Nicklas Jander, Product Management hos Linde
Rätt energi för rätt behov

Eltruckar i fokus

Efterfrågan på kostnadseffektiva och hållbara energisystem för eltruckar ökar allt mer. Men hur ska man veta vilken lösning som är rätt för sin verksamhet? Vi har träffat Nicklas Jander, Product Management på Linde Material Handling, och pratat bly-syrabatterier, litiumjon och bränsleceller.

TCO (Total cost of Ownership) är en beräkning av alla kostnader under en trucks livstid. I detta ingår alla löpande kostnader, som energikostnader, underhåll med mera. Målet är förstås att minimera kostnaderna under truckens hela livstid.

Hur ska man tänka när man väljer energisystem?

– Vilket energisystem man ska välja beror till stor del på applikation, förklarar Nicklas. Annat som påverkar valet är hur frekvent truckarna används, hur länge de är i bruk och i vilken miljö de arbetar och laddas.

Vilka energisystem för eltruckar erbjuder ni?

• Traditionellt bly-syrabatteri, som är standardslösningen i de flesta fall. Vid flerskiftsapplikationer behövs normalt batteribyte.

• Litiumjonbatteri. En premiumlösning med hög energieffektivitet. Ger inga utsläpp och klarar ett större temperaturspann än bly-syrabatterier. Behöver inget dagligt underhåll och laddas snabbt.

• Bränslecell, en lösning som har minimal miljöpåverkan med hög tillgänglighet och produktivitet. Cirka 80 % av Lindes utbud finns att få med bränslecell.

Bly-syra, Litiumjon och Bränslecell

Bly-syra, Litiumjon och Bränslecell

Litiumjon känns ju som det man hör mest om, varför ska man som kund överväga den lösningen?

– Ett av de tyngsta argumenten är att slippa batteribyten och underhåll av bly-syrabatterier. Ett annat är att litiumjonsystem har upp till 30 procent högre energieffektivitet än ett bly-syrasystem.

Andra fördelar är att litiumjonbatterier laddas snabbt, har ett mycket högt energiinnehåll och en längre livslängd än bly-syrabaterier. Till skillnad mot bly-syrabatterier ger de inte från sig några emissioner (batterigaser) vid laddning och kräver inte heller speciella laddrum, vilket leder till en säkrare och behagligare arbetsmiljö.

– Förutom laddningen behöver litiumjonbatterier inget dagligt underhåll, till skillnad mot bly-syrabatterier som måste fyllas på med vatten, med mera, säger Nicklas Jander.

Kunderna önskar att komma bort från batteribyten i möjligaste mån, varför är det så viktigt?

– Batteribyten är ett icke-producerande moment. Det sänker produktionseffektiviteten och därmed den totala lönsamheten i materialhanteringen.

Säkerheten med litiumjonbatterier är något som ofta diskuteras. Hur är det med det?

– Våra litiumjonbatterier har ett säkerhetssystem i flera nivåer som skyddar mot bland annat kortslutning, stötar och vibrationer. Unikt är också att hela systemet med batteri, laddare och truck CE-märks tillsammans för att säkerställa säkerhet, prestanda och effektivitet.

Vi fokuserar alltid på att hitta det bäst lämpade energisystemet.

Bränsleceller då, vad innebär det?

– Det är ett system med stor potential av många anledningar. Det släpper inte ut CO2, går snabbt att fylla på och är lämpligt i applikationer där man till exempel inte har tid att ladda litiumjonbatterier.

– Däremot behövs en lokal infrastruktur och det krävs rätt förutsättningar för att räkna hem en sådan satsning. I framtiden kommer sannolikt bränsleceller vara ett mer konkurrenskraftigt och miljövänligt alternativ förklarar Nicklas.

Oavsett energisystem kan kunden alltid vara säker på en sak – att lösningen är rätt i förhållande till applikation och till totalkostnaden under truckens hela livstid.