Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
Elektronisk styrenhet från Linde MH
Reservdelar

Elektroniska styrenheter

Med den elektroniska truckkontrollmodulen styr du trucken ytterst exakt. Den styr alla rörelser hos både trucken och arbetshydrauliken, samt övervakar alla elektroniska signaler för att förhindra funktionsfel. Linde originaldelskvalitet garanterar att den elektroniska styrningen är tillräckligt säker och effektiv.

Fördelarna med elektroniska styrenheter i Lindekvalitet

Säker drift med redundans

Lindes elektroniska styrning med originaldelskvalitet är redundant, vilket innebär att alla elektroniska signaler överförs två gånger. Samtidigt övervakas alla signaler som bearbetas vilket förebygger funktionsfel.

Effektivt samspel mellan komponenter

Styrningen i en itruck kan inte bli exaktare eller finkänsligare än mekaniken och elektroniken tillåter. De elektroniska styrningarna från Linde garanterar att komponenterna som används är optimalt avstämda till varandra. Föraren kan alltid lita på att truckens och arbetshydraulikens styrning är exakt och finkänslig. Med en exakt styrning som är väl anpassad till drivsystemet utnyttjar Linde också motoreffekten och det maximala vridmomentet effektivt, och varvtalet hålls så lågt som möjligt. Lindes truckar har därför bättre prestanda och lägre bränsleförbrukning. Den elektroniska styrningen gör Lindes truckar både säkra och värdefulla.

Funktionsskydd genom robust konstruktion

Den elektroniska styrningen är en viktig och ömtålig komponent. Lindes styrningar har därför en hel rad egenskaper som ökar säkerheten. De skyddas optimalt av ett stabilt hölje. Basplattan och skyddet består av lätt, robust och korrosionsbeständigt aluminium Tack vare kylningsfunktionen så överhettas inte styrningen. Kontakterna och hustätningarna som används skyddar effektivt mot fukt och säkerställer att elektroniken fungerar felfritt i alla väder. Tryckskillnader utjämnas via ett Gore-Tex-membran.

Med elektroniska styrningar från Linde behåller truckarna sina goda kör- och säkerhetsegenskaper. Det bidrar till smidig drift i alla väder och ger förarna möjlighet att arbeta effektivt.

Elektronisk styrning från Linde