Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Linde Safety Pilot – Ett tekniskt genombrott

8 dec. 2014

Linde Material Handling introducerar ett unikt system för förarstöd

Misstag kommer alltid att hända då och då, där människor arbetar. När det gäller olyckor med gaffeltruckar är mänskliga faktorn den vanligaste orsaken till olyckor på jobbet. Brist på kunskap eller dålig koncentration hos förare orsakar hand-havandefel, vilket resulterar i att trucken välter och kan orsaka allvarliga skador, skador på last och truckutrustning, samt sist men inte minst, störningar i logistikflödet.

Ett unikt elektroniskt system för förarstöd från Linde Material Handling (MH), Linde Safety Pilot, finns nu tillgängligt för att erbjuda stöd i dessa frågor. Linde Safety Pilot systemet kommer att presenteras vid kundeventet "World of Material Handling" i Mainz under maj månad. Via en display på förarplatsen, hjälper Linde Safety Pilot föraren att använda utrustningen på ett säkert sätt och hjälper till att undvika farliga situationer, vilket minimerar risken för olyckor och förbättrar arbetssäkerheten.

I linje med gällande olycksförebyggande föreskrifter, måste industritruckar köras på ett sätt som säkerställer att stabiliteten bibehålls. Av denna anledning är truckföraren ytterst ansvarig för att lasten som lyfts inte överstiger den godkända lastkapaciteten, att lastens tyngdpunkt beaktas och att den maximala lyfthöjden inte överskrids. Emellertid så antar förarna alltför ofta utmaningen att balansera tre okända faktorer, vars värden endast grovt kan uppskattas. Och utan detaljerad kunskap om den information som anges av varje tillverkare i lastkapacitets-diagrammet, kan förarna utsätta både sig själva och andra för allvarlig fara. Lindes Safety Pilot erbjuder utmärkt stöd eftersom förarna helt enkelt tittar på displayen som finns monterad i ögonhöjd. Föraren får inte bara lastens tyngdpunkt; aktuella lastvikten på gafflarna, den aktuella lyfthöjden, tiltvinkeln på gafflarna och den maximala lyfthöjden till vilken lasten kan lyftas visas också. För att hjälpa föraren att snabbt identifiera alla dessa värden, har displayen en tydlig design, den visar informationen i bildformat och antalet siffror hålls till ett minimum.

Linde Safety Pilot är inte bara ett indikeringsinstrument: Om förare arbetar i kritiska områden eller om driftfel uppstår, får de en visuell och akustisk varning, och kontrollenheten ingriper dessutom aktivt och reglerar truckfunktionerna. Till exempel, om föraren av en gaffeltruck vill placera en last på hyllplanet och närmar sig gränsen för lastkapaciteten, reduceras lyfthastigheten. Om föraren fortsätter att lyfta lasten och når maximal lastkapacitet, avaktiveras trucken och de kritiska lyft-och tiltfunktionerna inaktiveras. Körhastigheten hanteras på samma sätt, beroende på last, lyfthöjd, tilt-vinkel och tyngdpunktsavstånd. Med andra ord minskas truckens hastighet succesivt om föraren lyfter lasten vid körning. Tekniken bakom systemet bygger på sensorer som mäter data vid olika punkter på trucken och sedan vidarebefordrar denna information till styrenheten. Ett elektroniskt lastkapacitetsdiagram - en hörnsten i Linde Safety Pilot systemet - är därmed skapat.

En lösning - många funktioner

Ökat skydd mot handhavandefel är bara en av fördelarna med det innovativa Linde Safety Pilot systemet. Systemet ger också olika komfortfunktioner som hjälper förarna med deras arbete och ger dem ett betydande mervärde. Undermenyerna som beskrivs nedan kan hämtas via en roterande tryckknapp monterad i armstödet under manöverspakarna:

  • Lyfthöjdförval för exakt styrning av lyfthöjd med en knapptryckning
  • Lyfthöjdsgränser för att förhindra kollisionsskador på tak eller portar
  • Ändlägesgräns för att förebygga oljud och för att skydda gafflarna mot slitage
  • Lastskala med en praktisk adderingsfunktion - för att identifiera nyttolasten på en lastbil, till exempel
  • Kördynamiska inställningar som kan ändras självständigt av företaget
  • Display som visar aktuell energiförbrukning i kWh
  • Hastighetsbegränsning som t ex kan användas vid körning med släp

Införandet av Linde Safety Pilot systemet är kulmen på många års utveckling och tester. ”Även om elektroniska säkerhetsassistanssystem som ESC (Electronic Stability Control) nu är en del av standardutrustningen i många personbilar, en lösning av detta slag kan inte tillämpas på exakt samma format till truckar.

Lämplig anpassning kräver teknisk expertis på grund av större variation mellan lastkapacitetsklasserna, däck, master och lastens tyngdpunkt.

Det är därför vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett stöd som är anpassat till behoven av trucken i form av Linde Safety Pilot systemet.

Denna lösning gör det möjligt för våra kunder att köra sina truckar på ett mycket säkrare och mer produktivt sätt och samtidigt blir truckarna bekvämare och enklare att köra ”, säger Harald Will, Chief Technology Officer (CTO) på Linde MH.

Lindes Safety Pilot systemet kommer inledningsvis att finnas tillgängligt för Linde E20 till E50 elektriska motviktstruckar med lastkapacitet på 2,0 till 5,0 ton. Under detta år kommer systemet också att finnas tillgängligt för Linde E16 till E20 elektriska truckar med lastkapacitet från 1,6 till 2,0 ton.