Ditt digitala fleet management-system

Logistik 4.0

Digitaliseringen förändrar logistikvärlden. Med allt större datamängder och uppkopplingar i industrin blir logistikprocesserna allt mer komplexa. Truckarna arbetar delvis självständigt och kommunicerar via en mängd sensorer – truckflottan blir intelligent. Truckansvariga styr processerna i realtid och förbättrar godshanteringen betydligt.

Med fleet management-systemet Connect: tillhandahåller Linde exakt den information som behövs för att effektivt använda truckarna – oavsett placering och storlek på truckflottan, om truckarna är nya eller gamla eller från helt andra tillverkare. Lär känna Connect: och ge dina truckar möjlighet att kommunicera.

Connect: Vägen till en intelligent truckflotta

Connect: kopplar upp dina truckar och gör det möjligt att använda din truckflotta så effektivt och säkert som möjligt. Systemet ger dig snabbt och enkelt tillgång till information om hur truckarna används – direkt i din dator. Du får full kontroll över dina truckar och kan använda truckflottan på både ett säkrare och mer lönsamt sätt, där tillgängligheten för varje enskild truck ökar.

Fördelarna hos Connect:

Större lönsamhet

 • Identifiera i vilken grad varje enskild truck används
 • Identifiera truckar som riskerar att snart gå sönder
 • Förbättra logistikprocesserna
 • Öka tillgängligheten bland truckarna
 • Identifiera och kompensera i tid för flaskhalsar
 • Hitta överkapacitet och minska eller undvik den

Högre säkerhet

 • Truckarna kan inte användas av obehöriga
 • Begränsa förekomsten av ovarsam hantering och vårdslös körning
 • Identifiera och åtgärda riskabla platser i lokalen
 • Hastigheten anpassas automatiskt på definierade platser
 • Se tidigt om en truck arbetar mindre eller fungerar sämre
 • Öka ansvarsmedvetandet

Ökad transparens

 • Tydlig allokering av förare och truckar
 • Administration av körtillstånd, utbildningar och hälsokontroller
 • Representation av organisationsstrukturen i fleet management
 • Detaljerade användnings- och förbrukningsuppgifter för varje enskild truck
 • Individuellt konfigurerbara och informativa rapporter

Optimal service

 • Minska materiella skador
 • Övervaka och följ underhållsintervall
 • Undvik överbelastning av enskilda truckar
 • Begränsa nyckelsvinn
 • Identifiera tidigt skador på trucken

Connect: Hårdvara

Hårdvarukomponenterna i Connect: kopplar ihop truckflottan med databaser och programvaror.

Maskinvara

Connect: Programvara

Programvaran från Connect: ger dig överskådlig åtkomst till alla uppgifter om truckflottan.

Programvara

Connect: Funktioner

Du kan kombinera funktionsmodulerna i Connect: till ett system som är optimalt anpassat efter dina krav.

Funktioner