Ledstaplare ML10/MM10

Flexibel och komplett

Kombinerar effektivt plockning och transport

De elektriska staplarna ML10 och MM10 kan användas mycket flexibelt – till exempel för transport av lättare gods eller som ergonomisk arbetsplattform. Vid plockning lyfter föraren upp arbetsytan till en bekväm höjd och skonar därmed ryggen. En initiallyft skapar mer golvyta om det behövs under godstransport. Ojämnheter eller ramper är inga problem. Tack vare olika masthöjder kan trucken anpassas optimalt till den aktuella tillämpningen. Bland säkerhetsfunktionerna finns en lång styrarm, skyddsanordningar för händerna och en effektiv parkeringsbroms. De elektriska staplarna ML10 och MM10 har en maximal lyftkapacitet på 1 000 kg.

Egenskaper

Säkerhet

Skyddsanordningar på manöverhandtaget skyddar förarens händer mot skador. Den långa och lågt monterade styrarmen garanterar ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan föraren och trucken. Om föraren släpper styrspaken bromsas ML10 och MM10 automatiskt. Detsamma sker om nödstoppsknappen manövreras. En effektiv parkeringsbroms håller trucken stilla och lossas automatiskt när föraren trycker på körknappen. Långt neddragna chassikanter skyddar fötterna.

 • Skyddsanordningar på manöverhandtaget
 • Automatisk bromsning
 • Lång styrarm
 • Effektiv parkeringsbroms
 • Nödstoppsknapp
 • Fotskydd

Ergonomi

Inför plockning lyfter föraren upp pallen till en bekväm arbetshöjd. Därmed avlastas ryggen under lyftmanövrer. Truckens förflyttning och lyft styrs enkelt med det ergonomiska manöverhandtaget. Föraren har alltid båda händerna på styrspaken. En nödstoppsknapp på manöverhandtaget gör att operatören kan bromsa trucken utan ansträngning.

 • Perfekt plockhöjd
 • Ergonomiskt utformat manöverhandtag
 • Nödstoppsknapp
 • Styrspak

Manövrering

MM10 och ML10 har effektstarka motorer som ger en maximal transporthastighet på 4,5 km/h. Tack vare ett robust chassi och förstärkta gafflar kan trucken effektivt förflytta last på upp till 1 000 kg. En annan effekthöjande komponent är den inbyggda laddaren. Med hjälp av den kan föraren ladda trucken överallt och snabbt ta den i bruk igen. En truck med fulladdat batteri kan arbeta tre timmar utan avbrott. Via en indikering kan föraren hålla koll på drifttid och batteristatus.

 • Tillförlitlig drivning
 • Robust chassi och förstärkta gafflar
 • Inbyggd laddare
 • Indikering av drifttid
 • Tre timmars arbete utan avbrott

Service

Alla huvudkomponenter sitter bakom en motorlucka lättåtkomliga för service. Komponenterna är dessutom placerade så att endast få trådar belastas. Den robusta likströmsmotorn har långa serviceintervall. Därmed minskar servicekostnaderna. Batteriet är dessutom helt underhållsfritt. Om batterikapaciteten sjunker till 20 procent stänger batteristyrningen av truckens lyftfunktion – en typ av urladdningsskydd som ökar batteriets livslängd.

 • Nästan underhållsfri motor
 • Underhållsfritt batteri
 • Lättåtkomliga huvudkomponenter
 • Få kablar
 • Skydd mot fullständig urladdning

Teknisk data

Model Lyftkapacitet/last Lyft Körhastighet, med/utan last Vändradie Batterispänning/klassad kapacitet (5h)
ML10 1,0 (t) 2927 (mm) 4,5 / 4,8 km/h 1450 (mm) 2x 12 / 85 (V)/(Ah) o. kWh
MM10 1,0 (t) 1517 (mm) 4 / 4,5 km/h 1337 (mm) 2x 12 / 85 (V)/(Ah) o. kWh
MM10i 1,0 (t) 1513 (mm) 4 / 4,5 km/h 1500 (mm) 2x 12 / 85 (V)/(Ah) o. kWh

Tillval

Drivhjul med våtgrepp

Drivhjulens speciella profil ger en snabb och säker navigering på våta eller hala underlag.

Olika masthöjder

Båda staplarna kan fås med olika stativhöjder – inklusive specialhöjder på förfrågan. På så sätt kan trucken anpassas efter den aktuella tillämpningen.

Kryphastighet

Kryphastighetsfunktionen underlättar vid manöverkörning i smala gångar eller snäva kurvor.

Begär offert