Ledstaplare L14 – L20 AP

På dämpad plattform

Snabbt och komfortabelt lagerarbete och medelhöga lyfthöjder

Ledstaplarna L14 – L20 AP är mångsidiga och kan effektivisera och snabba upp processerna i lagret. Med trefasmotor på 2,3 kW kommer truckarna upp i 10 km/tim med nedfälld plattform. Lastkapaciteten är upp till 2 000 kg. Alla reglage sitter på manöverhandtaget och ger möjlighet till intuitiv styrning. Trucken kan också styras utan ansträngning tack vare elservostyrningen. Och med Linde Load Control sker all lasthantering finkänsligt och exakt. Föraren kan se lastens vikt tack vare en inbyggd våg.

Egenskaper

Säkerhet

Om föraren trycker på nödstoppknappen eller kliver av plattformen stannar trucken genast. Trucken bromsas automatiskt också om föraren släpper körbrytaren. Vågen är också viktig för säkerheten när trucken körs: Den varnar föraren om lasten är tyngre än ledstaplarens angivna maxgräns. Linde Curve Assistant anpassar hastigheten automatiskt i kurvor så att farliga situationer undviks. Föraren står säkert på den dämpade plattformen även i högre hastigheter.

 • Fjädrande plattform med utfällbara skyddsbyglar
 • Vågen varnar för överbelastning
 • Linde Curve Assistant anpassar hastigheten
 • Varning visas om den angivna maxlasten överskrids

Ergonomi

Ledstaplarna L14 – L20 AP har en fjädrande plattform som bildar en sammanhängande enhet med sidobyglarna och manöverhandtaget. Denna lösning dämpar vibrationerna och svängningarna som når föraren. Den flexibla ståplattformen underlättar arbetet ytterligare: När den är infälld kan trucken köras i fotgängarläge och föraren slipper gå in och ut ur trucken vid orderplockningar. Alla reglage är ergonomiskt placerade och lätta att nå.

 • Fällbar bygel och plattform för fotgängarläge
 • Fjädrande plattform som dämpar vibrationerna
 • Ergonomiskt placerade reglage för enklare och effektivare arbete
 • Linde Load Control ger möjlighet till exakt lasthantering

Manövrering

Tack vare den vridstarka växelströmsmotorn på 2,3 kW kan staplaren köras i upp till 10 km/tim i alla smalgångslager. Lastkapaciteten är mellan 1 400 och 2 000 kg. Och det robusta chassit har en hög återstående lastförmåga. Med hjälp av Linde Load Control blir all hantering exaktare. Soft Landing-funktionen skyddar gaffeln och lasten mot plötsliga stopp i ändläget.

 • Vridstark och inkapslad trefasmotor på 2,3 kW
 • Stativet höjs via Linde SafetyLift när styrarmen är uppdragen
 • Finkänslig och exakt lasthantering tack vare Linde Load Control
 • Soft Landing ser till att lasten sätts ner mjukt
 • Ställbar körhastighet upp till 10 km/tim

Service

All information om truckens status visas på multifunktionsdisplayen – allt från lastens vikt och antalet drifttimmar till servicestatus och batterinivån. Tack vare CAN-busstekniken blir det enkelt för servicetekniker att se all truckinformation. De robusta komponenterna och den inkapslade, underhållsfria växelströmsmotorn förlänger serviceintervallen vilket sänker service- och driftkostnaderna.

 • Robust konstruktion och robusta komponenter
 • Kapslad, underhållsfri växelströmsmotor
 • CAN-bussteknik och multifunktionsdisplay med viktig information om trucken och lasten

Teknisk data

Model Lyftkapacitet/last Lyft Körhastighet, med/utan last Vändradie Batterispänning/klassad kapacitet (5h)
L14AP 1,4 (t) 2844 (mm) 4/4 6/6 (8/10) km/h 1681 (mm) 24 / 250 (Li-ION 205/410 Ah) (V)/(Ah) o. kWh
L16AP 1,6 (t) 2844 (mm) 4/4 6/6 (8/10) km/h 1681 (mm) 24 / 250 (Li-ION 205/410 Ah) (V)/(Ah) o. kWh
L20AP 2,0 (t) 2684 (mm) 4/4 6/6 (7,5/10) km/h 1795 (mm) 24 / 375 (V)/(Ah) o. kWh

Tillval

Initiallyft

Initiallyftet ökar markfrigången så att trucken bättre klarar av lutningar och ojämna underlag. Initiallyftet innebär att bara staplarens hjulförsedda armar lyfts.

Kylrumsversion

Kylrumsversionen av ledstaplaren har garanterat bibehållna prestanda ner till -35 °C.

Laststöd

Laststödet ser till att lasten inte halkar bakåt och faller på föraren när det är uppfällt.

Lift Speed Booster

För applikationer med hög andel lyft finns funktionen Lift Speed Booster. Den ökar lyfthastigheten utan last med 40 procent.

Gaffelarmar med Soft Landing

Gaffeln bromsas av Soft Landing innan den sätts ner. Lasten sätts ner mjukt på underlaget.

Batteribyte på sidan

Möjligheten att ta ut batterierna åt sidan på rullager förkortar bytestiden, vilket är extra användbart vid flerskiftsarbete.

Variabelt lyftstativ

För att alla skilda krav ska kunna tillgodoses kan kunden välja mellan standard-, duplex- eller triplexstativ. Om större lyfthöjder behövs finns ett duplexstativ. Det här stativet har en ytterligare invändig profil som nästan fördubblar staplarens lyfthöjd. Ett triplexstativ med två stativprofiler inuti varandra medger en lyfthöjd på nästan tre gånger ytterstativets höjd.

Begär offert