Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Digitalisera lagerprocessen med Linde Warehouse Navigator

2021-sep-27

Det finns många fördelar med att digitalisera lagerhanteringen. Det ger bland annat insyn och kontroll över lagrets processer i realtid, men även möjlighet att genom insamling av data effektivisera det dagliga arbetet. Linde Material Handling lanserar nu Linde Warehouse Navigator, ett lagerhanteringssystem som erbjuder en mängd funktioner som möjliggör tids- och kostnadsbesparingar.

Det nya lagerhanteringssystemet kan, tack vare sin modulära uppbyggnad, anpassas efter kundernas specifika behov och kan även utökas steg för steg i efterhand. Även mindre flottor om tre till fyra truckar har mycket att spara genom att digitalisera sin lagerhantering och sina processer för ankommande och utgående gods.

– Unikt med Linde Warehouse Navigator är att det bland annat ger en full 3D-vy över lagret i realtid och visar föraren den snabbaste rutten till sin destination. Samtidigt dokumenterar systemet även godsets rörelser i lagret, berättar Martin Lettby, Product Manager Automation & Intralogistics, på Linde Material Handling.

Modulärt system för optimal anpassning

Linde Warehouse Navigator ger full kontroll, övervakning och dokumentation av alla ordrar och lagersaldot. Systemet är modulärt uppbyggt och består till grunden av ett Warehouse Management-system (WMS), ett orderplocksystem (OPS) och ett trucknavigationssystem (FGS). Där varje modul innefattar olika funktioner som kan anpassas till verksamheten i fråga.

WMS-systemet är lämpligt för alla typer av lagerhantering och erbjuder även en översikt över specifika nyckeltal, vilket kan vara särskilt behändigt för att optimera verksamhetens processer.

Smart trucknavigering ger ökad effektivitet och säkerhet

Trucknavigeringssystemet, FGS, koordinerar truckarnas rutt i realtid och ger även en översikt över samtliga truckar, både manuella och automatiserade, som arbetar på lagret. Transportuppdrag genereras enkelt, antingen manuellt via drag-and-drop-funktionen i lagervisualiseringssystemet eller via anropsknapp i trucken. Alternativt kan ordrar också tilldelas automatiskt, till exempel från ERP-systemet via ett gränssnitt eller när fördefinierade trösklar inte uppfylls. Truckens optimala rutt visas för föraren, via pilar i 3D-vyn och genom färgkodade områden för ruttens start och slut.

Förenklar orderplocket

Orderplocksystemet, OPS, effektiviserar plockprocessen genom att bunta ihop mindre ordrar med olika enskilda artiklar för parallellplockning. De större ordrarna kan delas upp i flera delorder och slås samman efteråt.

Stor vikt har lagts vid användarvänligheten. Linde Warehouse Navigator har tydliga, konfigurerbara användargränssnitt och mobila enheter kan smidigt integreras i systemet. De programvarulicenser som krävs kan antingen köpas in eller hyras via en månadsavgift.