Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
 • 0 - 1 600 (kg)
 • 0 - 60 (mm)

Dragtåg LT10 – LT20

Framtidens transportör

Snabbt genom smala gångar

Lasttågen LT10 – LT20 från Linde erbjuder en effektiv lösning för att samlat transportera stora mängder gods över längre sträckor. Tre släpvarianter – C-ramar upp till 2 000 kilo, B-ramar upp till 1 000 kilo och B-ramar med mellanbrygga upp till 1 600 kilo last – erbjuder flexibilitet nog att kombinera olika laster i samma tåg. Oavsett om det gäller pallar, gallerkorgar eller små kollin kan transportgods på upp till 2 000 kilo per lastram manövreras snabbt, smidigt och spårsäkert genom smala gångar och trånga kurvor. Lastramarna kan dras av antingen en manuell eller en automatisk truck. Linde erbjuder fullt stöd vid integrationen av tågen för att garantera säkra och effektiva processer.

Egenskaper

Säkerhet

För att säkra godset går logistiktåget inte att starta när släpet är nedsänkt. Lyftfunktionen är även inaktiverad under körning. Varje ram är dessutom utrustad med en mekanisk låsanordning som ser till att lasten sitter säkert under körning. Så fort ett kolli placeras i lastramen låses spärren automatiskt. Den patenterade lyftmekanismen har en lutningsfunktion som även vid tung last ser till att alla lastade trolleys har samma markfrigång. Fyrhjulsstyrningen ser till att släpet är följsamt och förhindrar att lastramarna glider ut, vilket ökar säkerheten ytterligare.

 • Lastsäkringen monteras som standard och säkrar transportgodset
 • Startspärr när lastramarna är nedsänkta
 • Inaktiverad lyftfunktion under körning
 • Lutningsfunktion hos gafflarna för oförändrad markfrigång även vid tunga laster
 • Fyrhjulsstyrning möjliggör exakt följsamhet hos släpet utan att lastramarna glider ut

Ergonomi

Logistiktåget är en ergonomisk lösning för lasthanteringen tack vare på- och avlastning i marknivå. Alla lastrammoduler i Lindes logistiktåg är kopplade till varandra och till dragtrucken med en datakabel. Lyftfunktionen kan styras samtidigt för alla ramar samt individuellt. C-ramens ergonomiska avlyftningsmekanism trycker bort lasten från gaffelryggen så fort föraren lossar spärren med fotomkopplaren. För bygelramarna finns ett alternativ där lasten kan lastas av från båda sidorna. Därigenom kan föraren skjuta lastbärarna genom ramarna och får avlastning vid tungt gods. Tack vare den elektriska lyftfunktionen är logistiktågen dessutom tysta.

 • Föraren får stöd via simultan och individuell lyftning
 • C-ramens avlyftningsmekanism och den valfria genomskjutningen för bygelramarna underlättar hanteringen av tunga laster
 • Tyst

Manövrering

Lastramarna är utrustade med en mekanisk fyrhjulsstyrning. Därigenom kan logistiktågen styras med mycket hög precision. De kännetecknas av extremt liten vändcirkel, spårsäkerhet och vältstabilitet. Lastramarna finns som C-, bygel- och bygelram med justerbar mellanbrygga som automatiskt lyfts för transport och sänks för avlastning. Det gör att på- och avlastningen går snabbare. Genom att mellanbryggan kan flyttas kan olika kollistorlekar transporteras i en enda lastram. Den patenterade lyftprofilmekanismen gör dessutom att det går att lasta pallar utan rullbara lastbärare. Ett ledningssystem för logistiktåget finns som tillval. Systemet beräknar den optimala körrutten, minskar felkvoten och inarbetningstiderna samt reagerar på orderändringar i realtid.

 • Fyrhjulsstyrning för minsta vändradie och hög spårstabilitet
 • Snabb lyftfunktion vid i- och urstigning
 • Anpassning till olika transportgods med skjutbar mellanbrygga
 • Patenterad lyftprofilmekanism möjliggör transport av pallar utan rullbara lastbärare
 • Ledningssystem som tillval till logistiktågen för integrering av digitala processer

Service

Varje lastrams aktuella status visas på förarplatsens pekskärm. Lastramarnas lyftmotorer är underhållsfria och övervakas av sensorer, så att lasten alltid ska transporteras säkert. Dragstången i kombination med kulkopplingen är nästintill slitagefri. Konstruktionen med två axlar med lastplats i mitten innebär dessutom enkel åtkomst för underhåll. Varje lastram är utrustad med en egen driftstimräknare. Det underlättar underhållsplaneringen för alla släp och lastramar. Standardiserade gränssnitt med fördefinierade funktioner gör att ramarna kan användas i kombination med manuella eller automatiserade dragtruckar när som helst utan behov av eftermontering.

