Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Nytt fleet managementsystem ger kunden full kontroll på truckflottan

7 apr. 2016

Nu lanserar Linde Material Handling Connect, ett innovativt fleet managementsystem som låter kunden utnyttja sin truckflotta så effektivt och säkert som möjligt.

Connect ger på ett enkelt och överskådligt sätt användaren tillgång till relevant information kring både fordon och förare. Genom personlig inloggning får användaren tillgång till relevanta uppgifter och analyser som kan användas för att optimera arbetssätten och minska kostnaderna. Connect ger användaren full kontroll över sina truckar, vilket ger bättre beslutsunderlag och en mer lönsam truckflotta.

Modulbaserat system
Med Connect kan användaren övervaka användningen av sin truckflotta, säkerställa att rätt förare kör rätt truckar och reducera hastigheten för ovana chaufförer, allt för att öka säkerheten. Connect är uppbyggt av moduler vilket ger kunden möjlighet att själv välja de funktioner som passar verksamheten. All insamlad data lagras lokalt och nås från en valfri dator inom det lokala nätverket. Hårdvaran och mjukvaran interagerar och underlättar därmed hur truckflottan styrs och används på bästa sätt.

Funktioner som ger kunden full kontroll
I nuläget innehåller Connect tre funktioner; Connect Access Control, Crash Detection och Usage Analysis.

– Med Access Control kan man hålla koll på vem som kör en viss truck. Man kan också bestämma vem som får köra en specifik truck och ge behörighet under en viss tid, till exempel tre månader. Det går också att reducera truckens hastighet för ovana chaufförer för att på så sätt öka säkerheten, förklarar Magnus Ragnarsson, Connectsamordnare på Linde Material Handling.

Crash Detection är ett uppföljningsverktyg som ger användaren full inblick i hur truckarna används och möjlighet att förebygga ovarsam hantering av truckar och last. Tack vare Connect Crash Detection kan krockar och ovarsam hantering både analyserars och åtgärdas.

– Man kan till exempel ställa in ett tröskelvärde för styrkan i stötar som en truck tar emot under ett arbetspass, berättar Magnus.

Alla stötar som överstiger det fastställda värdet räknas som avvikelse och åtgärdas på olika sätt. I Usage Analysis kan kunden kontrollera användandet och effektivisera sin fordonsflotta. Här ges tillgång till information om aktiv användningstid, körtid och arbetshydraulik.

– Analysfunktionen gör det möjligt att kontrollera truckens användningsgrad och detaljstudera faktorer som tillgänglighet och aktiv användning, fortsätter Magnus.

Användarvänligt gränssnitt
I systemets mjukvara får kunden en tydlig överblick av all truckdata och kan enkelt administrera både fordon och förare. Användbar statistik och rapporter är aldrig mer än några klick bort. Systemet ger användaren tillgång till ovärderlig information om truckarnas användningsgrad, eventuella skador och aktiva användning. Gränssnittet är användarvänligt och passar både företag som redan idag arbetar aktivt med fleet management men även verksamheter med ett mindre antal truckar som önskar effektivisera användandet.

Fördelar med Connect:

  • Ökad lönsamhet
  • Färre skador på truckar, personal och byggnader
  • Optimerade serviceintervaller
  • Ökad säkerhet
  • Bättre utnyttjande av truckflottan
  • Ökad produktivitet