Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
 • 0 - 2500 (kg)
 • 0 - 9650 (mm)
Vy över skjutstativtrucken R20–R25F

Skjutstativtruckar R20–R25 F

Lättmanövrerad låglyftare för långgods

Fyrvägsskjutstativtruck för smala gångar

Fyrvägsskjutstativtruckarna R20–R25F är speciellt framtagna för transport av långa föremål i smala gångar. De kan köras inte bara framåt och bakåt, utan även åt sidorna i båda riktningarna. De upp till två meter breda, ställbara gaffelarmarna ger möjlighet att transportera och stapla även mycket lång last säkert. Med lyfthöjder upp till nio och en halv meter kan de användas även i höglager. Och laster på upp till 2 500 kg hanteras utan problem av truckarna i serie R20–R25F. De är extra lämpliga för långa och tunga laster, exempelvis stålbalkar och träbalkar i trä- och byggbranschen, men även för produktionsanläggningar och i logistikbranschen.

Egenskaper

Säkerhet

Fyrvägstruckarna R20–R25F har en parkeringsbroms som ansätts automatiskt när föraren stiger ur. Den håller trucken stilla på ramper och i lutningar. Kombinationen av elektromagnetisk broms på drivhjulet och hydraulisk broms på det högra tandemlasthjulet medger exakt inbromsning i alla körsituationer. Skyddsrutan av höghållfast genomskinligt polykarbonat skyddar föraren tillförlitligt mot fallande last med bibehållen sikt. Ändlägesdämpningen minskar varsamt hastigheten i ändlägena vid stativförskjutning och lyftning när maximal höjd eller förskjutning nås. Dessutom växlar trucken till kryphastighet (tillval) automatiskt vid lyfthöjder över en viss gräns, så att lasterna säkert kan sättas ner eller lyftas upp. Linde Curve Assist anpassar truckens hastighet till kurvan som tas.

 • Automatisk parkeringsbroms
 • Broms på drivhjul och tandemlasthjul
 • Skyddsruta mellan föraren och stativet
 • Ändlägesdämpning vid lyftning och förskjutning
 • Lyfthöjdsberoende kryphastighet
 • Linde Curve Assist

Ergonomi

Linde R20 - R25 är konstruerade med ett särskilt fokus på förarens ergonomi för att säkerställa att förare kan arbeta utan tröttsamhet. Möjligheten att ställa in förarsätet, konsolerna och bottenplattan ger föraren möjlighet att förbättra komforten. Intuitiva och ergonomiskt placerade reglage gör arbetet effektivare. In- och utstigningen går lättare med det låga hyttinsteget med handtag.

 • Ställbart förarsäte
 • Individuellt ställbara reglage
 • Bottenplatta med ställbar höjd
 • Lågt insteg med handtag

Hantering

Fyrvägstrucken R20–R25F med skjutstativ kombinerar egenskaperna hos bredspåriga ledstaplare, motviktstruckar, skjutstativtruckar och sidlastare. Den intuitiva 360-gradersstyrningen ger optimal manöverförmåga. Gaffelarmsavståndet kan ställas in manuellt eller hydrauliskt beroende på val. Det ger hög flexibilitet vid hantering av både bred och lång last och hantering av standardpallar. Snabba lyft- och körhastigheter tillsammans med säkerhetsfunktioner som ändlägesdämpning och last- och lyfthöjdsindikator gör att det går snabbare att hantera med precision i trånga utrymmen. Truckkonstruktionens låga tyngdpunkt ger extra hög lastförmåga. Den energisnåla växelströmstekniken maximerar hanteringsprestanda. Välj den effektivaste lösningen från batterisortimentet med olika effekter och prestanda. Då kan du anpassa trucken exakt efter de gällande lokala driftkraven.

 • Intuitiv 360-gradersstyrning
 • Ställbart gaffelarmsavstånd
 • Snabba lyft- och körhastigheter
 • Last- och lyfthöjdsindikator
 • Anpassad för skrymmande last
 • extra hög lastförmåga
 • Hög hanteringsprestanda
 • Batterisortiment med produkter i flera prestandasteg

Service

För smidigaste och snabbaste möjliga underhåll är truckarnas komponenter lätta att komma åt. Med hjälp av den moderna CAN-bussförbindelsen kan serviceteknikern läsa ut alla uppgifter om trucken från en enda plats. Lyft- och körmotorerna är av växelströmstyp och underhållsfria. Service utförs med 1 000 drifttimmars intervall. Fyrvägstruckarna R20-R25F blir därmed lönsamma och har hög tillgänglighet.

 • Lättåtkomliga komponenter
 • Datorstödd diagnos av trucken
 • Modern CAN-bussförbindelse
 • Prestandaparametrarna kan ställas in individuellt
 • Underhållsfria elmotorer
 • Underhåll med 1 000 drifttimmars mellanrum

Teknisk data

Model Lyftkapacitet/last Lyft Körhastighet, med/utan last Gångbredd med pall 800 x 1200 längs gafflarna Batterispänning/klassad kapacitet (5h)
R20F 2,0 (t) 6250 (mm) 13 / 13 km/h 2823 (mm) 48 / 465 (V)/(Ah) o. kWh
R25F 2,5 (t) 7500 (mm) 13 / 13 km/h 2915 (mm) 48 / 620 (V)/(Ah) o. kWh

Tillval

Förvalda lyfthöjder

Med förvalda lyfthöjder går arbetet snabbare och säkrare, och föraren avlastas.

Väderskyddande hytt

Den uppvärmda och rymliga hytten ger optimal komfort, och de stora rutorna ger god uppsikt runt om.

Komfortsäte

Ett PVC-komfortsäte med längre ryggstöd och uppumpningsbart nack- och svankstöd höjer körkomforten och förlänger tiden till uttröttning.

Uppsikt runt om

Det speciella stativkonceptet och det siktanpassade förartaket ger bästa möjliga sikt. Då ökar säkerheten samtidigt som lasthanteringen kan skötas snabbare.

Sidokamera

En kamera med färgdisplay gör att föraren lättare kan köra åt sidan och ökar säkerheten.

12-voltsuttag

Via 12-voltsuttaget kan mobiltelefoner och andra elektroniska enheter anslutas och laddas i trucken.


Begär offert