Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Bättre sikt för ökad säkerhet

12 dec. 2017

Linde presenterar nytt gaffelspridnings- och sidoförskjutningsaggregat för optimal sikt

Nya gaffelspridnings- och sidoförskjutningsaggregatet ”View” från Linde Material Handling förbättrar förarens sikt över gafflarna avsevärt – framför allt vid lastning och lossning. Tack vare den förbättrade sikten undviks skador på gods, utrustning och truckar. Aggregatet är tillgängligt för alla elektriska och dieseldrivna motviktstruckar med lastkapacitet mellan 1,2–5,0 ton.

I många industrier har gaffelspridning och sidoförskjutning blivit oumbärligt när exakt lastning på millimeternivå blir viktig. Genom att flytta gafflarna åt sidorna kan föraren placera last snabbare och mer exakt. Lika viktigt är det med fri sikt över gafflar, masten, gaffelvagn samt gaffelspridnings- och sidoförskjutningsaggregat för att kunna transportera last säkert och mer exakt. Här identifierade Lindes produktutveckling möjligheter till förbättring.

– Vårt mål var att förbättra förarens sikt för att förenkla deras arbete och göra processer säkrare. Under utvecklingen upptäckte vi att flera mindre synfält är effektivare än ett fåtal större, säger Frank Bergmann, Product Manager Counterbalanced Trucks på Linde Material Handling.

Sidoföringscylindern placerades i en något höjd position och gaffelspridningscylindern i mitten, vilket resulterade i nya synfält. Fasade plåtar och användningen av rör istället för slangar bidrar också till att föraren får en bättre sikt över gafflarna. En annan positiv effekt av de nya rören är att de skyddar mot skador orsakade av kollisioner, vilket ökar tillgängligheten.

Nya gaffelspridnings- och sidoförskjutningsaggregatet ”View”

Nya gaffelspridnings- och sidoförskjutningsaggregatet ”View” från Linde Material Handling förbättrar förarens sikt över gafflarna avsevärt – framför allt vid lastning och lossning.

Bäst sikt i de vanligaste lyfthöjderna

Lösningen optimerades för lyfthöjder mellan 700-1400 millimeter. Det är framför allt i det spannet pallkorgar staplas eller lastbilar lastas och lossas.

– Med det nya gaffelspridnings- och sidoförskjutningsaggregatet ger vi kunderna en nyckel till ökad säkerhet och effektivitet vid truckanvändning, säger Frank Bergmann.

Flexibilitet finns vid montering av aggregatet. Kunder med individuellt bultade gafflar kan också använda den nya lösningen, då aggregatets balkar har tre pilothål var. Gaffelspridnings- och sidoförskjutningsaggregatet levereras direkt från fabrik och finns tillgänglig i Lindes sortiment av originaldelar. Underhåll utförs av Lindes serviceorganisation.

Det nya aggregatet är en del av Lindes säkerhetskoncept ”Vision Zero – Safety in your world”. Konceptet består av företagets hela utbud av säkerhetsorienterade tekniska innovationer för truckar samt intelligenta förarstödsystem, brett utbildningsutbud och konsulttjänster. Vision Zero är ett omfattande arbete som ska eliminera arbetsrelaterade olyckor inom materialhantering.

– Säkerhet är en av nyckelfaktorerna för en förbättrad verksamhet. Det är anledningen till varför vår vision är att hjälpa kunderna eliminera olyckor. Vision Zero är vårt bidrag till en säkrare och mer produktiv framtid, säger Andreas Krinninger, styrelseordförande för Linde Material Handling.