Smalgångstruck i höglager
Överblick av truckflottan

Fleet management funktioner

Ofta är kraven på ett fleet management-system mycket specifika: Alla verksamheter har olika användningsområden för truckarna i en flotta. De individuella funktionsmodulerna i connect: kan därför kombineras till ett system som uppfyller dina krav.

connect:ac – åtkomstkontroll

Med grundfunktionen connect:ac som ingår när du väljer connect får du möjligheten att styra åtkomsten till din truckflotta och se vem som sitter i förarsätet på en viss truck. Linde connect:ac gör grundarbetet som behövs för planerad användning av din truckflotta.

Video om connect åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll – en elektronisk nyckel

Med connect:ac access control kontrollerar du åtkomsten till din truckflotta. Via applikationen kan du aktivera en truck med PIN-kod eller RFID, allokera förare till truckar eller hantera behörigheter baserat på exempelvis körtillstånd och syntest.

 • Truckar kan inte längre användas av obehöriga
 • Åtkomst baserat på person, giltighetstid, körtillstånd och truck
 • Rapportering av truckanvändning när som helst
 • Förarspecifika truckinställningar, exempelvis lägre maxhastighet
 • Inga fler borttappade nycklar
 • Förarna hanterar truckarna mer ansvarsfullt
 • Kontaktfri identifiering via RFID-transponder eller PIN-kod med siffror
 • Kan även eftermonteras

Daglig tillsyn via app

Appen för mobiltelefoner och surfplattor ger möjlighet till enkel och säker daglig tillsynskontroll före användning. Brister kan fotodokumenteras direkt och skickas till den truckansvariga. Trucken kan bara startas när kontrollen genomförts och trucken är klar att användas.

 • Hög driftsäkerhet eftersom trucken kan startas först när den dagliga tillsynskontrollen godkänts
 • Enklare daglig tillsyn via app som ger omedelbart mervärde
 • Regelbunden kontroll av truckens skick
 • Digitalisering av testresultat är miljövänligt
 • Automatisk e-postrapport i realtid
 • Fotodokumentation av skador eller brister på trucken
 • Truckansvariga kan ta fram egna checklistor
 • Dokumentation av alla definierade frågor och svar
 • App för alla mobila Androidenheter
 • Kan även eftermonteras

connect:dt – truckdata

connect:dt ger dig full inblick i hur truckarna används: Har en truck använts mycket eller inte alls? Har några olyckor inträffat? Fungerar trucken som den ska? Undvik ovarsam hantering av dina truckar och last – med connect:dt kan du både analysera och åtgärda krockar och ovarsam hantering.

Video för connect skadekontroll

crash detection – elektronisk skadekontroll

Har en olycka inträffat? Finns det ojämnheter på golvet i anläggningen? Kör en förare vårdslöst? Med connect:dt crash detection registreras stötar som kan leda till skador på trucken.

 • Identifiering av riskställen eller golvskador i anläggningen
 • Se vilken förare som kört ovarsamt
 • Färre skador på grund av ovarsam hantering
 • Mindre reparationskostnader
 • Tidig identifiering av skador på trucken
 • Automatisk hastighetsbegränsning som kan ställas in för varje truck
 • Individuellt ställbar registreringströskel
 • Föraridentifiering vid olyckor eller skador på byggnaden
 • Förarna hanterar truckarna mer ansvarsfullt
 • Arbetet på anläggningen blir säkrare
 • Kan även eftermonteras

Video för connect drifttimmar

Drifttimmar – digital färdskrivare

Används en truck för lite? Är det avtalade antalet drifttimmar i leasingavtalet på väg att överskridas? Med connect:dt operating hours ser den truckansvarige regelbundet hur mycket truckarna används.

 • Automatisk registrering och överföring av drifttimmar
 • Individuellt ställbart avläsningsintervall
 • Ingen kostnad för manuell registrering av drifttimmar
 • Inga störningar i arbetet
 • Ökad transparens
 • Bättre planering och optimerad användning av truckflottan
 • Enklare att planera underhåll och service
 • Undvik onödiga stilleståndstider
 • Identifiera flaskhalsar tidigare
 • Varning om antalet drifttimmar överskrids
 • Färre överbelastningar av truckarna
 • Rapportering av enskilda truckar möjligt
 • Dataöverföring via mobilnätet, ingen extra infrastruktur behövs
 • Kan även eftermonteras

Video för connect felkoder

trouble codes – automatisk överföring av fel från trucken

Behöver en slitdel bytas ut? Behöver en truck tas ur drift i förebyggande syfte? Med connect:dt trouble codes får du viktig information om fel på trucken – även om de som inte direkt påverkar truckens effektivitet.

 • Hitta funktionsfel eller skador tidigt
 • Ger möjlighet till förebyggande underhåll
 • Färre stilleståndstider
 • Ökad tillgänglighet med truckarna
 • Optimerade serviceprocesser och kortare reparationstider
 • Transparens vid felkällor
 • Få automatiskt information från serviceorganisationen
 • Automatiska rapporter via e-post
 • Kan även eftermonteras

connect:an – användningsanalys

Med connect:an kan den ansvariga för truckflottan analysera och övervaka truckflottans prestanda: Hur ofta kör eller lyfter en truck? Hur mycket energi förbrukar den? Få tillgång till information som aktiv användningstid, körtid och arbetshydraulik för att effektivisera truckflottan.

Video för connect användningsanalys

usage analyses – digital användningsanalys

Hur fördelas tiden hos en truck mellan körning och lyftning? Motsvarar användningen truckens prestandaprofil? connect:an analysis ger detaljer om hur väl trucken och truckflottan används.

 • Översikt av truckarnas tillgänglighet
 • Visar truckflottans verkliga prestanda
 • Hitta enkelt de truckar som inte används tillräckligt
 • Möjlighet att se förbättringspotential med den befintliga truckflottan
 • Färre inköp och minskad användning av ersättningstruckar
 • Transparent användning av truckflottan
 • Möjlighet att dra slutsatser om hur enskilda förare agerar
 • Dataöverföring kan ske via flera olika kommunikationstekniker

battery management – digital batterivård

Underhålls inte batteriet ordentligt? Laddas batteriet för tidigt eller för sent? connect:an battery management utvärderar batteriets status enligt vissa parametrar och registrerar eventuell felaktig användning.

 • Undvik skador och prestandaförsämringar på grund av felaktig användning
 • Öka truckarnas tillgänglighet
 • Undvik onödiga kostnader för underhåll eller byte
 • Få meddelande när egendefinierade gränsvärden nås
 • Möjlighet att se vilka förare som inte sköter laddningen av truckarna på föreskrivet sätt
 • Identifiera truckar som sällan används eller som överbelastas

connect: Tillgänglighet i korthet

connect: finns som tillval på alla nytillverkade Lindetruckar. Du kan också välja att eftermontera connect: på dina befintliga truckar. Kontakta oss för att se vilka funktioner i fleet management-systemet som är tillgängliga för dina truckar.

Fleet Management-systemet Linde connect

Framtidens truckflotta arbetar uppkopplat, effektivare och säkrare. Det digitala fleet management-systemet connect: från Linde tillhandahåller lämpliga lösningar för detta.

Översikt

connect: hårdvara

Hårdvarukomponenterna i connect: kopplar ihop truckflottan med databaser och programvaror.

Maskinvara

connect: programvara

Programvaran från connect: ger dig överskådlig åtkomst till alla uppgifterna om truckflottan.

Programvara