Automatiserad Lindetruck i arbete hos Wolf GmbH
Flexibel och automatiserad varutransport

Wolf GmbH

Wolf GmbH säljer system för värme, ventilation och solteknik från huvudkontoret i Mainburg. Marknadsavdelningen och ledningen utvecklar varje år ett ledord som ska orientera och sporra de anställda. ”Mod att förändra” är 2016 års ledord. Det är mycket träffande på grund av köpet av de första automatiserade truckarna.

Från koncept till innovation

Hos Wolf finns transportuppgifter som ska vara likadana varje gång. Det gäller bland annat transport av färdigt gods på pall i leveransområdet från blocklagret till överlämningspunkten framför lastbilsramperna. ”För att göra vår fabrikslogistik ännu effektivare letade vi efter en lösning på denna väl definierade och ständigt upprepade rutinuppgift som genomförs över en längre körsträcka. Det var för omkring ett år sedan när vi tog kontakt med den auktoriserade återförsäljaren för Linde, Beutlhauser-Bassewitz som var vår leverantör av truckar”, berättar Roman Feigl som är logistikchef på Wolf GmbH.

Roman Feigl, logistikchef hos Wolf GmbH
Vi blev övertygade om produkternas förmåga att navigera med geonavigering utan krav på annan infrastruktur.

Roman Feigl, logistikchef hos Wolf GmbH

Vid denna tidpunkt hade Linde Material Handling precis lanserat de första produkterna från Lindes Robotics-serie på marknaden. Feigl: ”Vi blev övertygade om produkternas förmåga att navigera med geonavigering utan krav på annan infrastruktur. Det är en stor fördel gentemot andra lösningar eftersom vi när som helst kan ändra inlärda rutter och körordrar förhållandevis enkelt, vilket ger större flexibilitet. Ett annat skäl till beslutet var att den automatiserade trucken kunde förses med Linde BlueSpot eller andra tillval som finns även för Lindes standardtruckar.

Linde-MATIC-versionerna från Balyo har även navigeringslaser, säkerhetsskannrar framåt och bakåt, 3D-kamera eller säkerhetslaser, dator med 7-tumsskärm samt visuella och akustiska varningar plus nödströmbrytare på båda sidorna. Tack vare dessa innovationer kan truckarna arbeta sida vid sida mer andra truckar eller personer i samma miljö. Eventuella hinder registreras i realtid.

Snabb installation på plats

Video om Linde Robotics hos Wolf GmbH

Efter flera månaders arbete i ett samarbetsprojekt mellan Matthias Engelbrecht, teknisk säljsupport på Beutlhauser Bassewitz, och Thomas Weisheit, ansvarig för affärsutveckling inom automation i Tyskland på Linde Material Handling, var det till slut dags den 5 april 2016. Den beställda ledstaplaren L-MATIC transporterades med lastbil till den avsedda användningsplatsen. Redan veckan innan installerades rullbandet. Den fungerar som materialbuffert i den nya logistikprocessen. På ena sidan ställer en motviktstruck pallar på rullbandet, på andra sidan lyfter den automatiserade ledstaplaren bort pallarna och kör dem till målet.

Installationen påbörjades direkt efter att maskinen anlände till Wolf. En applikationsingenjör körde trucken manuellt genom mottagningshallen, och kameran som fanns i trucken kartlade alla stationära föremål. Resultatet var en tvådimensionell karta över byggnaden som förfinades i ett ytterligare steg. I slutet skulle bara de delar finnas kvar i kartan som trucken kan orientera efter i alla lägen – väggar, pelare och hyllor. I steg tre lärdes rutter och körvägar ut samt vilka regler som trucken skulle följa vid förflyttningar i miljön.

L-MATIC från Linde i arbete hos Wolf GmbH

Tillförlitlig och säker

”Idrifttagningen var en höjdpunkt för hela företaget”, säger Christian Amann, direktör för produktion och IT på Wolf GmbH och ler. ”Nyheten om att en truck körde utan förare på området drog till sig många intresserade och nyfikna.” Dagarna efter installationen pågick försök med olika kollin, men även bromsprov och andra säkerhetstekniska kontroller, avstämningar och systemoptimeringar. I leveranshallen korsas Linde L-MATICs väg också av fotgängare och operatörer med olika lagerteknikmaskiner. ”Säkerhet har högsta prioritet, och därför har vi å ena sidan tagit fram tydliga trafikregler för lagerpersonalen och å andra sidan fokuserat på att öka trafiksäkerheten hos de automatiserade truckarna”, tillägger Amann.

Christian Amann, produktions- och it-chef hos Wolf GmbH