Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
Medarbetare på Linde Material Handling
Guld från EcoVadis

Lindes hållbarhetsarbete

Linde i Sverige har fått guldrating av den internationella organisationen EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete. Säkerhet är en del i detta och går igen i allt från truckar till verksamhet.

– Guldratingen är resultat av en tydlig hållbarhetsstrategi och att vi jobbar på bred front med kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö, säger Jessica Borg, QHSE-chef på Linde.

Eco Vadis är ett oberoende analysföretag som årligen analyserar och utvärderar företags hållbarhetsarbete. Bedömningen bygger på 21 kriterier inom områdena miljö, arbetsvillkor, affärsetik och inköp. Metoden bygger på internationella CSR standarder inklusive GRI (Global Reporting Initative), FN´s Global Compact och ISO 26000.

Hur gick utvärderingen till?

– Vi fick svara på en rad frågor som sedan styrktes med dokument och underlag. Utifrån detta poängbedömdes vi sedan. Vi gjorde vår första utvärdering 2017 och fick då silverrating. Vid vår utvärdering i år fick vi guld, precis som vårt moderbolag i Tyskland, säger Jessica.

Jessica och alla på Linde kan sträcka på sig. Av alla svenska företag som EcoVadis värderar är det endast fem procent som har fått guld.

Vad har Linde förbättrat inom hållbarhet sedan 2017?

– Vi har ett mer samlat grepp kring hållbarhetsfrågorna och är snart i mål med vår fjärde certifiering, det innebär att vi kommer ha certifikat för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (ISO 45001) och svets (ISO 3834). Vi jobbar också mer med utbildning kring QHSE (kvalitet, hälsa, säkerhet, miljö) och har skapat en organisation med representanter ute på våra regioner. Sammanfattningsvis kan man säga att vi har medvetandegjort och synliggjort vårt hållbarhetsarbete på ett bättre sätt.

På Linde är hållbarhet en ledningsfråga där man väver in QHSE i affären. Hållbarhet ska vara en lönsam investering som skapar affärsnytta på olika sätt.

– Vi är en pålitlig leverantör i alla avseenden, en leverantör som gör affärer på ett seriöst sätt. Hållbarhet är en naturlig del i detta.

Vi jobbar nära våra kunder och skapar långsiktiga relationer både genom vårt produktoch tjänsteutbud, men också genom vårt sätt att förhålla oss till hållbarhet. Det gör att vårt samarbete fördjupas ytterligare och vi går framåt tillsammans.

Hon betonar styrkan av att vara en del av en stor internationell organisation.

– Vi har ett nära samarbete med huvudkontoret i hållbarhetsfrågor och har flera koncerngemensamma forum där vi utbyter erfarenheter och idéer.

Vad är då nästa steg i QHSE-arbetet?

– Även om vi har fått guld så finns det områden som vi behöver förbättra för att ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå och nå våra övergripande mål, säger Jessica. Vi ska bland annat intensifiera vårt säkerhetsarbete för att skapa en säkerhetskultur som gör oss bäst i branschen. Vi kommer också arbeta mer med hållbarhetsfrågor gentemot våra leverantörer.

Internt arbetar Linde fortlöpande med QHSE på olika sätt, inte minst när det gäller säkerhet. Att bära föreskriven skyddsutrustning är en självklarhet vid till exempel besök i verkstaden.

– Vill man involvera alla i QHSE-arbetet gäller det att var och en visar vägen och är ett gott föredöme. Vi har kommit långt de senaste åren, vilket känns bra. Det är viktigt att få med alla på tåget, för hos oss går säkerheten först.