Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

AI-kamera är framtidens skydd mot kollisioner

26 okt. 2023

Linde Material Handling lanserar Linde Reverse Assist, en kamera baserad på AI-teknik som i realtid skiljer på människor och andra hinder nära trucken.

Det unika systemet varnar i flera steg för att förhindra kollisioner mellan truckar och fotgängare. Kameran finns tillgänglig både som integrerad lösning på nya truckar och för eftermontering. Kamerans larmfunktion kan även integreras som ett extra lager säkerhet i assistanssystemet Linde Safety Guard.

- Med den här smarta lösningen kommer vi ytterligare ett steg mot vårt mål ”Vision Zero”, som syftar till att eliminera olyckor inom materialhantering, säger Nicklas Jander, Product Manager på Linde Material Handling Sverige.

Systemet skiljer helt på människor och andra hinder. När det upptäcker en fotgängare skickas både visuella och akustiska varningar till truckföraren, och kan även automatiskt reducera hastigheten därefter.

Varnar på flera nivåer

Kamerans detekteringszon kan konfigureras individuellt upp till 12 meter, och kan delas in i två varningszoner. Truckens hastighetsreducering anpassas efter hur nära fotgängaren är. Ju närmre en fotgängare är, desto mer sänks truckens hastighet.

Genom att algoritmen fokuserar på de mest kritiska zonerna med fotgängare, undviks risken att förare blir immuna mot varningssignalerna. För att ytterligare minska antalet varningar kan de begränsas till att enbart varna när trucken rör sig i kamerans riktning.

Linde Reserve Assist kan användas som en fristående lösning, men är också kompatibel med andra befintliga säkerhets- och assistanssystem för ökad säkerhet i verksamheten.