Automatiserade truckar från Linde
Flexibel automation för intralogistik

Automatiserade truckar

Automatiserade truckar eller maskiner har länge använts i intralogistiken. På senare tid har automationen blivit mer dynamisk på grund av den ökande digitaliseringen. Automatiska system kan integreras sömlöst i IT-processer och förstärker effektiviteten. Helautomatiska hyllager, klassiska förarlösa lösningar och andra komplexa system är däremot inte ett kostnadseffektivt alternativ för alla miljöer inom logistik eller produktion. Kraven ökar ständigt: Automatiserade maskiner måste kunna arbeta i miljöer bredvid människor och stötta deras arbete utan att riskera olyckor. I realtid ska de kunna kommunicera med andra system för att säkerställa ett smidigt flöde. Dessutom förändras produktions- och logistikprocesserna i vissa branscher lika dynamiskt som produkter och gods.

Hitta din automatiserade truck
Lindekonsult talar automation i ett lager

Smart automation med Linde

Linde erbjuder flexibla och skalbara automationslösningar som baseras på ett brett truckutbud och ett unikt navigeringssystem som inte kräver någon infrastruktur. Lösningarna kan anpassas exakt efter de specifika kraven – även för mindre företag – så att allt från enskilda steg i en process till komplexa materialflöden hanteras automatiskt och på ett kostnadseffektivt sätt.

Linde Robotics

En smart och integrerad lösning

Upplev tydliga konkurrensfördelar och stor flexibilitet i processhanteringen med den avancerade robottekniken. Helintegrerade lösningar med välutvecklade säkerhetslösningar och mångsidig programvara gör att människor och maskiner kan interagera säkert och effektivt.

Varför robotik?

Den nya generationen av robottruckar utför repetitiv materialhantering självständigt och tillförlitligt. De höjer produktiviteten och sänker kostnader. Skador på gods och utrustning blir färre, och robottruckarna tar över uppgifter som kan vara belastande och obekväma för människor. Dessutom ökar effektiviteten i materialflödet eftersom ordrar och rutter kan anpassas till varandra och andra relaterade processer

Lägre kostnader med Linde-MATIC jämfört med bemannade truckar

Hög konkurrenskraft

En lönsam lösning

Grunden för varje autotruck är Lindes beprövade och serietillverkade standardtruckar. Tillsammans med innovativ navigeringsteknik utgör Lindes MATIC-produkter tillförlitliga automationslösningar som hjälper kunderna att optimera interna materialflöden och sänka kostnaderna.

Jämfört med andra förarlösa system och standardtruckar:

 • Lägre installationskostnader
 • Betydligt lägre driftkostnader

Flexibel

Utan infrastruktur

Det innovativa geonavigationssystemet integreras enkelt i befintliga lager- och produktionsmiljöer. MATIC-modellerna arbetar i samma miljö som människor och andra fordon utan att någon kompletterande infrastruktur krävs

Snabb installation

Systemet kartlägger befintliga, fysiska strukturer som ställage, väggar, installationer och maskiner. En tvådimensionell karta skapas där rutter, lagerplatser, överlämningspunkter och andra speciella platser definieras. Det går snabbt och enkelt att lära in nya rutter eller förändringar i lokalen.

Skalbar lösning

Tekniken har utvecklats tillsammans med robotikspecialister från Balyo. Den har alla gränssnitt som behövs för att sömlöst integrera automationslösningar med kundens IT- och driftprocesser, både enstaka fordon och hela MATIC-truckflottor.

Omfattande integrering

Övervakningsprogramvara styr robotflottan i realtid. Den övervakar ruttplaneringen och fördelar uppgifter. Programvaran hanterar även interaktionen med portar, förpackningsmaskiner, transportband och tillverkningsmaskiner. Hela applikationen kan interagera direkt med kundens ERP (Enterprise Resource Planning) och WMS (Warehouse Management System).

Lokalisering i realtid

Robottrucken navigerar med en referenskarta över omgivningen som jämförs med de element som navigeringslasern detekterar.

