Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Återanvändning av batterier

Vi ger truckbatterier ett andra liv
Återanvändning av truckbatteri

2010 investerade Linde Material Handling i en testanläggning för begagnade batterier. Efter bara några månader visade det sig att investeringen var en framgång och återanvändningen av batterier är idag en av Lindes viktigaste miljöfrågor. Att blybatterier har en stor och negativ miljöpåverkan är ingen nyhet. För att möta problematiken började Linde 2013 aktivt mäta återanvändningen av batterier och inkluderade det som ett av sina övergripande miljömål.

Jessica Borg jobbar som Manager QHSE på Linde Material Handling.

Jessica Borg, Manager QHSE på Linde Material Handling.

– Återanvändningen av batterier har varit ett väldigt framgångsrikt miljömål där vi varje år nått de uppsatta målen. Vi har hela tiden återvunnit mer och mer vilket också gjort att våra mål höjts, berättar Jessica Borg, Manager QHSE på Linde Material Handling.

Idag är återanvändningen, tillsammans med Co2-utsläpp från fordonsparken och avfallshanteringen, en av de viktigaste miljöfrågorna för Linde.

Från skrot till ett nytt liv

När kontrakt på Linde truckar löper ut är det första steget att göra en översikt av batterierna, en så kallad okulär besiktning. Några av batterierna klassificeras direkt som skrot och dessa återvinns av Lindes avfallsleverantör. Övriga batterier mäts av i testanläggningen för att få reda på hur mycket kapacitet som finns kvar. Batterier som har över 65 % kapacitet kvar återanvänds till Lindes begagnade truckar. Truckarna finns tillgängliga i tre kvalitetskategorier; Plus, 65 - 70 % kapacitet, Super, 70 - 100 % kapacitet och Ultra som levereras med fabriksnya batterier.

Tester genomförs på ett truckbatteri.

Efter kapacitetstestet skapas ett protokoll med information om hur lång tid testet tog, hur mycket batteriet har laddats ur samt vilken kapacitet cellerna i batteriet har kvar. Det protokollet får kunden med sig vid köp av en begagnad truck från Linde och fungerar som en garanti och trygghet då batteriet är den dyraste reservdelen på en truck. Genom att testa batterierna, och i vissa fall byta ut enstaka battericeller, förlängs livslängden avsevärt. Idag återanvänds större delen av de batterier som kommer tillbaka till Linde.

Lars Augustsson, ansvarig för affärsomårdet begagnat.

Lars Augustsson, ansvarig för affärsomårdet begagnat.

– Om vi går tillbaka i tiden hade vi inte möjligheten att testa batteriernas kapacitet så som vi kan göra idag. Det innebar att många batterier med bra kapacitet skrotades för att vi inte var säkra. Sedan vi köpte in vår testanläggning har vi minskat våra nyinköp av batterier med cirka 70 %. Den siffran är såklart otroligt bra ur miljösynpunkt, säger Lars Augustsson, ansvarig för affärsområdet begagnat.

Höga visioner inför framtiden

Framtidsvisionerna för Lindes miljöarbete är höga. Målsättningen är att förlänga livscykeln på så många delar som möjligt i truckarna. Processen med att återanvända truckdelar till begagnade truckar har pågått under många år. Ytterligare en ambition är att Linde tillsammans med sina leverantörer ska arbeta mot gemensamma miljömål för att utvecklas ytterligare i dessa frågor.