Sekretesspolicy

Vi på Linde Material Handling AB glädjer oss över att du besöker webbplatsen. Vi registrerar personuppgifter på den här webbplatsen endast i den omfattning som är tekniskt nödvändig. Nedan redogör vi för vilken typ av uppgifter vi registrerar, syftet med registreringen samt hur de bearbetas och används.

1. Registrering och bearbetning av uppgifter

När du besöker webbplatsen sparar vi tillfälligt viss allmän teknisk information, exempelvis IP-adressen hos den besökande enheten, webbsidan som du besöker eller besökets klockslag och varaktighet. Denna information utvärderar vi statistiskt i avidentifierad form i syfte att bedöma webbplatsens attraktivitet, innehåll och funktioner.

2. Personuppgifter

Detaljerade personuppgifter – exempelvis e-postadress, namn och adress – registreras bara om du frivilligt anger dem, exempelvis när du använder vårt kontaktformulär eller registrerar dig på vårt extranät. Dessa uppgifter anger du helt och hållet frivilligt. Vi använder enbart dina personuppgifter i det syfte som du har överlämnat uppgifterna för, exempelvis för att hantera kommunikation i samband med din förfrågan eller för att kunna hålla ett avtal. Dina förfrågningar kan också vidarebefordras till våra importörer och auktoriserade återförsäljare så att de kan besvara dem. Uppgifterna används inte för några andra syften utan ditt uttryckliga godkännande. Självklart kan du när som helst dra tillbaka ditt godkännande för framtiden. Skicka i så fall ett kort e-postmeddelande till info@linde-mh.se

3. Jobbansökningar

Om du skickar en jobbansökan på elektronisk väg till ett av våra företag behandlas dina uppgifter med sekretess och används enbart för att hantera din ansökan.

4. Vidarebefordran av uppgifter

Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje man såvida det inte krävs enligt lag. Om externa leverantörer får tillgång till dina personuppgifter ser vi till att de skyddas av sekretess genom såväl juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder som genom regelbundna kontroller.

5. Cookies

Vi använder cookies för statistiska utvärderingar. Cookies är filer som sparas i din dator och underlättar navigeringen. De säkerställer att du inte behöver ange alla nödvändiga uppgifter flera gånger. Cookies hjälper oss att anpassa webbplatsen till dina behov, exempelvis genom att visa informationen på rätt språk för ditt land eller anpassa den till dina intressen. Om du inte önskar detta kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte godkänns. De flesta webbläsare kan ställas in så att cookies accepteras eller nekas automatiskt eller så att en varning visas innan en cookie lagras. Läs bruksanvisningen för din webbläsare för detaljer.

6. E-Tracker

Denna webbplats använder tekniker från etracker GmbH (www.etracker.com) för att samla in och spara uppgifter i marknadsförings- och optimeringssyfte. Från dessa data kan en användarprofil sparas under pseudonym. Cookies kan användas vid denna process. Cookies är små textfiler som sparas i webbläsarens cacheminne när en webbplats besöks. Cookies gör det möjligt att identifiera webbläsaren senare.

Uppgifterna som registreras med tekniker från etracker utan att användaren uttryckligen godkänt det används inte för att identifiera besökaren och de samkörs inte med personuppgifter från pseudonymen. Du kan när som helst begära att uppgifter ska upphöra att registreras eller sparas.

Länk: https://www.etracker.de/privacy?et=9J3Ess

7. Säker dataöverföring

Vi har vidtagit en mängd tekniska och driftrelaterade åtgärder för att förhindra att de personuppgifter som vi lagrar är skyddade från obehörig åtkomst och missbruk. Vi kontrollerar säkerheten regelbundet och anpassar oss till den tekniska utvecklingen.

8. Dina rättigheter

Transparens är viktigt för oss Om du skickar en skriftlig begäran redogör vi gärna för våra juridiska förpliktelser, om vi har sparat några av dina personuppgifter samt vilka de är. Inom ramen för gällande dataskyddslagstiftning kan du begära att dina uppgifter korrigeras, spärras eller raderas förutsatt att detta är möjligt enligt lag.

Vi presenterar också gärna vår offentliga åtgärdskatalog, som innehåller information enligt § 4g avsnitt 2 enligt § 4e i den tyska dataskyddslagstiftningen. Skicka eventuella förfrågningar till dataprotection@kiongroup.com

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter bearbetas kan du kontakta koncernens dataskyddsombud som hjälper dig med upplysningar, förslag eller klagomål.

9. Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Personlig/konfidentiell
Martin Fredell
LINDE MATERIAL HANDLING AB
Box 1305
701 13 Örebro
E-post: martin.fredell@linde-mh.se