Informationsikon
Linde vidtar åtgärder

Vår hantering av corona/covid-19

Vår hantering av corona/covid19

Hälsa och säkerhet har alltid högsta prioritet för oss på Linde Material Handling. Vi följer därför Folhälsomyndighetens riktlinjer kring corona/covid-19 och har vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Syftet är att i möjligaste mån skydda våra medarbetares, kunders och leverantörers hälsa.

Samtidigt har våra produkter och tjänster en viktig roll för att samhället ska fungera i en kris – inte minst avseende leveranser av livsmedel och medicinsk utrustning.

Då vi får många frågor kring hur vi hanterar corona/covid-19 har vi sammanställt svaren på de vanligaste frågorna nedan.

Hur skyddar ni era medarbetare?

Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att skydda våra medarbetare. Ett kristeam har etablerats och omfattande åtgärder har genomförts både nationellt och internationellt.
De medarbetare som har möjlighet kommer arbeta hemifrån för att begränsa smittspridningen i samhället. Vi uppmanar i övrigt alla medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I möjligaste mån kommer möten, både interna och externa, utföras via telefon eller digitala kanaler.

Hur påverkas produktionen på era anläggningar?

Produktionen fortgår, däremot kommer vi använda den relativt lugna perioden över påsk för att anpassa vår leveranslogistik till de utmaningar som coronaviruset fört med sig. Som ett resultat kommer därför produktionen på de flesta av våra anläggningar runt om i Europa stänga ner under två veckor. Därefter räknar vi med att återgå till normal verksamhet.

Kommer leveranser att försenas?

På grund av gränsstängningar och andra officiella åtgärder kommer förseningar tyvärr kunna förekomma. Vi gör vårt bästa för att minimera kundpåverkan.

Är era servicetjänster fortfarande tillgängliga?

Ja. Tack vare vår rikstäckande serviceorganisation fortsätter vi att serva och reparera truckar hos våra kunder runt om i landet.
Vi har en beredskapsplan för eventuell frånvaro där servicetekniker täcker upp för varandra.

Vid omfattande personalbortfall kommer vi prioritera serviceförfrågningar som rör samhällsviktiga funktioner (exempelvis sjukvård och läkemedelsförsörjning). I det läget kan vi inte utesluta att förseningar eller väntetider kan uppstå. Vi hoppas att ni har förståelse, vid frågor tveka inte att kontakta er kundansvarige serviceledare.

Fortsätter ni att leverera reservdelar?

Ja, reservdelsleveranserna påverkas i nuläget inte.

Hur hanteras inbokade möten?

Vi kommer i möjligaste mån genomföra möten, både interna och externa, via telefon eller digitala kanaler. I det fall vi har ett inbokat möte kommer vi att kontakta dig med förslag om hur vi kan genomföra mötet på ett sätt som är både effektivt och säkert ur ett hälsoperspektiv.

Påverkas pågående automationsprojekt?

Våra automationsexperter finns utspridda runt om i hela Europa. På grund av gränsstängningar och reserestriktioner försöker vi hitta så bra lösningar som möjligt tillsammans med de kunder som påverkas.

På Linde Material Handling gör vi det vi kan för att minska smittspridningen och samtidigt bibehålla ett fungerande samhälle och ekonomi.

Om du har några ytterligare frågor kring vår hantering av corona/covid-19 vänligen kontakta Sandra Södersten, tf. HR-chef, 070-203 07 45, sandra.sodersten@linde-mh.se