Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Lindes trucksäkerhet

99 procent är inte tillräckligt
Dieseltruck från Linde som transporterar lådor

Optimalt skydd för förare, gods och verksamheten

I bästa fall uppstår bara materialskador. I värsta fall uppstår livsfara för personalen. Oavsett så kostar det pengar – ibland enorma summor. Driftsäkerhet och arbetsskydd är därför viktiga frågor för ansvariga inom det interna materialflödet.

Linde Material Handling tillämpar en omfattande säkerhetsfilosofi med ledorden ”Noll olyckor”. Mål: En logistik där olyckorna förebyggs till 100 procent. Av det skälet utvecklar Linde tekniska innovationer för truckar samt intelligenta förarstödssystem, omfattande utbildningsprogram och rådgivningstjänster. Så uppstår helhetslösningar som hjälper kunder att klara av utmaningarna för en modern och säker intralogistik.

Säkerhet är standard

Kraven blir ständigt högre på både truckarna och förarna. Truckarna måste transportera tyngre laster, nå högre höjder och användas snabbare, flexiblare och effektivare. Olycksrisken ökar tillsammans med kraven. Lindes truckar har därför en mängd standardiserade egenskaper som ökar både den passiva och aktiva säkerheten.

Skyddsram på elektrisk motviktstruck

Linde Protector Frame

Skyddsramen i Lindes motviktstruckar skyddar effektivt föraren. Förarskyddstaket och ramen bildar en robust och heltäckande skyddszon. Den ovanpåliggande tiltcylindern fördelar belastningen jämnt över hela truckens struktur. Anordningen gör det också möjligt att använda smala mastprofiler. Förarens sikt förbättras. Trucken skyddas optimalt från att välta vid alla last- och körsituationer, även med maximal last, med ett system där tyngdpunkten ligger så långt ner och så långt fram som möjligt.

Förarens arbetsplats i en skjutstativtruck

Förarens arbetsplats i en skjutstativtruck

Alla truckar från Linde innehåller liknande detaljer som ökar säkerheten. Förarens/användarens arbetsplats är utformad så att hela kroppen är placerad innanför trucken, samtidigt som användaren/föraren har god sikt.

Intelligenta stödsystem

Men säkerhet beror på mer än bara teknik. Över 90 procent av alla arbetsplatsolyckor beror på den mänskliga faktorn. Linde Material Handlings förarstödssystem har detta i åtanke. De stödjer föraren aktivt så att arbetsdagen blir säkrare. Med lösningar som Linde SpeedAssist och Linde CurveAssist anpassas driveffekten och maxhastigheten elektroniskt och automatiskt till omgivningen och körsituationen.

Assistanssystemet Safety Pilot

Linde Safety Pilot

Linde Safety Pilot är en milstolpe bland säkerhetssystem. Systemet är som en smart passagerare, som ständigt informerar föraren om viktiga parametrar. Bland annat gäller det värden som aktuell lastvikt eller högsta möjliga lyfthöjd. Men det är inte allt. Så snart vissa gränsvärden nås ingriper Linde Safety Pilot aktivt och förhindrar felaktiga manövrer.

Bild av Dynamic Mast Control

Dynamic Mast Control

Dynamic Mast Control och Linde BlueSpot är andra exempel på intelligenta stödsystem. Dynamic Mast Control utjämnar aktivt mastsvängningarna på skjutstativtruckar. Förarna kan därmed köra trucken säkert även vid maximala lyfthöjder och höga laster. Linde BlueSpot förbättrar säkerheten kring trucken på platser där människor och truckar arbetar nära varandra.

Säkerhet börjar med föraren

Välutbildade förare är avgörande för lägre olycks- och skadefrekvenser. Linde Material Handling erbjuder omfattande utbildnings- och fortbildningsprogram för både nya förare och specialister – för alla trucktyper. Instruktörer, säkerhetsansvariga och andra yrkesmän får praktiska och teoretiska fort- och vidareutbildningar. Linde hjälper därmed sina kunder att förbättra sin intralogistik.

Fleet management som en säkerhetsfunktion

Check app – Lindes programvara för fleet management

Pre-shift-check från Connect:

Med den digitala lösningen Connect: för fleet management ger Linde tillgång till en mängd funktioner som ökar säkerheten för föraren. Den personanpassade åtkomstkontrollen ger ansvarig person möjlighet att anpassa trucken individuellt till föraren. Beroende på kvalifikationer och syfte kan exempelvis maxhastigheten begränsas. Föraren kan använda appen för att kontrollera skicket på trucken. Vidare har Connect: funktioner som exempelvis elektronisk skadeövervakning, automatisk överföring av felkoder och analys av användningsdata.

På väg mot ”Noll olyckor”

Det som förenar Linde Material Handlings erbjudanden är filosofin ”Noll olyckor”. Där ingår visionen att till 100 procent utesluta olyckor i intralogistiken – med produkter som ger oöverträffad säkerhet, tjänster som hjälper medarbetarna att utforma arbetsmiljön optimalt samt innovativa digitala lösningar som hjälper användarna att kontinuerligt förbättra processerna.