Truckförare som laddar sin eltruck
Öka truckbatteriernas livslängd

Enkla tips från vår expert

Enkla tips som ökar truckbatteriernas livslängd

Att underhålla och sköta våra eldrivna truckars batterier är egentligen inte så knepigt, särskilt inte när det gäller de nya Li-Ion-batterierna som är näst intill självservande. Bly-syrabatterierna är lite känsligare och mår bäst av fasta rutiner. Rikard Holmström, ansvarig för teknisk support och utbildning, kommer här med några tips för att du ska få ut maximalt av era truckars batterier.

5 tips för bly-syrabatterier

1. Vänta inte, ladda direkt!

Det är en huvudregel för alla batterier och självklart även truckbatterier – ett batteri bör laddas upp så snart som möjligt efter att det är urladdat.

2. Kör i botten, ladda fullt

Ett bly-syrabatteri bör användas till minst över hälften innan det laddas igen. När det sedan laddas bör det laddas till 100 procent för att bibehålla kapaciteten.

3. Ordning och reda, rent och snyggt

Ladda bara i den avsedda laddningscentralen, låt laddningsluckan vara öppen och se till att det är god ventilation i rummet. Kontrollera laddkablar och batteriet så det är rent och att metallföremål är på ett säkert avstånd.

4. Kontrollera vätskenivån

Efter laddning: Kontrollera alltid elektrolytnivån och fyll på med destillerat vatten vid behov.

5. Utjämningsladda när det krävs

Om rutinerna inte skötts ordentligt och batteriet urladdats helt, eller mellanladdats flera gånger utan att nå full kapacitet. Då kan en utjämningsladdning som utförs av Lindes truckservice bli nödvändig.

Bly-syrabatterladdare från Linde Material Handling

3 råd för litiumjonbatterier

1. Samma regel gäller med litiumjon - vänta inte, ladda direkt!

Det är en huvudregel för alla batterier och självklart även litiumjonbatterier – de bör laddas upp så snart som möjligt innan det är helt urladdat.

2. Djupurladda inte

En av få saker att tänka på när det gäller litiumjonbatterier är just att de inte får djupurladdas, det vill säga laddas ur helt.

3. Utjämningsladda ibland

Ungefär varannan månad bör batteriet djupladdas – låta det stå på utjämningsladdning i minst ett dygn, exempelvis över en helg. Då utjämnas cellerna och alla får samma spänning. Beroende på storlek på batteri så tar detta olika lång tid.

Litiumjonladdare från Linde Material Handling

Enkla råd för en effektiv truckflotta

Följer man dessa rutiner gör det stor skillnad för batteriernas kapacitet och livslängd – och därmed den totala ekonomin.

Vill du få ytterligare tips om hur du bäst tar hand om dina truckbatterier?

Kontakta vår expert Rikard Holmström