Tekniker eftermonterar Lindekomponenter på en truck
Så kommunicerar truckarna

Hårdvarukomponenterna i Connect:

Connect: Hårdvara

Hårdvarukomponenterna i Connect: kopplar ihop truckflottan med databaser och programvaror. De samlar ihop och överför styr- och sensordata och förbereder dem för vidare bearbetning. Alternativt används de som elektroniskt tändlås med PIN- eller RFID-kod.

access-enheter CAM

Connect:access-enhet (CAM)

Via Connect:access-enheterna kan endast behöriga förare låsa upp och använda trucken via en PIN-kod eller RFID-chip. Programvaran för extra Connect:-funktionsmoduler kan hämtas via Bluetooth-anslutningen. Både PIN- och RFID-enheterna kan efterinstalleras enkelt på befintliga truckar från Linde eller andra tillverkare.

Connect: data-enhet

Connect:data-enhet (CDX)

CDX-enheten registrerar data i trucken och överför dem via mobilradionätet till servern hos Linde Cloud. Den kan beställas som komplett eftermonteringssats från Lindes globala reservdelslager i Kahl. Det tar bara några minuter att montera komponenterna. Enheten ansluts till CAN-bussen och är klar att använda direkt efter installationen.

Connect: eftermonteringssats

Bluetooth eftermonteringssats

Truckar som inte försetts med Bluetooth-kompatibla PIN- eller RFID-enheter kan anslutas enkelt till fleet management-systemet med eftermonteringssatsen för Bluetooth. Eftermonteringssatsen kopplas in i kabelstammen i trucken och ansluts till den befintliga åtkomstmodulen.

Tillgänglighet i korthet

Connect: finns som tillval på alla nytillverkade Lindetruckar. Du kan också välja att eftermontera Connect: på dina befintliga truckar. Kontakta oss för att se vilka funktioner i fleet management-systemet som är tillgängliga för dina truckar.

consulting_warehouse_0964_b

Connect: support

Alla dina komponenter från en leverantör: Lindes experter hjälper dig att utforma och implementera fleet management-systemet och hjälper dig även när du kommit igång. Hård- och programvarukomponenterna i Connect: vidareutvecklas löpande och nya funktioner införs

Fleet Management

Framtidens truckflotta arbetar uppkopplat, effektivare och säkrare. Det digitala fleet management-systemet connect: från Linde tillhandahåller lämpliga lösningar för detta.

Översikt

Funktioner

Du kan kombinera funktionsmodulerna i connect: till ett system som är optimalt anpassat efter dina krav.

Funktioner

Programvara

Programvaran från connect: ger dig överskådlig åtkomst till alla uppgifterna om truckflottan.

Programvara