Joysticks

Varje millimeter räknas

Joysticks

Joysticken är truckförarens förlängda arm. De måste vara intuitiva, bekväma och svara även på små rörelser. Dessa egenskaper ökar inte bara säkerheten utan också effektiviteten. Truckarna från Linde Material Handling har exakta manövreringsegenskaper tack vare en perfekt kombination av hårdvara, mjukvara och samspelet mellan olika komponenter. Först i kedjan är Lindes joystick av originaldelskvalitet.

Fördelar med joysticks i Lindekvalitet

Precision

Lindes joysticks arbetar med en exakt, linjär och väldefinierad elektrisk utsignal till styrenheten. Det innebär att utsignalen är densamma oavsett rörelseriktning på joysticken, exempelvis lyft/sänkning eller framåt-/bakåttippning av masten. Masten reagerar alltid i proportion till joystickens rörelseriktning, vilket möjliggör intuitiv styrning och en förutsägbar truckreaktion för ett säkrare och mer effektivt arbete.

Komfort och tillförlitlighet

Lindes joysticks har enhetliga manöveregenskaper oavsett truckmodell. Hydrauliken reagerar omedelbart när joysticken vinklas, och masten börjar direkt röra sig. Alla joysticks har också samma maximala manövervinkel. Dessa egenskaper hjälper föraren att känna igen och förstå joysticken. Föraren behöver därför ingen tid för att vänja sig vid nya truckmodeller, och risken för skador från oavsiktliga maskinreaktioner elimineras.

Fler säkerhetsegenskaper

Säkra anslutningskontakter

Lindes joysticks har en anslutningskontakt, vilket gör det omöjligt att ansluta kablarna på fel sätt eller av misstag sätta in dem åt fel håll.

Tydlig design

Alla säkerhetsrelaterade komponenter är redundanta hos Linde. Joystickens utsignal skickas via dubbla kanaler med signalspänning och referensspänning, båda via Lindes styrsystem. Det garanterar att masten bara rör sig när joysticken faktiskt manövreras. Systemet identifierar och meddelar om signalens linjäritet avviker. För föraren innebär det maximal säkerhet och manöverkomfort.

Starkt fuktskydd

Anslutningskort och lödpunkter i Lindes joysticks är fuktskyddade enligt IP67.

Lång livslängd och kostnadseffektivt

Fördelarna med originaldelar blir extra tydliga med hänsyn till livslängd och kostnadseffektivitet: Lindes joysticks är avsedda för omkring sex miljoner manövrer tack vare de högklassiga materialen. Även om originaldelar generellt är mer kostsamma, uppvägs detta flera gånger om av livslängden.