 • Status för alla lastramar visas på pekskärmen
 • Underhållsfria och elektroniskt övervakade lyftmotorer
 • I princip slitagefria styrhandtag och kopplingar
 • Enkel åtkomst och lågt underhåll för lastramarna
 • Driftstimräknare för varje lastram underlättar underhållsplaneringen
 • Förberedd för automatisering genom standardiserade gränssnitt

Filmer och foton

Linde logistiktågslösningar

Teknisk data

Model Lyftkapacitet/last Lyft Lyftfunktion Totallängd Totalbredd
LT10-B 1,0 (t) 60 / 50 (mm) Elektrisk 4050 / 2950 (mm) 1470 (mm)
LT10-BM 1,0 (t) 60 / 50 (mm) Elektrisk 4350 / 3250 (mm) 1470 (mm)
LT16-BM 1,6 (t) 60 / 50 (mm) Elektrisk 4350 / 3250 (mm) 1470 (mm)

Tillval

Öppning som tillval för C-ramen på logistiktåg LT10 – LT20 från Linde Material Handling

Ramens öppningar

C-ramarna öppnas på höger sida som standard. Som tillval kan även den vänstra sidan i körriktningen väljas för lastbyte.

Flyttbar mellanbrygga till logistiktåg LT10 – LT20 från Linde Material Handling

Mellanbrygga

Bygelramen kan utrustas med en flyttbar mellanbrygga som kan skjutas mot körriktningen i önskad position. Därmed kan gods av olika storlekar transporteras med samma lastram.

De robusta SE-däcken till logistiktåg LT10 – LT20 från Linde Material Handling

SE-däck

För användning utomhus kan lastramarna utrustas med robusta SE-däck med en diameter på 250 mm och en bredd på 85 eller 130 mm. Däcken är helfjädrade vilket gör dem perfekta mot vibrationer.

Logistiktågen LT10 – LT20 från Linde Material Handling erbjuder olika lyfthöjder.

Lyfthöjder

Standardlyfthöjden är 50 mm, vilket brukar räcka för användning inomhus. För användning utomhus kan bygelramens lyfthöjd ökas till 80 mm och C-ramen till 100 mm. Ytterligare lyfthöjder för specialanvändning finns på förfrågan.

Ökad säkerhet tack vare bakljusen på logistiktåg LT10 – LT20 från Linde Material Handling

Bakljus

Ett set med LED-bakljus med fyra funktioner (blinkers, backljus, bromsljus, varselljus) med magnethållare och två lampor finns tillgängliga. Höljet i klart glas är vattentätt och certifierat enligt e4 och ISO 1724.

Varningslampor till logistiktågen LT10 – LT20 från Linde Material Handling

Varningslampor

En blinkande lampa kan monteras ovanpå släpet för att logistiktåget ska synas bättre i mörka omgivningar.

Väderskydd som tillval till logistiktågen LT10 – LT20 från Linde Material Handling

Väderskydd

För C- och bygelramar finns ett presenningstak som dras över ramarna. På C-ramarna kan det öppnas från en sida, på bygelramarna från båda sidorna.

Trolleys till logistiktågen LT10 – LT20 från Linde Material Handling

Trolleys

Linde erbjuder trolleys i olika varianter. De utgör ett gränssnitt mellan last och lasttåg och kan exempelvis utrustas med hyllpåbyggnader i moduler.

Ledningssystem för lasttåg

Ledningssystemet till lasttågen koordinerar körningarna och visar föraren den optimala rutten. Programvarans instrumentpanel visar all viktig information överskådligt och gör analyser för processoptimering möjliga.

Alternativ för genomskjutning för B-ramar

Vid standardlåsningen kan lasten bara dras ut i riktning mot föraren. Med genomskjutningen som tillval kan trolleyn skjutas ut i båda riktningarna genom lastramarna, vilket underlättar för föraren vid tunga laster.

Ytterligare lyftfunktion på lastramen

Förutom styrningen av lyftfunktionen via displayen på dragtrucken kan lyften också styras via en knapp på lastramen.

Begär offert