Återvinning av truckbatteri
Batterierna får ett andra liv hos Linde

Återvinning av truckbatterier

2010 investerade Linde Material Handling i en testanläggning för begagnade batterier. Efter bara några månader visade det sig att investeringen var en framgång och batteriåtervinningen är idag en av Lindes viktigaste miljöfrågor. Att blybatterier har en stor och negativ miljöpåverkan är ingen nyhet. För att möta problematiken började Linde 2013 aktivt mäta återvinningen av batterier och inkluderade det som ett av sina övergripande miljömål.

Jessica Borg

Jessica Borg, QHSE Manager på Linde Material Handling.

– Batteriåtervinningen har varit ett väldigt framgångsrikt projekt där vi varje år nått de uppsatta målen. Vi har hela tiden återvunnit mer och mer vilket också gjort att våra mål höjts, berättar Jessica Borg, kvalitets- och miljöchef på Linde Material Handling.

Idag är batteriåtervinningen, tillsammans med Co2-utsläpp från fordonsparken, en av de viktigaste miljöfrågorna för Linde.

Från skrot till nytt liv

När truckarna kommer tillbaka från Lindes hyrflotta är det första steget att göra en översikt av batterierna, en så kallad okulär besiktning. Några av batterierna klassificeras direkt som skrot och har tidigare kasserats i detta skede, men inte längre. Numera mäts batterierna i testanläggningen för att få reda på hur mycket kapacitet som finns kvar. Batterier som har 50-100 % kapacitet kvar återanvänds till Lindes begagnade truckar. Truckarna finns tillgängliga i tre kvalitetskategorier; Plus, 50-70 % kapacitet, Super, 70-100 % kapacitet och Ultra som levereras med fabriksnya batterier.

Tester genomförs på ett batteri.

Tester genomförs på ett batteri.

Efter kapacitetstestet skapas ett protokoll med information om hur lång tid testet tog, hur mycket batteriet har laddats ur samt vilken kapacitet cellerna i batteriet har kvar. Det protokollet får kunden med sig vid köp av en begagnad truck från Linde och fungerar som en garanti och trygghet då batteriet är den dyraste reservdelen på en truck. Genom att testa batterierna, och i vissa fall byta ut enstaka battericeller, förlängs livslängden avsevärt. Idag återanvänds större delen av de batterier som kommer tillbaka till Linde.

Lars Augustsson, ansvarig för affärsområdet begagnat.

Lars Augustsson, ansvarig för affärsområdet begagnat.

– Om vi går tillbaka sju år i tiden hade vi inte möjligheten att testa batteriernas kapacitet så som vi kan göra idag. Det innebar att många batterier med bra kapacitet skrotades för att vi inte var säkra. Sedan vi köpte in vår testanläggning har vi minskat våra nyinköp av batterier med cirka 70 %. Den siffran är såklart otroligt bra ur miljösynpunkt, säger Lars Augustsson, ansvarig för affärsområdet begagnat.

Höga visioner inför framtiden

Framtidsvisionerna för Lindes miljöarbete är höga. Målsättningen är att förlänga livscykeln på fler delar i truckarna. Processen med att återanvända begagnade delar till hyrestruckar har redan påbörjats. Ytterligare en ambition är att Linde tillsammans med sina leverantörer ska arbeta mot gemensamma miljömål för att utvecklas ytterligare i dessa frågor.