Thomas Hasche, VD för Linde Sverige
Nu tar vi nästa steg framåt

Ledare

2018 var ett starkt år för den svenska truckmarknaden. För att skapa ännu större nytta för våra kunder vässar vi nu organisation och erbjudande.

Detta gör vi genom förstärkningar av vår sälj- och serviceorganisation, genom utökningar av vår produktportfölj och genom vidareutvecklingar inom bland annat automation.

Det är högtryck både hos oss och våra kunder. För att på ett optimalt sätt kunna möta dagens och morgondagens behov har vi genomfört projektet ”Excellence in Customization” på vår avdelning för specialanpassningar.

Ett resultat av projektet är att våra montörer fått de bästa förutsättningarna att utföra ett kvalificerat jobb och vi kan ytterligare förstärka kvalitetssäkringen och kundupplevelsen.

Långsiktighet med kunden i fokus är ledande för alla aktiviteter som planeras framåt. Vi har en tydlig målbild för vår framtida utveckling.

Planen är klar – nu tar vi nästa steg.

Thomas Hasche

VD Linde Material Handling