Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Öka trucksäkerheten med Linde Speed Assist

8 dec. 2015

Ökad säkerhet med Linde Speed Assist förarassistanssystem

Övergången mellan ute- och inomhusmiljö på lager och produktionsområden är ofta ett kritiskt område ur säkerhetssynpunkt. Förare av utomhustruckar accelererar snabbt upp till maxhastighet. När de sedan kör tillbaka måste hastigheten sänkas i god tid för att säkerställa att lasten når sitt mål och att arbetsmiljön är säker. Linde Speed Assist stödjer såväl förare som lager- och logistikcheferna i denna strävan. Med väderoberoende radarteknologi, stegvis anpassningsbar svarstid och justerbar känslighet ger denna lösning från Linde Material Handling en helt ny standard för säkerhet inom intralogistik.

Effektivitet i logistikprocesser är beroende av driftsäkra lösningar som säkerställer att processerna kan implementeras och repeteras. Särskilt på lager och produktionshallar krävs en tydlig hastighetsbegränsning för gaffeltruckar och andra industriella truckar. Att komma in på ett lager- eller produktionsområde i för hög hastighet utsätter medarbetare för fara och kräver hastiga inbromsningar, vilket kan leda till skador på lasten och i slutändan en ekonomisk förlust. Den optimala hastigheten beror på de förutsättningar som råder på området och bestäms oftast av lager- eller logistikchefen, som också är den som ansvarar för att dessa hastighetsbegränsningar hålls.

Sensorräckvidd upp till 24 meter

Det nya förarassistanssystemet, Linde Speed Assist, erbjuder en rad fördelar för att säkerställa snabb, enkel och användbar hastighetskontroll. Till skillnad från andra lösningar på marknaden är systemet inte väderberoende och kräver inte heller någon dyr IR-teknologi utan bygger istället på radarsensorer som har en räckvidd på 1-24 meter. Användningen av radarteknologi kräver inte heller några ytterligare investeringar, som exempelvis tilläggssensorer på ställagen. Detta beror på att radarsensorerna är monterade på förarskyddet och fungerar som både sändare och mottagare av sin egen signal, vilket reflekteras från taket. På så sätt får trucken veta om den är inomhus och anpassar hastigheten därefter. Driftsäkerheten påverkas inte ens av extrema väderförhållanden som värme, kyla eller kraftigt regn. Den tillåtna driftstemperaturen varierar mellan -40 och + 65 °C.

Flexibel svarstid och smarta sensorer

Responstiden i LindeSpeed Assist:s sensorer kan ställas in på fyra olika nivåer, vilket innebär att de enkelt kan anpassas efter arbetsområdets förutsättningar. Dessutom är den anpassningsbara känsligheten hos sensorerna en annan egenskap som gör truckarna säkrare att använda. Oönskade signaler kan spärras på begäran. Tack vare de anpassade inställningarna kan systemet upptäcka både mindre och större objekt utan att sänka den önskade hastigheten. Detta innebär att truckförarna kan arbeta med hög hastighet och maximal effektivitet i utomhusmiljöer.

Lösningar för både nytrucksköp och eftermontering på befintliga truckar

Linde Speed Assist är en användbar lösning för integrering till nya truckar men kan även eftermonteras på befintliga flottor. Tack vare de få komponenterna och den enkla installationen och avinstallationen är det även en genomförbar lösning för korttidstruckar. Linde SpeedAssist består i stort sett av tre delar; själva sensorn, ett kabelset med relä och ett installationskit med fästanordning. Själva monteringen genomförs snabbt av Lindes servicetekniker. Det finns tre olika versioner av sensorn för att tillmötesgå de specifika telekomregler som råder på de viktiga marknaderna i Europa, USA, Kanada, Brasilien, Kina, Australien och Nya Zeeland.