Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Joysticks till truck

Varje millimeter räknas
Joysticks

Joysticken är truckförarens förlängda arm. De måste vara intuitiva, bekväma och svara även på små rörelser. Dessa egenskaper ökar inte bara säkerheten utan också effektiviteten. Truckarna från Linde Material Handling har perfekt avstämd maskin- och programvara. Detta ger tillsammans med samspelet mellan komponenterna exakta manöveregenskaper. Först i kedjan är Lindes joystick av originaldelskvalitet.

Fördelar med joysticks i Lindekvalitet

Precision

Lindes joysticks jobbar med en exakt, linjär och väl definierad elektrisk utsignal som övervakas av styrenheter. Därför har joystickens rörelseriktning – lyftning/sänkning eller framåt-/bakåttippning av masten – ingen betydelse för utgångssignalens storlek. Utgångssignalen för en given utslagsvinkel är konstant. Lyftstativets reaktion är alltid proportionell mot joystickens utslagsvinkel. Det ger möjlighet till intuitiv styrning och förutsägbara truckreaktioner, vilket gör arbetet säkrare och effektivare.

Komfort och tillförlitlighet

Lindes joysticks har enhetliga manöveregenskaper oavsett truckmodell. Joysticken saknar så kallade döda zoner. Arbetshydrauliken reagerar omedelbart när joysticken vinklas, och masten börjar också röra sig när den förflyttas. Alla joysticks har också samma maximala utslagsvinkel. Dessa egenskaper hjälper föraren att känna igen och förstå joystickens egenskaper. Föraren behöver nästan ingen tid alls för att vänja sig vid nya truckmodeller, och risken för skador från oavsiktliga maskinreaktioner minskar betydligt.

Joysticks för Linde Load Control

Fler säkerhetsegenskaper

Säkra anslutningskontakter

Lindes joysticks har en anslutningskontakt. I praktiken är det omöjligt att ansluta kablarna på fel sätt eller sätta in dem åt fel håll.

Tydlig design

Alla säkerhetsrelevanta komponenter är redundanta hos Linde. Joystickens utsignal skickas via dubbla kanaler med signalspänning och referensspänning. Båda övervakas av Lindes styrsystem. Det säkerställer att masten bara rör sig när joysticken faktiskt manövreras. Systemet identifierar och meddelar om signalens linjäritet avviker. För föraren innebär det maximal säkerhet och manöverkomfort.

Starkt fuktskydd

Anslutningskortet och lödpunkterna i Lindes joysticks är fuktskyddade enligt IP67.

Lång livslängd och kostnadseffektiv

Fördelarna med originaldelar blir extra tydliga med hänsyn till livslängd och kostnadseffektivitet: Lindes joysticks är avsedda för omkring sex miljoner manövrer tack vare de högklassiga materialen. Även om reservdelar med originaldelskvalitet generellt är mer kostsamma, uppvägs detta flera gånger om av livslängden.