Kompakt och smidig för dubbla omlastningskapaciteten

Dubbelstaplarna D06 och D08 för gående förare är idealiska för lättare logistikarbete, exempelvis i stormarknader där snabba transporter och plockningar är viktiga. Truckarna är trots lyfthöjden på 2 024 mm mycket kompakta. Det underlättar arbetet i trånga lager. Och den innovativa krypfartsknappen ger möjlighet till exakt manövrering när det är extremt trångt. Säkerheten är hög tack vare det innovativa systemet med stödrullar. Det förbättrar också stabiliteten och greppet på ojämna underlag. Den speciella stativkonstruktionen ger föraren god uppsikt över lasten och körbanan. Ledstaplarna D06 och D08 med 600 respektive 800 kg total kapacitet kan transportera två pallar samtidigt.

Egenskaper

SÄKERHET

Ledstaplarna D06 och D08 har hög förarsäkerhet. Det börjar med styrarmen: Den är lång och sitter fast långt ner på trucken. Då blir det alltid ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan föraren och chassit. Chassits låga kanter skyddar också förarens fötter. Tack vare krypfartsknappen, Linde SafetySpeed och Linde SafetyLift blir transporter och orderplockningar säkra även i trånga utrymmen.

 • Lång styrarm med låg fastsättning
 • Krypfartsknapp för säker körning med upphöjd styrarm
 • SafetySpeed för automatisk hastighetsanpassning beroende på styrarmens position
 • SafetyLift för säkrare lyftrörelser när styrarmen är lodrät
 • Låga chassikanter som skyddar fötterna

ERGONOMI

Dubbelstaplarna för gående förare kan manövreras via styrarmen. Det går bra även om föraren har handskar på sig. Om det är extremt trångt finns en krypfartsknapp. När den används kör trucken i 1,5 km/tim. De stora förvaringsfacken har plats för arbetsredskap och förenklar arbetet.

 • Alla reglage är ergonomiskt placerade på styrarmen
 • Enkel manövrering i smalgångslager tack vare krypfartsknappen
 • Rejäla förvaringsfack

MANÖVRERING

Dubbelstaplarna har enastående manöveregenskaper. Den intuitiva manövreringen ger möjlighet till exakta lyftningar och sänkningar. En viktig sak är att lyftcylindrarna placerats på sidan så att föraren får bättre uppsikt över lasten och hyllan. Lasten sätts ner mjukt tack vare Soft Landing-funktionen. Om båda gafflarna används kan två pallar med vikt upp till 800 kg transporteras och lagras. Det patenterade stödrullesystemet förbättrar greppet och stabiliteten.

 • Finkänslig och precis lasthantering
 • Optimal uppsikt över lasten och hyllan eftersom lyftcylindrarna placerats på sidan
 • Soft Landing-funktion för mjuk nedsättning av last
 • Pallstopp för snabb stapling av två pallar
 • Bättre grepp och stabilitet med 3-punktssystem med stödrullar

SERVICE

Alla viktiga truckkomponenter är lätta att komma åt för en servicetekniker. De sitter direkt under motorhuven. Teknikern kan läsa av alla truckdata via CAN-bussystemet och enkelt se fel och slitage. Via en multifunktionsdisplay visas även batteristatus, antalet drifttimmar, servicestatus och möjliga fel. Den underhållsfria trefasmotorn på 1,2 kW är skyddad mot damm och fukt och ger hög och konsekvent tillgänglighet. Det patenterade stödrullsystemet är särskilt viktigt vid service: Tekniken gör att du inte längre behöver justera stödhjulen.

 • Truckens delar sitter lätt åtkomligt under motorhuven
 • Underhållsfria trefasmotorer på 1,2 kW med damm- och fuktskydd, inget behov av att justera stödrullarna
 • Multifunktionsdisplay med god överblick över truckens funktioner
 • Snabb utläsning av truckuppgifter via CAN-bussystemet

Teknisk data

Model Lyftkapacitet/last Lyft Körhastighet, med/utan last Vändradie Batterispänning/klassad kapacitet (5h)
D06 0,6 / 1,0 (t) 2024 (mm) 6 / 6 km/h 1616 / 1682 (mm) 24 / 150 (V)/(Ah) o. kWh
D08 0,8 / 1,0 (t) 2024 (mm) 6 / 6 km/h 1666 / 1732 (mm) 24 / 250 (V)/(Ah) o. kWh
D08 ION 0,8 / 1,0 (t) 2024 (mm) 6 / 6 km/h 1666 / 1732 (mm) 23 / 82 (V)/(Ah) o. kWh

Tillval

Alternativa drivhjul

Beroende på användningsområde kan kunden välja andra drivhjul. Exempelvis finns gummielastiska och mönstrade hjul. Men vi erbjuder också hjul av polyuretan – som inte lämnar spår – och hjul med bättre våtgrepp för fuktiga underlag.

Alternativa gaffelbredder

Den utvändiga gaffelbredden kan på begäran vara 540 eller 560 mm.

Aquamatik

Aquamatik syftar till att förkorta tiden för påfyllning av destillerat vatten i batteriet.

Lodräta batteribyten

Möjligheten att ta ut batterierna åt sidan på rullager förkortar bytestiden, vilket är extra användbart vid flerskiftsarbete.

Lyftstativvarianter

Ledstaplarna D06 och D08 har som standard lyftstativ med lyfthöjder på 1 574, 1 724 eller 2 024 mm.

Inbyggd laddare

Den inbyggda laddaren gör batteriladdningen snabbare och enklare.

Kylrumsversion ner till -35 °C

Kylrumsversionen av ledstaplaren har garanterat bibehållna prestanda ner till -35 °C.

Laststöd

Laststödet ser till att lasten stabiliserar och inte halkar bakåt när det är uppfällt.

SafetySpeed

Funktionen SafetySpeed reglerar körhastigheten i förhållande till styrarmspositionen: ju mindre styrarmsvinkel, desto lägre hastighet.

Tandemlasthjul

Tandemlasthjulet finns i utförande av vanlig polyuretan eller polyuretan som inte lämnar spår. Stödhjulen förbättrar stabiliteten vid besvärliga villkor, exempelvis ojämna golv, långa körsträckor eller extrema temperaturer.

Begär offert