Säker och produktiv

Det bästa av två världar

Alla autotruckar i Lindes MATIC-serie har en mängd säkerhetsfunktioner. Tack vare extra övervakning, baserad på kameror och lasrar, kan robottruckarna också interagera säkert med andra människor och truckar utan väsentliga produktionsförluster.

MATIC-truckarnas säkerhetsstyrning reagerar dynamiskt – om ett hinder upptäcks sänks hastigheten, och trucken stannar helt om en person eller ett fordon blockerar vägen. Arbetet återupptas automatiskt om hindret lämnar laser- och kameraövervakningsområdet.

Robottruckarna kan också styras manuellt när som helst. Om en person börjar använda reglagen upphör den automatiska driften genast. På så sätt kan trucken exempelvis snabbt förflyttas ut ur en riskzon eller tillfälligt användas för uppgifter utanför den automatiska arbetscykeln.

Omfattande säkerhetsutrustning för samverkande arbete

 • 3D-kamera för avkänning av hinder
 • Lasrar fram och bak för registrering av hinder och laster
 • Visuella och akustiska varningsindikatorer
 • Nödstoppsknappar på båda sidorna

Lindes MATIC-serie

Den självgående MATIC-seriens ledstaplare och pallstaplare, dragtruckar, motviktstruckar och den ändamålsenliga smalgångstrucken kan utföra 80 procent av all hantering inom produktions- och lagerlogistik.

P-MATIC – dragtruck

 • Användningsområden för trucktåg
 • Transport
 • Packning
 • Återvinning av avfall
 • Leverans till produktionslinjen

P-MATIC från Linde Material Handling

L-MATIC – ledstaplare

 • Hämtning och inlagring på låg höjd
 • Streckkodsläsning
 • Fyllning av förpackningsmaskiner
 • Orderplockning
 • Påfyllning av matningslinjer på maskiner

L-MATIC från Linde Material Handling

L-MATIC AC – motviktsledstaplare

 • Hämtning och inlagring av stängda pallar
 • Hantering av gallerlådor och transportbehållare
 • Påfyllning av transportband

L-MATIC AC från Linde Material Handling

T-MATIC – låglyftare

 • Transport över långa sträckor
 • Inleverans för förberedningsplatser, exempelvis lastplatser
 • Transport av långt gods

T-MATIC från Linde Material Handling

K-MATIC – smalgångstruck

 • In- och utlagring i smala gångar och höga höjder
 • Arbetshöjder upp till 12 meter
 • Påfyllning av transportband

Fem fördelar med Linde Robotics navigeringsteknik

 1. Nätverkskompatibel: Kan användas utan systemkopplingar eller i omfattande nätverk med driftsystem, maskiner och anläggningar.
 2. Säker: Garanterad trafiksäkerhet – även bredvid människor och andra maskiner – tack vare skannrar och kameror.
 3. Enkel: Den innovativa navigeringstekniken med modern LIDAR (Light Detection and Ranging) kräver ingen ytterligare kostsam infrastruktur.
 4. Flexibel: Rutter och referenspunkter kan anpassas snabbt om användningsförhållandena ändras
 5. Transparent: Systemet genererar värdefulla data som används för att optimera produktiviteten i kundens logistikprocesser

Navigering i smala gångar

Smalgångslager med Lindetruck

Automatisk navigering i smalgångslager

Smala gångar, stora lyfthöjder och begränsad sikt – smalgångslager är kostnadseffektiva men ställer höga krav på truckarna som används och deras förare. Lindes system för smalgångsnavigering ökar produktiviteten och säkerheten samtidigt som antalet skador på gods och lagerinredning minskar. Systemet styrs av kundens Warehouse Management-system.

Hur fungerar tekniken?

Implementeringen för tekniken går snabbt. RFID-taggar eller streckkoder placeras med regelbundna avstånd på golvet eller ställage. Truckens skannrar läser in uppgifterna och gör det möjligt för övervakningsprogrammet att fastställa truckens position i lagergångarna.

Centralsystemet skickar målkoordinater för plock och släpp av pallar via Wi-Fi till en mottagare i trucken. På sin väg till målet jämför trucken kontinuerligt den aktuella positionen med uppgifterna och beräknar en optimal kombination av förflyttning och lyftning för att nå målet.

VNA Barcode System från Linde på hylla