Plocktruckar V

Modulär höglyftande plocktruck

Effektiv orderplockning på alla höjder

Den höglyftande plocktrucken V från Linde Material Handling erbjuder en ergonomisk arbetsplats och intuitiv manövrering. Och den vibrationsdämpade hytten, det låga insteget och det låga gaffelräcket minskar uttröttningen och förenklar plockningen. Plockningen går ännu effektivare tack vare höga lyft- och körhastigheter. Linde anpassar trucken med ett modulsystem till kundens individuella plockningsuppgifter. De höglyftande plocktruckarna når gods på upp till tolv meters höjd. Lastkapaciteten är upp till 1 200 kg beroende på modell.

Egenskaper

Säkerhet

Trucken kan bara köras när förarens båda händer vidrör sensorerna på manöverpanelen och dödmansbrytaren i fotutrymmet är aktiverad. Risken för felaktiga manövrer och personskador minskar. De elövervakade sidoräckena måste vara stängda om plattformen är högre upp än 1,2 m så att föraren skyddas. Med skanner fram och bak som tillval kan körvägen övervakas, så att trucken stannar för hinder eller personer. Serviceteknikern kan ange allmänna gränser för riskabel körning, lyftning och sänkning så att det blir omöjligt att kollidera med tak eller väggar. Med ett specialkonstruerat stativ blir sikten extra god vilket också ökar säkerheten vid arbetet.

 • Trepunktsstyrning
 • Elövervakade sidoräcken
 • Ställbara kör-, lyft- och sänkstopp
 • Mycket god sikt genom stativet

Ergonomi

De höglyftande plocktruckarna har en ergonomiskt designad manöverpanel och gott om plats i hytten. På den fjädrande plattformen finns en mjuk matta som dämpar vibrationerna under körning och lyftning vilket minskar uttröttningen hos föraren. Kanten av hyttgolvet saknar matta och ger föraren bättre stöd vid orderplockningen. Det låga gaffelräcket förenklar plockningsarbetet ytterligare. Som tillval kan sidoräckena lutas utåt så att det blir lättare att nå in i hyllan.

 • Ergonomisk manöverpanel
 • Stor hytt med rundade kanter
 • Fjäderupphängd med vibrationsdämpande matta
 • Lågt gaffelräcke

Manövrering

Trefasmotorerna hos de höglyftande plocktruckarna utmärks av höga lyft- och körhastigheter samt låg energiförbrukning. Truckarna klarar snabbt lyfthöjder upp till tolv meter vilket innebär hög omlastningskapacitet. Och även på dessa höjder är den extra lastförmågan hög. Plockningen går effektivare tack vare den exakta eldrivna styrningen som hjälper föraren att styra trucken enkelt och snabbt.

 • Höga lyft- och körhastigheter
 • Hög extra lastförmåga
 • Exakta styrrörelser som ger snabba manövrer
 • Låg energiförbrukning

Service

Kör- och lyftmotorerna i de höglyftande plocktruckarna är inkapslade som skydd mot damm och smuts. Det förhindrar å ena sidan dyrbara stopp, å andra sidan att användaren behöver lägga mindre tid på underhåll. Hela trucken är utformad för enkel service: Huvudkomponenterna sitter bakom en panel och är lätta att nå. Och CAN-bussgränssnittet gör det enkelt för serviceteknikern att läsa ut och kontrollera alla data från en enda plats.

 • Data kan läsas ut från en CAN-buss
 • Underhållsfria kör- och lyftmotorer
 • Lättåtkomliga komponenter
 • Skyddade motorer

Filmer och foton

Film med fördelar och funktioner hos de höglyftande plocktruckarna V-Modular från Linde.

Teknisk data

Model Lyftkapacitet/last Lyft Körhastighet, med/utan last Vändradie Gångbredd med pall 800 x 1200 längs gafflarna
V 24V standardstativ (exempel) 0,8 (t) 4125 (mm) 9 / 9 km/h 1732 (mm) - (mm)
V 24V triplexstativ (exempel) 0,8 (t) 7160 (mm) 10 / 10 km/h 2034 (mm) 1320 (mm)
V 48V standardstativ (exempel) 1,2 (t) 5725 (mm) 11 / 11 km/h 1873 (mm) 1380 (mm)
V 48V Triplexstativ (exempel) 1,2 (t) 10160 (mm) 13 / 13 km/h 2089 (mm) 1820 (mm)

Tillval

Manöverpanel

Manöverpanelen kan placeras antingen på lastsidan eller på last- och stativsidan. Panelen på stativsidan hanteras på samma sätt som på panelen på lastsidan.

Fastsättningssystem

Det går att fästa bland annat terminaler, skannrar, dokumenthållare, skrivplattor eller individuell tillvalsutrustning. Hållarna kan sättas fast på vänster eller höger sida om stativet eller på lastsidan och på förarskyddstaket.

Gångbar lastyta

Lastytan skyddas med en korg. Föraren kan därför ställa sig på den och plocka gods med bibehållen säkerhet.

Bild av Linde BlueSpot som belyser körvägen med en blå ljuspunkt som varnar andra förare och personer för att trucken kommer.

BlueSpot™

Körvägsvarnaren Linde BlueSpot™ ökar körsäkerheten eftersom LED-ljusfläcken varslar om truckens närvaro utan buller.

Animation med gångsäkerhetssystemet, ett tillval för Lindes höglyftande plocktruck V.

Gångsäkerhetsassistent

Assistanssystemet registrerar ojämnheter i underlaget och hinder på hyllan, på golvet eller i taket med hjälp av streckkoder eller RFID-taggar i gången, och på dessa ställen begränsas vissa truckfunktioner som hastighet, lyfthöjd och gaffelutskjutning. Då undviker du skador.

Animation med systemet för smalgångsnavigering ett tillval för Lindes höglyftande plocktruck V.

Lagernavigering

Motviktstrucken tar emot körordrar via lagerhanteringssystemet. Systemet registrerar positionen i lagret med hjälp av streckkoder eller RFID-taggar och mäter den aktuella lyfthöjden. Med dessa uppgifter styr trucken själv till önskad pallplats. Föraren behöver bara sköta körfunktionen.

Linde Connect

Hur används varje truck och av vem? Hur sker förbrukningen ut för truckarna och är alla kördugliga? Svaren ges av connect: i ett samspel mellan program- och maskinvara.

Linde System Control (LSC)

Systemet ökar omlastningskapaciteten och säkerheten. I basversionen LSC Standard visas den extra lastförmågan för föraren vid den aktuella lyfthöjden. Med andra LSC-versioner anpassas den extra lyftanordningen och/eller körhastigheten till vikten hos lasten.

Film med lyfthöjd och tillvalet med fällbara orderplockningsskydd.

Fällbara orderplockningsskydd

Om föraren lutar sig mot räcket vinklas det utåt med tio centimeter. Föraren kommer åt hyllan bättre och orderplockningen underlättas.

Radioförberedelse

Truckens hytt är utrustad med en anslutning på 12 V/50 W samt högtalare och en antenn.

Spegelmodul

Utrustningspaketet består av stora backspeglar och arbetsbelysning på sidorna som lyser upp hyllplatsen. På begäran kan paketet också innehålla en fläkt som svalkar föraren vid arbete på höga lyfthöjder, där det ofta är mycket varmare nära taket.

Begär offert