteriindikator visar laddningsstatusen. När man tar av sig västen stänger accelerationsavkännaren av den automatiskt.