Benjamin Reis berättar om Lindes trucksäkerhet
Vision Zero. Safety in our world

Trucksäkerhet utan kompromisser

Varje dag inträffar olyckor på svenska arbetsplatser där truckar är inblandade. Ofta med materiella skador på truckar, gods och lagerutrustning som följd. Och i värsta fall drabbas medarbetare av allvarliga skador. Med konceptet ”Vision Zero. Safety in our world” vill Linde helt eliminera olyckor inom materialhantering.

Säkerhet har alltid varit en självklarhet för Linde. Den finns i företagets DNA och säkerhetstänkandet förs vidare till kunderna i form av toppmoderna och innovativa lösningar som skyddar personal, gods och utrustning. Men trots allt mer avancerad säkerhetsutrustning sker allt fler truckrelaterade olyckor I Sverige. År 2018 inträffade 1 180 truckrelaterade olyckor enligt statistik från Arbetsmiljöverket. De vanligaste orsakerna till truckolyckor som resulterar i allvarliga personskador är monotont arbete, oförutsedda händelser, stress, distraktion, försämrad sikt och truckens manöverbarhet.

Därför fortsätter Linde oförtrutet sitt säkerhetsarbete och betonar för kunderna hur viktigt det är att prioritera säkerhet för att minimera risker och sänka kostnader. Och därigenom skapa en trygg arbetsmiljö och öka lönsamheten.

Vi har intervjuat Benjamin Reis, Sales and Service Development Manager Safety Sales, om Lindes nollvision, vad Linde gör idag inom säkerhetsområdet och hur framtiden kan se ut inom säkerhet.

Vision Zero är ett strategiskt vägval där vi sätter säkerheten först.

Vision Zero har funnits sedan 2015. Vad är bakgrunden till att konceptet togs fram?

- Vi vill vara innovativa, speciellt inom säkerhet, och på det viset hjälpa kunden att skydda personal, gods och infrastruktur. Idag har vi ett brett och starkt sortiment av säkerhetsprodukter och tjänster. Vårt mål är det inte ska ske några olyckor med våra truckar i framtiden.

”Consultancy Services” är Lindes satsning på konsulttjänster för att få ner truckolyckorna. Hur går det arbetet till?

– Vi har en tjänst som heter ”Linde Safety Scan” där oberoende konsulter i vårt nätverk ser över miljön hos kund och identifierar säkerhetsrisker. Därefter kan vi rekommendera rätt lösning till våra kunder för att hjälpa dem att förebygga olyckor. Vi har sett att kostnaderna för olyckor har gått ner med så mycket som 50 procent efter en säkerhetsgenomgång. ”Linde Safety Scan” startar i Sverige under hösten.

Benjamin Reis från Linde Material Handling

Benjamin Reis

Hur jobbar ni när ni utvecklar nya säkerhetslösningar?

– Vi har alltid kunden och kundens verksamhet i fokus. Vi är oerhört noggranna redan i FoU-stadiet när vi utvecklar nya lösningar. Målet är att kunden ska kunna jobba förebyggande med hjälp av våra lösningar.

Vad är nästa steg i säkerhetsarbetet och hur ser framtiden ut inom säkerhet?

– Vi ska fokusera ytterligare på assistanssystem som hjälper förare och gående att jobba säkert tillsammans i närmiljön. Linde Safety Guard är exempel på en lösning som varnar förare och gående när de befinner sig samtidigt inom en viss zon runt trucken. En annan funktion är att hastigheten automatiskt sänks när trucken närmar sig till exempel en dörr. Vi kommer att utveckla fler intelligenta system som skyddar personal, truckar och gods och som gör att effektiviteten inom materialhantering alltid ligger på en hög nivå.

Många av Lindes säkerhetslösningar är idag standard. Kommer den utvecklingen att fortsätta?

– Absolut, vi strävar efter att säkerhet ska vara inbyggd i våra maskiner redan i tillverkningsstadiet. Och många av de lösningar vi var först med är idag standard inom branschen, till exempel Linde BlueSpot.

Till sist, är det rimligt att eliminera antalet olyckor helt och hållet?

– Vårt mål är att en säker miljö ska sänka olyckor till noll. Vi ger våra kunder alla möjligheter att komma dit genom att ta fram lösningar som ligger steget före hela vägen från tillverkning ut till kundens verksamhet.