Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
Servicetekniker arbetar med oljefilter på en truck
Smörj effektivt

Oljefilter till truck

Ren olja är en grundförutsättning för att hydraulsystemet och förbränningsmotorn i en truck ska fungera felfritt. Oljefiltren i originaldelskvalitet från Linde Material Handling är exakt anpassade till kraven hos motorn och hydrauliken i Lindes truckar. Kvalitetsavvikelser begränsar inte bara prestanda. Motorn och hydrauliken kan skadas eller gå sönder helt. Lindes oljefilter har optimerats för extra hög effektivitet och livslängd. Filtren bibehåller sina prestanda under hela den rekommenderade livslängden.

Fina filtermedier

Lindes oljefilter kan samla stora mängder smuts innan de täpps till. Ingen ofiltrerad olja passerar förbi till dieselmotorn. Filtermedierna har också en mycket hög avskiljningsgrad. Inga nötande partiklar kommer in i smörjsystemet eller de känsliga hydraulikkomponenterna. Filtren fungerar effektivt och tillförlitligt även i fuktiga miljöer tack vare en impregnering av hög kvalitet.

Robust hölje

Höljena på Lindes oljefilter är anpassade för lång filterlivslängd. De tål höga tryck och är mycket korrosionsbeständiga. Det gör att filtren fungerar lika effektivt under hela den rekommenderade livslängden.

Passande tätningar

Oljefiltertätningarna håller millimeterprecision. Materialet som används är också extra tåligt mot kemikalier. Det förhindrar läckage effektivt.

Exakta ventiler

Filtrets öppningstryck är anpassat till systemtrycken. Det perfekta samspelet garanterar ett optimalt filtreringsresultat.

Originalfilter: Effektiv med lång livslängd

Lindes originalfilter skyddar effektivt både förbränningsmotorn och alla hydraulikkomponenter mot förtida slitage. I synnerhet hydraulpumpen, hydraulmotorn, styrningen, styrventilen, hydraulcylindern och dylikt drar nytta av det exakt anpassade filtret.

Med Lindes filter ökar förbränningsmotorns och hydraulkomponenternas livslängd. Dessutom ökar oljans livslängd vilket också förlänger oljebytesintervallet. Hydrauloljan behöver exempelvis bara bytas med 6 000 drifttimmars mellanrum. Det innebär att Lindes oljefilter bidrar till kostnadseffektivitet.

Oljefilter från Linde