Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Linde Motion Detection – truckassistanssystemet som skyddar fotgängare

5 apr. 2022

Arbetssäkerhet och hälsoskydd är högsta prioritet för många företag idag. Assistanssystemet Linde Motion Detection ger ett bättre skydd för fotgängare i lagermiljöer, eftersom det kan upptäcka rörelse bakom en stillastående truck. Om någon vistas bakom trucken förhindras backning och en varningssignal hörs. Det olycksförebyggande systemet har många fördelar: Alla som finns på lagret skyddas bättre, truckförarens jobb blir lättare, stillestånd eller driftstörningar förhindras i största möjliga utsträckning och som ett resultat förbättras produktiviteten. Initialt finns den sensorbaserade lösningen som ett utrustningsalternativ för Linde Material Handlings nya serie av motviktstruckar. En eftermonteringslösning, som även kommer att vara lämplig för användning på gaffeltruckar av andra fabrikat, kommer inom kort.

De mest kritiska situationerna, som involverar truckar och fotgängare, är lastning och lossning eller lyft och nedsättning av laster. "Om det finns personer bakom trucken när den börjar backa kan en olycka snabbt inträffa. Orsakerna ligger ofta i beteendet hos de inblandade personerna”, förklarar Nicklas Jander, Product Manager för Säkerhet. – Fotgängare är ouppmärksamma och tror att truckföraren kan se dem och de förväntar sig inte att en truck, som står framför ett ställage eller i blocklagringsområdet, plötsligt skulle kunna backa. Om föraren bara en kort stund är oförsiktig och glömmer att se sig över axeln kan det få allvarliga konsekvenser. Dessutom kan sikten till området bakom fordonet skymmas av döda vinklar, lagergods eller pallställ. Och risken för olyckor ökar ju fler truckar, fotgängare eller till och med cyklister det finns i logistikområdena.”

Ökad säkerhet tack vare innovativ teknik

Assistanssystemet Linde Motion Detection hjälper till att förhindra farliga situationer genom att varna både truckföraren och personer i området bakom trucken. En rörelsesensor känner på ett tillförlitligt sätt av alla rörelser bakom det stillastående fordonet, oberoende av rådande ljusförhållanden – oavsett om rörelsen utlöses av människor eller andra fordon. I detta fall förhindrar eller stoppar systemet trucken från att backa och föraren uppmärksammas på faran genom en varning på displayen. Dessutom avger assistanssystemet en ljudsignal (valfritt) för att uppmärksamma förbipasserande på den farliga situationen. Signalen utlöser även inlärningseffekter för alla inblandade.

Särskilt i utmanande arbetsmiljöer, såsom dåligt upplysta delar av lagret eller områden där sikten av strukturella skäl är begränsad, är assistanssystemet ett effektivt stöd och en avlastning för föraren. För att neutralisera kritiska situationer kan detekteringsområdet anpassas till respektive drifts- och omgivningsförhållanden, vilket ger en hög grad av flexibilitet och onödiga varningar förhindras.

En pålitlig partner för säker godshantering

Linde Motion Detection är en del av Linde Material Handlings omfattande säkerhetsportfölj. Med standard- och tillvalssystem, som Linde Safety Guard eller Linde Safety Pilot, såväl som konsulttjänster, stöttar företaget sina kunder i säker och effektiv godshantering.

Linde Motion Detection varnar föraren när en fotgängare rör sig bakom trucken.