Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Product Overview N20 Vi/VLi

Variabel orderplockningsplattform

Effektiv orderplockning på olika höjder

De låglyftande plocktruckarna N20 Vi/VLi med höjbar ståplattform ökar produktiviteten vid plockning – framför allt på marknivå men även upp till arbetshöjder på 2,8 meter. Designkonceptet med manöverplatsen framför batteriet och ståplatsen och gafflarna bakom förbättrar förarens arbetsställning. Orderplockningen kan utföras med färre rörelser. Modell N20 VLi har – förutom den höjbara plattformen – en extra lyftanordning som ger föraren möjlighet att hissa pallen till lämplig arbetshöjd. Det sparar mycket arbete vid nedställning av gods. Som tillval finns en avställningsyta framför styret som rör sig tillsammans med plattformen, vilket förenklar orderplockningen. Truckarna kan bära upp till två ton och upp till 1,2 ton på den extra lyftanordningen.

Egenskaper

Säkerhet

Plattformens och manöverpanelens konstruktion ser till att föraren alltid befinner sig helt innanför truckens kanter och skyddas både under körning och vid orderplockning. Ytterkanten är vinklad uppåt och hjälper föraren att placera fötterna rätt, exempelvis när plattformen är upphissad. Modell N20 VLi har också en ruta av polykarbonat mellan plattformen och lyftstativet. Den skyddar föraren från att av misstag sträcka sig in lyftstativet. Truckens hastighet begränsas automatiskt i kurvor. Hela uppehållsytan fungerar som dödmansbrytare. Om föraren lämnar plattformen eller trycker på nödstoppet bromsar trucken automatiskt anpassat till lastens vikt.

 • Plattform för säker arbetsställning
 • Polykarbonatruta framför lyftstativet
 • Vinklade plattformskanter
 • Hastigheten begränsas i kurvor
 • Lastanpassad nödbromsning

Ergonomi

Det låga och breda insteget gör det enklare för föraren att kliva in i trucken. Det ger också mer plats vid plockning från plattformen. Plattformen är fjäderupphängd och dämpar skakningar. Tack vare de många avställningsytorna och servostyrningen med ergonomiska handtag underlättas arbetet ytterligare – föraren når alla reglage utan besvär. Modell N20 VLi kan utrustats med en extra lyftanordning som tillval. Då kan föraren lyfta pallen till lämplig arbetshöjd och lasta utan att anstränga ryggen.

 • Lågt insteg
 • Fotmatta för ännu mer dämpning
 • Central styrkontrollenhet där alla reglage finns
 • Extra lyftanordning finns för modell N20 VLi

Manövrering

Effektiva orderplockningsprocesser på olika höjder blir möjliga tack vare förarplattformen i N20 Vi och VLi, som kan höjas och sänkas till rätt höjd. Trucken kan lyfta eller sänka samtidigt som den kör. Föraren når enklare det önskade godset. Sedan sänker föraren enkelt via en fotomkopplare. Den starka trefasmotorn på 3 kW ger orderplocktruckarna en maxhastighet på tio kilometer i timmen både med och utan last. Båda modellvarianterna har initiallyft så att de enkelt tar sig över ramper och ojämnheter.

 • Lyftfunktion hos plattformen med Linde Load Control
 • Kör samtidigt som du gör lyftrörelser
 • Servostyrning
 • Fotomkopplare för att sänka plattformen
 • Självcentrerande styrning

Service

Alla tekniska parametrar i trucken är enkla att läsa ut från CAN-bussen. Sedan kan de analyseras med en servicelaptop och parametrarna anpassas till arbetsuppgifterna. En tekniker kan också komma åt alla viktiga delar bakom en avtagbar servicekåpa framtill. Trefastekniken är skyddad mot damm och fukt och är helt underhållsfri. Batteriet byts säkert och enkelt på sidan med hjälp av en rullbana.

 • Data kan läsas ut från en CAN-buss
 • Underhållsfri trefasmotor
 • Centrala komponenter kan nås snabbt
 • Snabba batteribyten

Tillval

Förvaringsfack

Det stora facket framtill rör sig tillsammans med plattformen och har plats för upp till 50 kg gods.

Skärmbild av dashboard i Lindes fleet management-programvara Connect: desk som ger överblick över alla viktiga maskinparksdata.

Fleet Management

Lindes fleet management-lösning Connect hjälper driftbolaget bland annat med att optimera truckanvändningen och planera servicearbeten.

Orderplockningspaket

Paketet består av en vridbar dokumenthållare och ett extra förvaringsfack framtill.

Fotgängarknapp

Trucken har knappar för långsam körning på båda sidorna bredvid stolen. Föraren kan med dem styra plocktrucken utifrån samtidigt som hen går bredvid fram till nästa plockningsplats.

Olycksövervakning

Skakningar från förarmisstag, ojämnheter i underlaget eller felaktig användning registreras av en stötsensor. Data kan utvärderas av fleet management-programvaran för bedömning av orsaken till skador eller olyckor.

Detaljbild av PIN-kodsknappar som föraren låser upp trucken med.

Åtkomstkontroll

Åtkomstkontrollen via fleet management-systemet connect ser till att truckarna bara körs av behöriga personer. Föraren måste logga in med PIN-kod eller RFID-kort innan det går att köra.

Begär offert