Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Förhindra truckrelaterade olyckor

13 mars 2018

Stödsystemet Linde Safety Guard varnar för olyckor i god tid.

När fotgängare och truckar arbetar på ett begränsat utrymme finns det fortfarande många risker inblandade. När olyckan är framme kan skadan bli enorm. Det nya stödsystemet Linde Safety Guard från Linde Material Handling varnar fotgängare och truckförare för varandra – även genom väggar.

– Den största faran på anläggningar finns där människor och maskiner möts, säger Alexandra Mertel, Project Manager på Linde Material Handling.

I en studie genomförd av Europeiska arbetsmiljöbyrån anser 68 procent av de europeiska företagen att det fortfarande finns stora risker vid användning av maskiner. Redan idag använder många företag stödsystem med optiska och akustiska varningssignaler. Dilemmat är att dessa stödsystem varnar alla i området, vilket kan leda till att signalerna på sikt slutar uppfattas av truckförare och fotgängare.

Linde Safety Guard

Linde Safety Guard varnar inte bara föraren, utan visar också hur många människor som närmar sig trucken och från vilket håll.

Lösningen är selektiv varning

Linde Safety Guard varnar bara när det finns en riktig fara. Konceptet är baserat på lokalisering av maskiner och fotgängare.

– Det möjliggör selektiva varningar, med en träffsäkerhet på tio centimeter. En stor fördel med Linde Safety Guard är att lösningen kan se genom väggar, ställage och rullportar, säger Mertel.

Ofta byggs lokaler successivt ut och skapar nya hörn och vinklar. Det leder ofta till att vägar går precis intill dörrar. Linde Safety Guard varnar fotgängaren om truckar redan innan personen öppnar en dörr.

Unikt med lösningen är att fotgängaren utöver akustiska och optiska signaler också varnas genom vibrationer från en mobil enhet. Med Linde Safety Guard kan förare se faror på en skärm – hur många människor som är i varningszonen och från vilket håll de närmar sig trucken.

Automatisk hastighetsbegränsning

En anledning till att olyckor ofta uppstår är höga hastigheter. Linde Safety Guard kan automatiskt sänka truckens hastighet i särskilda zoner.

– Vi ser en ökad risk för olyckor vid svåra korsningar och hörn samt i områden där människor ofta korsar vägar, säger Elke Karnarski, Product Manager Service på Linde Material Handling.

Linde Safety Guard

På områden där människor frekvent korsar vägar varnar Linde Safety Guard truckförare och fotgängare med akustiska och optiska signaler. Dessutom varnas fotgängare med vibrationer när en truck närmar sig.

Systemet fungerar mellan människor och truckar, men också truckar emellan. Om två truckar korsar samma väg varnas båda förarna som får information om den andra truckens färdriktning. Tack vare den modulära designen går det snabbt och enkelt att installera systemet. Varningszoner kan konfigureras individuellt.

– I framtiden vill vi erbjuda Linde Safety Guard både för eftermontering och som tillval för nya truckar, säger Michael Fuchs, Product Manager Spare Parts på Linde Material Handling.

Linde Safety Guard är en viktig del i Lindes ”Vision Zero. Safety in your World” som har ett tydligt mål – att minska antalet olyckor inom materialhantering till noll.

Marknad & Product Management chef

Felicia Lewis