Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Safety first!

6 viktiga tips för säkrare truckverksamhet
Motvikstruck i ett lager med en varningslampa.

Att truckar är inblandade i många arbetsolyckor i Sverige är för de flesta kanske ingen nyhet. I de flesta truckverksamheter råder tät trafik, hög ljudvolym och en ständig interaktion mellan människor och maskiner samtidigt som arbetet ska gå snabbt och effektivt. För dessa verksamheter blir säkerheten därmed en nyckelfråga. Vi har tagit fram en checklista som gör det enkelt att se över säkerheten där truckar används.

Har riskbedömningar gjorts?

Att undersöka arbetsmiljön och bedöma eventuella risker är ett bra steg att börja med för att få en helhetsuppfattning. Var uppmärksam, granska tillbud och olyckor och gå skyddsronder.

Följ alltid Arbetsmiljöverkets riktlinjer

Är truckförarna utbildade?

Utbildade truckförare är bland den viktigaste aspekten för en säker truckverksamhet. Truckförare som är välutbildade är bättre på att undvika och förebygga olyckor. Se över kunskapsläget hos truckförarna, utöver grundutbildning finns det även repetitions- och vidareutbildning att tillgå. Självklart ska även alla truckförare ha tillstånd att köra truck i verksamheten.

Det finns även hjälpmedel för att följa upp truckförarnas utbildning och hantera rättigheter till att köra trucken via smarta system.

Är truckarna i säkert skick för att köras?

En kontroll av trucken ska utföras innan varje arbetspass, detta är truckförarens ansvar. Det är viktigt att säkerställa att trucken är trafiksäker och att allt fungerar som det ska. Till hjälp kan man ta exempelvis daglig tillsyn för en komplett kontroll innan skiftet startas och trucken tas i bruk. Daglig tillsyn kan antingen göras på papperschecklistor eller i en app. I appen kan man även se till att trucken stoppas om ett allvarligt fel skulle upptäckas. Tänk också på att truckarna, likt en bil, måste kontrolleras med jämna mellanrum. Varje år behöver exempelvis ett gaffeltest och kontroll av lyftkedjor utföras. Med serviceavtal behöver du inte tänka på när detta ska utföras utan överlåter det helt till din servicetekniker.

Hur är truckarnas hastighet i verksamheten?

Det är viktigt att truckarnas hastighet är anpassade efter verksamhetens förutsättningar. Det kan handla om exempelvis hur stor verksamheten är, golvet, antal truckar i truckflottan, samspelet med fotgängare m.m. Sätt upp tydliga hastighetsbegränsningar där det behövs. Det finns även tekniska hjälpmedel, för att göra detta automatiskt i valda zoner.

Är gång- och trucktrafik tydligt åtskilda?

En viktig del när fotgängare och truckar vistas på samma plats är att tydligt hänvisa fotgängare till vart de får gå. Enkla medel som markeringar i golvet eller säkerhetsstaket kan tydliggöra detta. Som ytterligare stöd i områden där det är svårt att skilja på truck och gångtrafik kan ett kollisionshindrande system vara ovärderligt.

Hur är sikt för truckar och fotgängare?

När truckar och fotgängare rör sig i samma utrymme är det viktigt att man har bra sikt. Det kan man lösa med exempelvis speglar på de ställen med sämre sikt, som runt hörn, trånga utfarter eller höga pallställ. Det finns också smarta stödsystem som hjälper till att varna när man befinner sig i en zon där det är risk för kollision.

En bra arbetsbelysning som ger tydlig överblick av arbetsområdet utan att blända medarbetarna kan också avgörande för en säker hantering. Det finns många olika belysningslösningar man kan utrusta trucken med men även optiska varningar för att varna fotgängare om truckar närmar sig.