Exakt hantering för höga laster

Ledstaplarna L14 – L20 för gående förare har starka trefasmotorer på 2,3 kW och hög lastkapaciteter som klarar allt högre omlastningskapacitet. De passar perfekt för hantering av laster i smala gångar eller servicehissar. Som tillval finns en version med initiallyft och högre markfrigång. Det ger möjlighet till transport av upp till 2 000 kg last även över ramper och ojämnheter. Den finkänsliga OptiLift-stativstyrningen förenklar hanteringen tack vare precisionen i lyftrörelserna.

Egenskaper

Säkerhet

Lyftstativet kan bara hissas upp när styrarmen är vänd uppåt. Funktionen bakom detta heter Linde SafetyLift. Truckens körhastighet anpassas också automatiskt efter avståndet mellan föraren och trucken. Styrarmens lutning avgör hur stort utslaget blir. Normalt aktiveras truckens elektromagnetiska bromssystem om föraren flyttar styrarmen till det övre eller nedre ändläget – men ett lätt motstånd före ändlägena förhindrar oavsiktliga inbromsningar. En lastvåg är extrautrustning och visar inte bara lastens vikt utan också om lasten är för tung.

 • Automatisk anpassning av körhastigheten
 • Motstånd i ändlägena förhindrar oavsiktliga inbromsningar
 • Våg som extrautrustning som varnar om truckens angivna maxlast överskrids

Ergonomi

Alla reglage är ergonomiskt och intuitivt placerade i manöverhandtaget. Det gör arbetsdagen enklare. Detsamma gäller det elektriska styrservot. Tack vare det manövrerar föraren utan fysisk ansträngning. De rejäla förvaringsfacken har gott om plats för arbetsredskap, exempelvis en skanner.

 • Finkänslig och exakt lasthantering tack vare Linde Load Control
 • Elservostyrning för manövrering utan fysisk ansträngning
 • Mjuk nedsättning av gaffeln med Soft Landing
 • Rejäla förvaringsfack

Manövrering

Med en lastkapacitet på mellan 1 400 och 2 000 kg plus en stark växelströmsmotor på 2,3 kW – tillsammans gör de hanteringsuppgifterna effektivare. Och det robusta chassit på ledstaplare för gående föraren ger en hög extra lastförmåga. Med hjälp av OptiLift-konceptet kan lasterna förflyttas med hög precision. Gaffeln sätter ner lasten mjukt tack vare Soft Landing. En lastvåg finns som tillval, och den kan förenkla många hanteringsprocesser. Vikten visas med en noggrannhet på ±50 kg vid lyfthöjder upp till 1 500 mm.

 • Stark trefasmotor på 2,3 kW
 • Krypfartsknapp för säkra manövrer i trånga utrymmen
 • Mätning och visning av lastvikt, automatisk hastighetsanpassning med SafetySpeed
 • Körhastigheten anpassas vid kurvtagning

Service

Robusta komponenter, ett stabilt chassi och den underhållsfria trefasmotorn betyder långa underhållsintervall och låga driftkostnader – och motorn är dessutom helt fukt- och dammskyddad. Även vid hård användning är truckarnas livslängd enastående. Den stora färgdisplayen hjälper såväl förare som servicetekniker att snabbt se antalet drifttimmar, batterikapaciteten och servicestatus.

 • Multifunktionsdisplay i färg med lastvisning, timräknare, serviceindikering, batteristatusindikering och visning av interna felkoder samt en inkapslad och underhållsfri växelströmsmotor på 2,3 kW
 • CAN-bussteknik
 • robust chassi för hög extra lastförmåga

Teknisk data

Model Lyftkapacitet/last Lyft Körhastighet, med/utan last Vändradie Batterispänning/klassad kapacitet (5h)
L14 1,4 (t) 2844 (mm) 6 / 6 km/h 1527 (mm) 24 / 250 (Li-ION 205/410 Ah) (V)/(Ah) o. kWh
L16 1,6 (t) 2844 (mm) 6 / 6 km/h 1527 (mm) 24 / 250 (Li-ION 205/410 Ah) (V)/(Ah) o. kWh
L20 2,0 (t) 2684 (mm) 6 / 6 km/h 1642 (mm) 24 / 375 (V)/(Ah) o. kWh

Tillval

Initiallyft

Initiallyftet ökar markfrigången så att trucken bättre klarar av lutningar och ojämna underlag. Initiallyftet innebär att bara staplarens hjulförsedda armar lyfts.

Kylrumsversion ner till -35 °C

Kylrumsversionen av ledstaplaren har garanterat bibehållna prestanda ner till -35 °C.

Laststöd

Laststödet ser till att lasten inte halkar bakåt och faller på föraren när det är uppfällt.

Lift Speed Booster

För applikationer med hög andel lyft finns funktionen Lift Speed Booster. Den ökar lyfthastigheten utan last med ytterligare 40 procent.

Batteribyte på sidan

Möjligheten att ta ut batterierna åt sidan på rullager förkortar bytestiden, vilket är extra användbart vid flerskiftsarbete.

Flexibel lyftstativhöjd

För att alla skilda krav ska kunna tillgodoses kan kunden välja mellan standard-, duplex- eller triplexstativ. Om större lyfthöjder behövs finns ett duplexstativ. Det här stativet har en ytterligare invändig profil som nästan fördubblar staplarens lyfthöjd. Ett triplexstativ med två stativprofiler inuti varandra medger en lyfthöjd på nästan tre gånger ytterstativets höjd.

Tandemstödhjul

Dessa stödhjul klarar höga belastningar och ger extra stabilitet vid exempelvis ojämna underlag, långa körsträckor eller höga temperaturer.

Begär offert