Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.
Elev och handledare under en truckutbildning
Därför ska du se över kunskapsläget hos truckförarna

Därför ska du se över kunskapsläget hos truckförarna

En av de viktigaste åtgärderna (och kanske en av de enklaste) för att garantera säkerheten och undvika driftstörningar när det gäller materialhantering, är att se till att alla truckförare har rätt utbildning.

Och nej, det handlar inte bara om att undvika personskador, även om det naturligtvis är nummer ett. Förutom att skada sig själv eller andra riskerar outbildade förare att orsaka allvarliga driftstopp, som kan ställa till stora bekymmer och bli riktigt kostsamma.

Grund, repetition och ansvar

Att nyanställda får en bra grundutbildning är väl i dagsläget självklart för de flesta. Det är ju även fastslaget enligt arbetsmiljölagen. Men hur står det till med repetition och vidareutbildning? Branschen strävar som bekant mot en nollvision. Och för att ha en möjlighet att nå den är det ett måste att alla förare och arbetsledare är uppdaterade och har rätt utbildning.

Tekniken går framåt och vi får allt fler och allt smartare hjälpmedel – säkerhetszoner som minskar hastigheten, olika typer av varningssystem och att truckarna helt enkelt säger ifrån om något håller på att gå snett. Likväl är det förarna som styr, och de måste veta vad de håller på med och hur de bäst använder all denna utrustning.

Utbildade förare och arbetsledare är bättre på att undvika och förebygga olyckor och skador som kan stoppa verksamheten. På Linde utbildar vi hundratals truckförare och arbetsledare varje år, antingen direkt ute hos kund eller på något av våra regionkontor. Vårt mål är att alla som gått en utbildning hos oss ska bli säkra och effektiva i sitt yrke, och framför allt agera ansvarfullt. Slutresultatet ska helt enkelt bli skickliga truckförare och arbetsledare, säger Lindes utbildare Niklas Nelhage.

truckutbildning_linde_mh_1

Våra utbildningar

Alla våra utbildare har instruktörsintyg och är certifierade av bland annat MA-system Utbildning och TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd). Vi har i grunden tre olika typer av utbildningar med inriktning på truck som sedan anpassas efter kundens verksamhet och önskemål.

Grundutbildning

Grundutbildning är för alla som på något sätt ska arbeta som truckförare. Målsättningen med kursen är att deltagaren ska kunna vidta förebyggande åtgärder och sköta daglig tillsyn av trucken, samt hantera den på ett tryggt och säkert sätt i vardagliga arbetssituationer. Dessutom ska de känna till lagar och regler gällande säkerhet, arbetsmiljö samt ha koll på ergonomi och hur farligt gods ska hanteras.

Repetitionsutbildning

Repetitionsutbildningen riktar sig till utbildade och verksamma truckförare och bör genomgås var tredje till var femte år och anpassas efter den aktuella situationen.

Utbildningen ska uppdatera deltagaren på det viktigaste innehållet i grundutbildningen och ta upp förändringar i exempelvis lagar och regler som skett samt ta del av statistik på arbetsplatsolyckor. De ska även känna till de vanliga risker en erfaren truckförare kan råka ut för, samt kunna vidta förebyggande åtgärder genom tillbudsrapportering och genomgång av daglig tillsyn av trucken. Stort fokus i denna utbildning hamnar på kundanpassning till kundens verksamhet.

Ansvarsutbildning

Kursen vänder sig till alla arbetsledare och skyddsombud som arbetar med eller inom kran/travers, lift och truckar.

Det finns en snårskog av regler runt säkerhet och ansvar i samband med materialhantering. Arbetsledaren riskerar att få stå till svars för olyckor den inte orsakat själv. Därför är den här kursen tänkt att vara en hjälp för att minska risken för obehagliga överraskningar. Genom en bättre koll på aktuell lagstiftning och föreskrifter, vet du var gränserna går för ditt ansvar och dina skyldigheter. Du får en bättre förmåga att förebygga olyckor – och förbättrar ditt företags lönsamhet på köpet.